Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:00 - 11:40 T Teologia patrystyczna (wykład)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (wykład)Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:00 T Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (ćwiczenia)Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 10:50 T Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (ćwiczenia)Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 A Emisja głosu (ćwiczenia)dr hab. Iwona Sawulska
ONLINE 15:00 - 15:50 T Metodyka pracy naukowej (proseminarium)dr hab. Włodzimierz Osadczy
ONLINE 15:50 - 17:30 T Kościół a nowe ruchy religijne (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Metodyka katechezy (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
ONLINE 12:30 - 14:10 T Teologia moralna szczegółowa - cnoty teologalne (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Spory o mariologię Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
ONLINE 10:00 - 11:40 T Teologia pastoralna (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 T Teologia dogmatyczna: O Bogu Jedynym (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
ONLINE 12:30 - 13:20 T Teologia dogmatyczna: Protologia (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Czlowiek i zwierzęta w refleksji teologicznomoralnej (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-01 15:19