Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-933 15:00 - 16:40 T Katechetyka specjalna (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-919 08:20 - 10:00 T Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład)Ks. dr Arnold Zawadzki
C-807 10:50 - 11:40 T Liturgika (wykład)Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
C-803 11:40 - 12:30 T Nowy Testament: Pisma Apostolskie (ćwiczenia)Ks. dr Marcin Zieliński
C-803 12:30 - 13:20 T Stary Testament: Księgi Prorockie (ćwiczenia)Ks. dr Marcin Zieliński
C-805 14:10 - 15:50 T Chrystologia fundamentalna (seminarium)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-846 14:10 - 15:50 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-927 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-925 15:00 - 16:40 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-805 15:50 - 17:30 T Kult świętych w religijności ludowej (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-925 07:30 - 08:20 T Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (ćwiczenia)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-803 08:20 - 10:00 T Nowy Testament: Pisma apostolskie (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
C-925 10:00 - 11:40 T Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (wykład)Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
C-919 12:30 - 14:10 T Teologia dogmatyczna: sakramentologia (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)
Od: 2019-10-23 do 2020-01-29
Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-807 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)
Od: 2019-10-01 do 2019-10-16
Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-924 14:10 - 15:50 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach najnowszych (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
C-818 15:50 - 17:30 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-919 07:30 - 09:10 T Tradycja i tradycje (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-818 08:20 - 09:10 T Liturgika (ćwiczenia)Ks. dr Andrzej Megger
C-807 09:10 - 10:00 T Dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
C-919 11:40 - 13:20 T Teologia duchowości katolickiej (wykład)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-924 13:20 - 14:10 T Teologia dogmatyczna: Pneumatologia i Charytologia (wykład)Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
C-924 14:10 - 15:00 T Teologia dogmatyczna: sakramentologia (ćwiczenia)Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
C-805 14:10 - 15:50 T Teologia życia duchowego (seminarium)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-829 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Szczur
C-803 15:00 - 16:40 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-807 15:00 - 16:40 T Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
C-925 15:50 - 17:30 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Marian Pokrywka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22 17:19