Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 15:00 - 15:50 T Rodzina osoby z autyzmem (wykład)dr Anna Prokopiak
ONLINE 15:50 - 16:40 T Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z autyzmem (ćwiczenia)dr Anna Prokopiak
ONLINE 16:40 - 20:00 T Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)
Od: 2020-11-23 do 2020-12-28
dr Anna Prokopiak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Etyka zawodowa (wykład)dr Anna Szudra-Barszcz
ONLINE 10:00 - 10:50 T Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z autyzmem (konwersatorium)dr Anna Szudra-Barszcz
ONLINE 13:20 - 14:10 T Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)dr hab. Alina Rynio
ONLINE 15:50 - 17:30 T Terapia przez sztukę w pracy pedagoga (warsztaty) Vacat
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej (ćwiczenia)dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 11:40 T Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (seminarium)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Pedagogika specjalna (seminarium)dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Pedeutologia i deontologia pedagoga specjalnego (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Lucyna Dziaczkowska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Modele i systemy resocjalizacji (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Aksjologiczne problemy edukacji (wykład)prof. dr hab. Krystyna Chałas
ONLINE 13:20 - 15:00 T Podstawy prewencji i resocjalizacji (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Psychopedagogika prenatalna (wykład)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-16ONLINE 18:20 - 20:00 Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)dr Anna Prokopiak
2021-01-04ONLINE 16:40 - 18:20 Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)dr Anna Prokopiak
2021-01-11ONLINE 16:40 - 18:20 Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)dr Anna Prokopiak
2021-01-18ONLINE 16:40 - 18:20 Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)dr Anna Prokopiak
2021-01-25ONLINE 16:40 - 18:20 Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)dr Anna Prokopiak

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-02 14:19