Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-47 08:20 - 10:00 T Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze (wykład)dr Piotr Rubaj
GG-47 10:00 - 11:40 T Zagrożenia asymetryczne (wykład)dr hab. Marcin Kosienkowski
GG-212B 11:40 - 13:20 T Bezpieczeństwo międzynarodowe a separatyzm (seminarium)dr hab. Marcin Kosienkowski
GG-244A 11:40 - 13:20 T Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (seminarium)dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-205B 09:10 - 10:50 T Integracja i bezpieczeństwo europejskie (seminarium)dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
GG-212B 09:10 - 10:50 T Medialny wymiar bezpieczeństwa (seminarium)dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
GG-244A 10:50 - 12:30 A Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Agnieszka Zaręba
GG-212B 10:50 - 12:30 T Geopolityka (konwersatorium - Grupa 3) dr Andrzej Szabaciuk
GG-244A 12:30 - 14:10 A Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa 3) dr Agnieszka Zaręba
GG-212B 12:30 - 14:10 T Geopolityka (konwersatorium - Grupa 2) dr Andrzej Szabaciuk
GG-244A 14:10 - 15:50 A Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa 2) dr Agnieszka Zaręba
GG-212B 14:10 - 15:50 T Geopolityka (konwersatorium - Grupa 1) dr Andrzej Szabaciuk
GG-212B 16:40 - 18:20 T Bezpieczeństwo w wymiarze historycznym (seminarium)dr hab. Jacek Wołoszyn
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-517 12:30 - 14:10 T Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka (seminarium)dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
GG-47 14:10 - 15:50 B Polityka bezpieczeństwa USA (wykład) Andrzej Jaroszyński
CTW-204 15:50 - 17:30 T Bezpieczeństwo energetyczne RP (wykład)dr Grzegorz Ronek
CTW-204 17:30 - 19:10 A Bezpieczeństwo energetyczne RP (ćwiczenia)dr Grzegorz Ronek
CTW-204 17:30 - 19:10 B Ochrona infrastruktury krytycznej (ćwiczenia)dr Grzegorz Ronek
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-P11 09:10 - 10:50 T Prawo humanitarne (konwersatorium - Grupa 1) mgr Katarzyna Piotrowska
GG-107A 10:50 - 12:30 B Lotnictwo w systemie bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2020-02-15 do 2020-04-03
dr hab. Tadeusz Compa
CN-P11 10:50 - 12:30 T Prawo humanitarne (konwersatorium - Grupa 2) mgr Katarzyna Piotrowska
GG-107A 10:50 - 12:30 A Zagrożenia asymetryczne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Marcin Kosienkowski
GG-47 12:30 - 14:10 A Lotnictwo w systemie bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2020-04-04 do 2020-06-16
dr hab. Tadeusz Compa
GG-107A 12:30 - 14:10 B Lotnictwo w systemie bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa 2)
Od: 2020-02-15 do 2020-04-03
dr hab. Tadeusz Compa
CN-P11 12:30 - 14:10 T Prawo humanitarne (konwersatorium - Grupa 3) mgr Patryk Przepiórka
GG-107A 12:30 - 14:10 A Zagrożenia asymetryczne (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Marcin Kosienkowski
GG-47 14:10 - 15:50 A Lotnictwo w systemie bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa 2)
Od: 2020-04-04 do 2020-06-16
dr hab. Tadeusz Compa
GG-107A 14:10 - 15:50 B Lotnictwo w systemie bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa 3)
Od: 2020-02-15 do 2020-04-03
dr hab. Tadeusz Compa
GG-107A 14:10 - 15:50 A Zagrożenia asymetryczne (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Marcin Kosienkowski
GG-47 15:50 - 17:30 A Lotnictwo w systemie bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa 3)
Od: 2020-04-04 do 2020-06-16
dr hab. Tadeusz Compa
GG-212B 17:30 - 20:50 B Bezpieczeństwo w kontekście polityki historycznej państwa (seminarium)dr hab. Jacek Sawicki
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-102 09:10 - 10:50 T Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych (wykład)prof. dr hab. Andrzej Podraza
GG-244A 10:50 - 12:30 T Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Podraza
GG-212B 10:50 - 12:30 T Społeczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego (seminarium)prof. dr hab. Marek Wierzbicki
CTW-102 12:30 - 14:10 T Ochrona infrastruktury krytycznej (wykład)dr Grzegorz Ronek
GG-244B 14:10 - 15:50 T Bezpieczeństwo w obszarze postradzieckim (seminarium)dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19