Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-308 09:10 - 10:50 T Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa 210) mgr Edyta Michałek
C-925 10:50 - 12:30 T Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
C-925 12:30 - 13:20 T Teologia moralna ogólna (ćwiczenia)Ks. dr Łukasz Plata
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-243 14:10 - 15:50 T Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa 1) dr Agnieszka Żmuda
GG-243 15:50 - 17:30 T Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Braun
C-809 17:30 - 19:10 T Muzyka w liturgii. Historia, teologia, praktyka (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-105 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 262) mgr Krzysztof Urbański
GG-108 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 204) mgr Karolina Sieńko-Flis
C-807 09:10 - 10:50 T Teologia moralna ogólna (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-807 10:50 - 12:30 T Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-807 12:30 - 13:20 T Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (ćwiczenia)Ks. dr Filip Krauze
C-802 13:20 - 15:00 T Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
GG-206 15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 267) mgr Ewa Stępniak
C-809 15:00 - 16:40 T Psychologiczne aspekty duchowości (wykład)Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-802 16:40 - 17:30 T Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-924 09:10 - 10:00 T Teologia dogmatyczna: Teodycea (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
C-805 10:00 - 11:40 T Wstęp ogólny do Pisma świętego (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-233 10:50 - 12:30 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Agnieszka Białowolska
CTW-102 15:50 - 17:30 T Etyka (wykład)dr hab. Wojciech Lewandowski
GG-233 15:50 - 17:30 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 204) mgr Agnieszka Białowolska

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-22CN-101 16:40 - 18:20 Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 262)mgr Krzysztof Urbański
2023-01-17CN-101 16:40 - 18:20 Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 262)mgr Krzysztof Urbański

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-22 02:25