Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-809 12:30 - 13:20 T Teologia dogmatyczna: sakramentologia (ćwiczenia)Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 14:10 T Nowy Testament: Pisma Apostolskie (ćwiczenia)Ks. dr hab. Adam Kubiś
ONLINE 14:10 - 15:00 T Stary Testament: Księgi Prorockie (ćwiczenia)Ks. dr hab. Adam Kubiś
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład)Ks. dr Arnold Zawadzki
ONLINE 12:30 - 13:20 T Liturgika (wykład)Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 14:10 T Teologia dogmatyczna: Pneumatologia i Charytologia (wykład)Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Chrystologia fundamentalna (seminarium)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
ONLINE 14:10 - 15:50 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
ONLINE 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ONLINE 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
ONLINE 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
ONLINE 15:50 - 17:30 T Kościół a nowe ruchy religijne (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Nowy Testament: Pisma apostolskie (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
ONLINE 10:50 - 12:30 T Teologia dogmatyczna: sakramentologia (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Spory o mariologię Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 10:50 T Liturgika (ćwiczenia)Ks. dr Andrzej Megger
ONLINE 10:50 - 12:30 T Katechetyka specjalna (wykład)Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Teologia duchowości katolickiej (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Szczur
ONLINE 15:00 - 16:40 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Marian Pokrywka
ONLINE 15:00 - 16:40 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-933 15:50 - 17:30 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. mgr Jakub Kuchta
ONLINE 09:10 - 10:50 T Czlowiek i zwierzęta w refleksji teologicznomoralnej (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-09-28 09:20