Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-1024 10:50 - 11:40 T Emisja głosu (ćwiczenia)dr hab. Iwona Sawulska
C-919 11:40 - 13:20 T Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (wykład)Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-925 10:00 - 11:40 T Teologia moralna szczegółowa - cnoty teologalne (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-919 11:40 - 13:20 A Metodyka pracy naukowej (proseminarium)dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
C-803 13:20 - 14:10 T Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (ćwiczenia)Ks. dr Marcin Zieliński
C-919 14:10 - 15:50 T Teologia patrystyczna (wykład)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-805 15:50 - 17:30 T Kult świętych w religijności ludowej (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-919 09:10 - 10:50 T Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-933 10:50 - 12:30 T Metodyka katechezy (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-913 12:30 - 13:20 T Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (ćwiczenia)Ks. dr Marcin Zieliński
C-919 14:10 - 15:50 T Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas
C-919 15:50 - 16:40 T Teologia dogmatyczna: Protologia (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-919 07:30 - 09:10 T Tradycja i tradycje (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-933 08:20 - 09:10 T Teologia pastoralna (ćwiczenia)Ks. mgr Paweł Sproncel
C-933 09:10 - 10:50 T Teologia pastoralna (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
C-919 10:50 - 11:40 T Teologia dogmatyczna: O Bogu Jedynym (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38