Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-324 10:00 - 11:40 T Metodyka wspierania rodziny, projektowanie indywidualnych programów współpracy z rodziną (warsztaty)dr Magdalena Parzyszek
ONLINE 14:10 - 15:00 T Funkcjonowanie sensoryczne osób z autyzmem (ćwiczenia)dr Anna Prokopiak
ONLINE 15:00 - 15:50 T Metodyka organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty)mgr Marlena Markut
ONLINE 16:40 - 20:00 T Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)
Od: 2020-11-23 do 2020-12-28
dr Anna Prokopiak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Współczesne problemy społeczne i edukacyjne (konwersatorium - Grupa 2) dr Barbara Borowska
ONLINE 10:50 - 11:40 T Pedagogika społeczna (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Współczesne problemy społeczne i edukacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Barbara Borowska
ONLINE 13:20 - 15:00 T Pedagogika ogólna (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
ONLINE 15:50 - 17:30 T Terapia przez sztukę w pracy pedagoga (warsztaty) Vacat
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:00 - 11:40 T Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (seminarium)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Pedagogika specjalna (seminarium)dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 14:10 T Metodologia badań społecznych (wykład)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Metodologia badań społecznych (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Metodologia badań społecznych (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 16:40 T Pedagogika społeczna (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Aleksandra Strużyńska
ONLINE 16:40 - 18:20 T Metody terapii w rehabilitacji (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Urszula Kmita
ONLINE 18:20 - 19:10 T Pedagogika społeczna (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Aleksandra Strużyńska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Modele i systemy resocjalizacji (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Podstawy prewencji i resocjalizacji (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Psychopedagogika prenatalna (wykład)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 T Metody terapii w rehabilitacji (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Urszula Kmita
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-302 10:50 - 12:30 T Statystyka (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Marek Jeziorański
CTW-302 13:20 - 15:00 T Statystyka (konwersatorium - Grupa 2) Ks. dr Marek Jeziorański

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-16ONLINE 18:20 - 20:00 Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)dr Anna Prokopiak
2021-01-04ONLINE 16:40 - 18:20 Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)dr Anna Prokopiak
2021-01-11ONLINE 16:40 - 18:20 Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)dr Anna Prokopiak
2021-01-18ONLINE 16:40 - 18:20 Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)dr Anna Prokopiak
2021-01-25ONLINE 16:40 - 18:20 Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)dr Anna Prokopiak

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 02:36