Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CI-201 07:30 - 08:20 T Przedsiębiorca jako pracodawca (ćwiczenia - Grupa 1)
Od: 2022-10-10 do 2023-01-30
mgr Karol Sołtys
CI-302A 09:10 - 10:50 T Kontrola administracji publicznej (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-103 10:50 - 12:30 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Doktór-Bindas
CI-201 10:50 - 12:30 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Marek Dobrowolski
CI-302A 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne z umowami w administracji (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Marta Stepnowska
CI-302A 14:10 - 15:50 T Prawo konstytucyjne (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
CI-103 15:50 - 17:30 T Polityka administracyjna (wykład)
Od: 2022-10-01 do 2022-10-17
dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
CI-103 15:50 - 18:20 T Polityka administracyjna (wykład)
Od: 2023-01-09 do 2023-01-16
dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CI-302 08:20 - 10:00 T Działania organów publicznych w zakresie ścigania i karania sprawców wykroczeń (wykład)dr Iwona Bień-Węgłowska
CI-300 10:00 - 11:40 T Prawo ochrony danych osobowych (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-103 12:30 - 14:10 B Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE (wykład)
Od: 2022-10-01 do 2022-12-20
dr Kamila Sobieraj
GG-108 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Barbara Okulska
CI-302A 14:10 - 15:50 T Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Stanisław Chaciński
CI-302 15:50 - 17:30 T Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Stanisław Chaciński
CI-303 19:10 - 20:50 T Społeczna odpowiedzialność biznesu (wykład - Grupa 1) dr Dariusz Żak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-108 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 204) mgr Karolina Sieńko-Flis
CI-200 08:20 - 10:00 T Ustrój władz administracyjnych, rządowych i samorządowych w II RP (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
GG-108 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 206) mgr Karolina Sieńko-Flis
CI-200 10:00 - 10:50 T Przedsiębiorca jako pracodawca (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
CI-103 10:50 - 12:30 B Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE (wykład)dr Kamila Sobieraj
GG-107A 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 249) mgr Małgorzata Osękowska
GG-235 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 201) mgr Barbara Okulska
GG-235 15:50 - 17:30 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 202) mgr Barbara Okulska
CI-200 16:40 - 18:20 T Informatyzacja postępowania sądowego (wykład)dr Dariusz Żak
CI-201 18:20 - 20:00 T Pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym (wykład)dr Maciej Gapski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-244B 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 339) mgr Aleksandra Zakrzewska
GG-248 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 207) mgr Magdalena Szulga
CI-201 10:50 - 12:30 T Bankruptcy law (wykład)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
GG-206 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 247) mgr Marlena Iglik
GG-235 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 341) mgr Małgorzata Osękowska
CI-201 12:30 - 14:10 T Administrative agencies of the USA (konwersatorium)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
GG-206 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 248) mgr Marlena Iglik
C-927 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 340) mgr Małgorzata Osękowska
CI-201 14:10 - 15:00 T Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Dominik Tyrawa
CI-201 15:00 - 15:50 T Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Dominik Tyrawa
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 205) mgr Magdalena Szulga
CI-201 09:10 - 10:50 T Prawo farmaceutyczne (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
CI-302A 13:20 - 15:00 T Prawo ochrony zdrowia (wykład)
Od: 2022-10-01 do 2022-10-10
dr Bożena Czech-Jezierska
CI-302A 13:20 - 15:00 T Prawo ochrony zdrowia (wykład)
Od: 2022-10-11 do 2023-01-30
dr Bożena Czech-Jezierska
CI-200 15:00 - 16:40 T Prawo wykroczeń (wykład)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
CI-200 16:40 - 18:20 T Prawo wykroczeń (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
GG-233 17:30 - 19:10 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Agnieszka Białowolska

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-03CI-201 08:20 - 09:10 Przedsiębiorca jako pracodawca (ćwiczenia - Grupa 1)mgr Karol Sołtys
2022-10-10ONLINE 19:10 - 20:50 Prawo farmaceutyczne (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
2022-10-24CI-103 15:50 - 16:40 Polityka administracyjna (wykład)dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-26CTW-102 12:30 - 14:10 Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 249)mgr Małgorzata Osękowska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-07CI-103 15:50 - 18:20 Polityka administracyjna (wykład)dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
2022-11-14CI-103 15:50 - 17:30 Polityka administracyjna (wykład)dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-18CI-103 10:50 - 12:30 Prawo konstytucyjne (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-21CI-103 15:50 - 16:40 Polityka administracyjna (wykład)dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
2022-11-28CI-103 15:50 - 18:20 Polityka administracyjna (wykład)dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-29CI-300 17:30 - 19:10 Prawo wykroczeń (ćwiczenia - Grupa 1)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2022-11-29CI-300 19:10 - 20:50 Prawo wykroczeń (wykład)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-12CI-103 15:50 - 16:40 Polityka administracyjna (wykład)dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-15ONLINE 19:10 - 20:50 Prawo cywilne z umowami w administracji (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Marta Stepnowska
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-16C-925 11:40 - 13:20 Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 205)mgr Magdalena Szulga
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-19CI-204 17:30 - 19:10 Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 1)dr Kamila Doktór-Bindas
2023-01-16CI-202 08:20 - 09:10 Przedsiębiorca jako pracodawca (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
2023-01-16CI-200 17:30 - 19:10 Ustrój władz administracyjnych, rządowych i samorządowych w II RP (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-19GG-248 15:50 - 17:30 Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 249)mgr Małgorzata Osękowska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-23CI-103 15:50 - 17:30 Polityka administracyjna (wykład)dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
2023-01-30CI-103 15:50 - 16:40 Polityka administracyjna (wykład)dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:16