Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CI-302A 10:00 - 11:40 T Kontrola administracji publicznej (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-103 11:40 - 13:20 T Polityka administracyjna (wykład)dr hab. Marcin Szewczak
CI-100 13:20 - 15:00 T Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład)prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
CI-206 15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 278) mgr Michał Narecki
CI-100 15:00 - 16:40 T Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Szymon Skowerski
CI-101 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 279) mgr Michał Narecki
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 16) mgr Barbara Okulska
GG-248 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 20) dr Elżbieta Kolbus
CI-100 09:10 - 10:00 T Plany i strategie w administracji publicznej (wykład)dr hab. Piotr Zacharczuk
CI-100 10:00 - 10:50 T Plany i strategie w administracji publicznej (ćwiczenia)dr hab. Piotr Zacharczuk
CI-302A 10:50 - 11:40 T Zarządzanie informacją w administracji publicznej (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-302A 11:40 - 13:20 T Prawo ochrony danych osobowych (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-100 12:30 - 14:10 T Informatyzacja postępowania sądowego (wykład)dr hab. Małgorzata Ganczar
CI-200 14:10 - 17:30 A Etyka w biznesie (wykład)Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
GG-235 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 19) mgr Barbara Okulska
CI-201 17:30 - 19:10 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 2) dr Kamila Doktór-Bindas
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CI-304 09:10 - 10:50 T Bankruptcy law (wykład)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
C-921 09:10 - 10:50 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Anna Kliczek-Paśnicka
CI-302A 10:00 - 10:50 T Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Iwona Bień-Węgłowska
CI-302A 10:50 - 11:40 T Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Iwona Bień-Węgłowska
CI-201 10:50 - 12:30 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Doktór-Bindas
CI-302A 11:40 - 12:30 T Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa 3) dr Iwona Bień-Węgłowska
CI-302A 12:30 - 13:20 T Zarządzanie informacją w administracji publicznej (ćwiczenia)dr Iwona Bień-Węgłowska
CI-202 14:10 - 15:50 T Prawo obrotu instrumentami finansowymi (wykład)dr hab. Rafał Biskup
CI-300 15:50 - 17:30 T Prawo konstytucyjne (wykład)
Od: 2019-11-01 do 2020-01-29
dr Ilona Grądzka
CI-300 16:40 - 18:20 T Prawo konstytucyjne (wykład)
Od: 2019-10-01 do 2019-10-31
dr Ilona Grądzka
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa 101) dr Elżbieta Kolbus
CI-100 08:20 - 10:00 T Prawo ochrony zdrowia (wykład)dr Bożena Czech-Jezierska
CI-103 10:00 - 11:40 T Prawo cywilne z umowami w administracji (wykład)dr Jacek Trzewik
CI-206 11:40 - 13:20 T Prawo o szkolnictwie wyższym (wykład)dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
CI-202 12:30 - 14:10 T Administrative agencies of the USA (konwersatorium)mgr Paulina Liszka
CI-303A 12:30 - 14:10 T Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
CI-206 15:00 - 15:50 T Przedsiębiorca jako pracodawca (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
CI-206 15:50 - 16:40 T Przedsiębiorca jako pracodawca (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Milena Kloczkowska
GG-108 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 327) mgr Jacek Kowalik
CI-206 16:40 - 18:20 T Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Milena Kloczkowska
CI-206 18:20 - 20:00 T Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Milena Kloczkowska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 25) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
CI-302A 09:10 - 10:50 T Prawo wykroczeń (wykład)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
GG-108 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 43) mgr Iwona Fijołek
CI-302A 10:50 - 12:30 T Prawo wykroczeń (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 44) mgr Iwona Fijołek
C-608 12:30 - 14:10 T Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Katarzyna Mełgieś

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-15CI-100 07:30 - 09:10 Prawo ochrony zdrowia (wykład)dr Bożena Czech-Jezierska
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-23CI-300 15:50 - 16:40 Prawo konstytucyjne (wykład)dr Ilona Grądzka
2019-10-30CI-300 15:50 - 16:40 Prawo konstytucyjne (wykład)dr Ilona Grądzka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-07CI-200 15:50 - 17:30 Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Szymon Skowerski
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-15CI-100 14:10 - 16:40 Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Szymon Skowerski
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-19CI-100 07:30 - 09:10 Prawo ochrony zdrowia (wykład)dr Bożena Czech-Jezierska
2019-12-03CI-101 10:00 - 10:50 Prawo o szkolnictwie wyższym (wykład)dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-22CI-204 07:30 - 09:10 Prawo wykroczeń (wykład)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2020-01-22CI-300 17:30 - 19:10 Prawo wykroczeń (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-23C-707 14:10 - 15:50 Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Katarzyna Mełgieś
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-29CI-201 10:00 - 11:40 Bankruptcy law (wykład)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
2020-02-12C-703 10:00 - 11:40 Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Katarzyna Mełgieś

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 17:19