Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-524 10:50 - 12:30 T Perspektywy rozwoju międzynarodowego rynku pracy (seminarium)dr hab. Anna Kosińska, prof. KUL
C-524 12:30 - 14:10 T Rozwój zawodowy pracowników (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
C-306 14:10 - 15:50 B Współczesne wyzwania dla etyki doradcy (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr hab. Maciej Hułas
C-306 14:10 - 15:50 A Współczesne wyzwania dla etyki doradcy (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr hab. Maciej Hułas
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-306 10:50 - 12:30 T Rekrutacja i selekcja pracowników oraz programy rozwoju zawodowego (ćwiczenia)dr Agnieszka Marek
C-318 12:30 - 14:10 A Ekonomiczne, demograficzne i społeczno-polityczne czynniki mające wpływ na doradztwo kariery w perspektywie UE (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Jadwiga Plewko
C-318 12:30 - 14:10 B Ekonomiczne, demograficzne i społeczno-polityczne czynniki mające wpływ na doradztwo kariery w perspektywie UE (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Jadwiga Plewko
C-318 14:10 - 15:50 T Europejskie organy stanowiące prawo pracy i mobilności (wykład)dr hab. Paweł Nowik
C-318 15:50 - 17:30 T Europejskie organy stanowiące prawo pracy i mobilności (ćwiczenia)dr hab. Paweł Nowik
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-304 09:10 - 10:50 T Międzykulturowe doradztwo karier (seminarium)dr Krzysztof Jurek
C-307 09:10 - 10:50 T Nowe technologie w doradztwie (seminarium)dr Alina Betlej
C-307 10:50 - 12:30 T Metody szukania pracy i indywidualny marketing kompetencji (ćwiczenia)dr Alina Betlej
C-318 10:50 - 12:30 T Metody zarządzania informacją z elementami marketingu (wykład)dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
C-321 12:30 - 14:10 T Marketing i strategie public relation służb pracowniczych (wykład)dr hab. Robert Szwed
C-321 14:10 - 15:50 T Marketing i strategie public relation służb pracowniczych (ćwiczenia)dr hab. Robert Szwed
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-605 10:50 - 12:30 B Ekonomiczne i demograficzne i społeczno-polityczne czynniki mające wpływ na doradztwo kariery w perspektywie UE (wykład)dr hab. Jadwiga Plewko
C-324 12:30 - 14:10 T Metody zarządzania informacją z elementami marketingu (ćwiczenia)dr Tomasz Peciakowski

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-10C-318 12:30 - 19:10 Metody doradztwa międzynarodowego (wykład)dr Paulina Jędrzejczyk, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-11C-318 09:10 - 15:50 Zarządzanie informacją: Pojęcia, grupy docelowe, komunikowane treści (wykład)dr Paulina Jędrzejczyk, prof. KUL
2019-10-18C-605 10:50 - 15:50 Polityki Europejskie, modele i programy dedykowane doradztwu kariery (wykład)dr Kamila Pawłowska
2019-10-25C-318 10:50 - 15:50 Polityki Europejskie, modele i programy dedykowane doradztwu kariery (wykład)dr Kamila Pawłowska
2019-10-25C-605 14:10 - 15:50 Zarządzanie informacją: Pojęcia, grupy docelowe, komunikowane treści (wykład)dr Paulina Jędrzejczyk, prof. KUL
2019-10-25C-605 15:50 - 17:30 Metody doradztwa międzynarodowego (wykład)dr Paulina Jędrzejczyk, prof. KUL
2019-11-08C-605 14:10 - 15:50 Zarządzanie informacją: Pojęcia, grupy docelowe, komunikowane treści (wykład)dr Paulina Jędrzejczyk, prof. KUL
2019-11-08C-605 15:50 - 17:30 Metody doradztwa międzynarodowego (wykład)dr Paulina Jędrzejczyk, prof. KUL
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-09C-605 10:50 - 15:50 Polityki Europejskie, modele i programy dedykowane doradztwu kariery (wykład)dr Kamila Pawłowska
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-14C-605 16:40 - 20:00 Model akredytacji doradców kariery (wykład)dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-15C-605 10:50 - 13:20 Model akredytacji doradców kariery (wykład)dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-21C-318 12:30 - 15:50 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Czesław Noworol
2019-11-21C-318 15:50 - 19:10 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 4) dr hab. Czesław Noworol
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-22C-318 09:10 - 12:30 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Czesław Noworol
2019-11-22C-318 12:30 - 15:50 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Czesław Noworol
2019-11-22C-605 14:10 - 15:50 Zarządzanie informacją: Pojęcia, grupy docelowe, komunikowane treści (wykład)dr Paulina Jędrzejczyk, prof. KUL
2019-11-22C-605 15:50 - 17:30 Metody doradztwa międzynarodowego (wykład)dr Paulina Jędrzejczyk, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-25CN-103 10:50 - 12:30 Metody zarządzania informacją z elementami marketingu (wykład)dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-28C-524 12:30 - 15:50 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Czesław Noworol
