Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 11:40 - 13:20 T Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (wykład)Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Kościół w erze cyfrowej (wykład)Ks. dr hab. Piotr Kulbacki
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Teologia moralna szczegółowa - sakramentologia moralna (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 T Kościół katolicki w ZSRR na danych ziemiach polskich anektowanych po II wojnie światowej (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Liturgika (wykład)Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna (ćwiczenia)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Nauczanie religii w prawie oświatowym (wykład)Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:00 T Teologia dogmatyczna: trynitologia (ćwiczenia)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
ONLINE 10:00 - 11:40 T Teologia pastoralna (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 T Metodyka pracy naukowej (proseminarium)Ks. dr hab. Piotr Szczur
ONLINE 12:30 - 14:10 T Teologia dogmatyczna: trynitologia (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia)Ks. mgr Jakub Kuchta

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 17:19