Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CI-201 07:30 - 09:10 T Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Ks. dr Adam Jaszcz
CI-201 09:10 - 10:50 T Pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorców (wykład)dr hab. Marcin Szewczak
CI-302A 10:50 - 12:30 T Instytucje europejskie i agendy UE (wykład)dr hab. Marcin Szewczak
CI-300 13:20 - 15:00 T Ustrojowe prawo administracyjne (wykład)dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
CI-103 15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 278) mgr Michał Narecki
CI-103 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 279) mgr Michał Narecki
CI-206 18:20 - 20:00 T Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Adrian Badzio
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 16) mgr Barbara Okulska
GG-248 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 20) dr Elżbieta Kolbus
CI-200 08:20 - 10:00 T Prawne aspekty komunikacji elektronicznej (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-103 10:00 - 10:50 T Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Marcin Szewczak
CI-103 10:50 - 11:40 T Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Marcin Szewczak
CI-103 11:40 - 12:30 T Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Marcin Szewczak
C-608 12:30 - 14:10 T Prawo urzędnicze (wykład)dr hab. Paweł Nowik
GG-235 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 19) mgr Barbara Okulska
GG-362 18:20 - 20:00 T Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa 65) mgr Michał Narecki
GG-233 18:20 - 20:00 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 101) mgr Iwona Fijołek
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CI-200 09:10 - 10:50 T Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Magdalena Kisała
CI-200 10:50 - 12:30 T Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Magdalena Kisała
CI-200 12:30 - 14:10 T Zarządzanie jakością w administracji publicznej (wykład)dr hab. Magdalena Kisała
CI-303A 13:20 - 15:00 T Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
CI-302A 15:00 - 16:40 T Kolonializm a Misje (wykład)Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
GG-108 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 327) mgr Jacek Kowalik
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-26 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa 101) dr Elżbieta Kolbus
C-241A 08:20 - 10:00 T Postępowanie w sprawach o wykroczenia (wykład)dr Iwona Bień-Węgłowska
CI-200 09:10 - 10:50 T Prawo oświatowe (wykład)dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
CTW-205 10:00 - 11:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 281) mgr Marlena Iglik
CI-302A 10:50 - 12:30 T Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (wykład)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
CI-202 10:50 - 12:30 T Zarządzanie oświatą (wykład)dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
CI-202 12:30 - 14:10 T Partnerstwo sektora publicznego i prywatnego w sferze usług komunalnych (wykład)dr hab. Magdalena Kisała
CI-103 14:10 - 15:50 T Organizacje pożytku publicznego (wykład)dr hab. Wojciech Wytrążek
CI-103 15:50 - 17:30 T Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
CI-201 17:30 - 19:10 T Ustrój władz administracyjnych, rządowych i samorządowych w II RP (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 25) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
CI-302A 09:10 - 10:50 T Administracja stanu cywilnego (wykład)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
GG-108 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 43) mgr Iwona Fijołek
CI-302A 10:50 - 12:30 T Zawarcie i ustanie małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym (wykład)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 44) mgr Iwona Fijołek
CI-103 16:40 - 17:30 T Zarys prawa kanonicznego (wykład)Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
CI-103 17:30 - 18:20 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
CI-103 18:20 - 19:10 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
CI-103 19:10 - 20:00 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 3) Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-20CI-300 13:20 - 15:00 Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Magdalena Kisała
2020-03-20CI-304 15:00 - 16:40 Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Magdalena Kisała
2020-03-27CI-300 13:20 - 15:00 Partnerstwo sektora publicznego i prywatnego w sferze usług komunalnych (wykład)dr hab. Magdalena Kisała
2020-03-27CI-304 15:00 - 16:40 Zarządzanie jakością w administracji publicznej (wykład)dr hab. Magdalena Kisała
2020-03-27CI-304 15:00 - 16:40 Zarządzanie jakością w administracji publicznej (wykład)dr hab. Magdalena Kisała

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 17:19