2019-11-28C-524 15:50 - 19:10 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 4) dr hab. Czesław Noworol
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-29C-524 09:10 - 12:30 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Czesław Noworol
2019-11-29C-524 12:30 - 15:50 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Czesław Noworol
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-05C-318 12:30 - 15:50 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Czesław Noworol
2019-12-05C-318 15:50 - 19:10 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 4) dr hab. Czesław Noworol
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-06C-318 09:10 - 12:30 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Czesław Noworol
2019-12-06C-318 12:30 - 15:50 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Czesław Noworol
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-12C-524 12:30 - 15:50 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Czesław Noworol
2019-12-12C-805 15:50 - 19:10 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 4) dr hab. Czesław Noworol
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-13C-802 09:10 - 12:30 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Czesław Noworol
2019-12-13C-802 12:30 - 15:50 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Czesław Noworol
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-16CI-204 10:50 - 12:30 Perspektywy rozwoju międzynarodowego rynku pracy (seminarium)dr hab. Anna Kosińska, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-17GG-205B 09:10 - 10:50 Rekrutacja i selekcja pracowników oraz programy rozwoju zawodowego (ćwiczenia)dr Agnieszka Marek
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-19C-605 10:50 - 12:30 Ekonomiczne i demograficzne i społeczno-polityczne czynniki mające wpływ na doradztwo kariery w perspektywie UE (wykład)dr hab. Jadwiga Plewko
2019-12-19C-933 14:10 - 17:30 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Czesław Noworol
2019-12-19C-933 17:30 - 20:50 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Czesław Noworol
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-20C-1039 09:10 - 12:30 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Czesław Noworol
2019-12-20C-1039 12:30 - 15:50 Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa 4) dr hab. Czesław Noworol
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-11C-605 10:50 - 15:50 Polityki Europejskie, modele i programy dedykowane doradztwu kariery (wykład)dr Kamila Pawłowska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-13C-608 09:10 - 10:50 Ekonomiczne i demograficzne i społeczno-polityczne czynniki mające wpływ na doradztwo kariery w perspektywie UE (wykład)dr hab. Jadwiga Plewko
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-14C-306 09:10 - 10:50 Rekrutacja i selekcja pracowników oraz programy rozwoju zawodowego (ćwiczenia)dr Agnieszka Marek
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-17C-605 10:50 - 15:50 Polityki Europejskie, modele i programy dedykowane doradztwu kariery (wykład)dr Kamila Pawłowska
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-21CI-303 09:10 - 10:50 Rekrutacja i selekcja pracowników oraz programy rozwoju zawodowego (ćwiczenia)dr Agnieszka Marek
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-22C-307 09:10 - 12:30 Metody doradztwa międzynarodowego (wykład)dr Paulina Jędrzejczyk, prof. KUL
2020-01-22C-307 12:30 - 19:10 Zarządzanie informacją: Pojęcia, grupy docelowe, komunikowane treści (wykład)dr Paulina Jędrzejczyk, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-23C-605 09:10 - 12:30 Zarządzanie informacją: Pojęcia, grupy docelowe, komunikowane treści (wykład)dr Paulina Jędrzejczyk, prof. KUL
2020-01-23C-318 12:30 - 19:10 Metody doradztwa międzynarodowego (wykład)dr Paulina Jędrzejczyk, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-24C-605 09:10 - 12:30 Zarządzanie informacją: Pojęcia, grupy docelowe, komunikowane treści (wykład)dr Paulina Jędrzejczyk, prof. KUL
2020-01-24C-605 12:30 - 15:50 Metody doradztwa międzynarodowego (wykład)dr Paulina Jędrzejczyk, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-27C-613A 10:50 - 14:10 Model akredytacji doradców kariery (wykład)dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
2020-01-27C-1043 12:30 - 14:10 Marketing i strategie public relation służb pracowniczych (wykład)dr hab. Robert Szwed
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-28C-608 09:10 - 12:30 Model akredytacji doradców kariery (wykład)dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38