Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-933 10:00 - 11:40 T Katecheza osób niepełnosprawnych (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-924 11:40 - 13:20 B Współczesna pneumatologia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-925 12:30 - 14:10 T Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Stary Testament (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-924 13:20 - 15:00 T Antropologia chrześcijańska (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-818 13:20 - 15:00 T Teologia liturgiczna (wykład)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-925 14:10 - 15:50 T Prawda, dobro, sumienie (II) (wykład)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-854 15:00 - 16:40 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-805 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-846 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-1033 15:00 - 16:40 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-924 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-925 15:50 - 17:30 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-809 17:30 - 19:10 T Muzyka w liturgii. Historia, teologia, praktyka (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-846 18:20 - 19:10 T Wielkie mistyczki Kościoła zachodniego (wykład)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-846 08:20 - 10:00 T Prawo kanoniczne (wykład)Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
C-803 13:20 - 14:10 T Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-809 15:00 - 16:40 T Psychologiczne aspekty duchowości (wykład)Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-809 10:00 - 11:40 T Teologia dogmatyczna: Mariologia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-805 11:40 - 13:20 T Teologia biblijna (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
C-933 12:30 - 14:10 T Tradycja źródłem katechezy (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-933 14:10 - 15:50 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-924 15:00 - 16:40 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-846 15:50 - 17:30 T Teologia życia duchowego (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-846 18:20 - 20:00 T Rozwój duchowy (wykład)Ks. dr Adam Wilczyński

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 11:18