Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-108 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 301) mgr Agata Woźniak
GG-206 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Maria Piwińska
C-933 10:50 - 12:30 T Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
CTW-102 15:00 - 16:40 T Etyka (wykład)Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-846 11:40 - 12:30 T Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (ćwiczenia)mgr Mateusz Lechwar
GG-235 12:30 - 14:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 17) mgr Barbara Okulska
GG-233 14:10 - 15:50 T Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa 7) Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
C-805 15:50 - 17:30 T Kult świętych w religijności ludowej (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 21) dr Elżbieta Kolbus
C-919 08:20 - 09:10 T Dydaktyka katechezy (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-846 09:10 - 10:00 T Teologia moralna ogólna (ćwiczenia)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-919 10:50 - 12:30 T Teologia moralna ogólna (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-805 12:30 - 14:10 T Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (wykład)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-1043 14:10 - 15:00 T Teologia dogmatyczna: Teodycea (wykład)
Od: 2019-10-23 do 2020-01-29
Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
C-803 14:10 - 15:00 T Teologia dogmatyczna: Teodycea (wykład)
Od: 2019-10-01 do 2019-10-16
Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-362 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 302) mgr Agata Woźniak
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa 101) dr Elżbieta Kolbus
C-919 07:30 - 09:10 T Tradycja i tradycje (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-925 10:00 - 11:40 T Wstęp ogólny do Pisma świętego (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
C-1038 12:30 - 13:20 T Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (ćwiczenia)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-919 13:20 - 15:00 T Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (wykład)Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-212B 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 504)
Od: 2019-11-08 do 2020-01-29
mgr Agata Woźniak
C-919 10:50 - 12:30 T Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)Ks. dr Marek Jeziorański

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-25GG-209 09:10 - 10:50 Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa 7) Ks. dr Zbigniew Wójtowicz

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 17:19