Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna i ekonomia społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-306 09:10 - 10:50 T Psychoterapia i socjoterapia w pracy socjalnej (konwersatorium)dr Elżbieta Januszewska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-318 10:50 - 12:30 T Diagnoza i wywiad środowiskowy w pracy kuratora (konwersatorium)dr hab. Monika Adamczyk
C-318 12:30 - 14:10 T Readaptacja i integracja społeczna (seminarium)dr hab. Monika Adamczyk
C-318 14:10 - 15:50 B Etyczne aspekty pracy kuratora sądowego (konwersatorium)Ks. dr Tomasz Adamczyk
C-304 15:50 - 17:30 B Podstawy teorii i pracy opiekuńczej (wykład)dr Agnieszka Zaborowska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-321 09:10 - 10:50 T Family - transitions and new trends (wykład)dr Małgorzata Szyszka
C-304 10:50 - 11:40 T Readaptacja i integracja społeczna (wykład)dr Katarzyna Lenart-Kłoś
C-304 11:40 - 12:30 T Readaptacja i integracja społeczna (ćwiczenia)dr Katarzyna Lenart-Kłoś
C-304 12:30 - 14:10 T Metody oddziaływań resocjalizacyjnych (konwersatorium)dr Katarzyna Lenart-Kłoś
C-304 15:50 - 17:30 T Podstawy prawne pracy kuratora sądowego i społecznego (wykład)dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-304 09:10 - 10:50 T Zróżnicowanie społeczne (wykład)Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
C-327 10:50 - 12:30 T Ekonomia społeczna (seminarium)Ks. dr Marek Wódka
C-318 12:30 - 14:10 T Podstawy zarządzania w organizacjach i instytucjach (wykład)dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19