Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-020 10:00 - 11:40 T Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (seminarium)dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
GG-107A 14:10 - 15:50 T Polityka w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego (konwersatorium)Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
CN-020 15:50 - 17:30 A Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa 1) dr Andrzej Szabaciuk
GG-205B 15:50 - 17:30 A System dowodzenia (ćwiczenia - Grupa 2) dr Wińczysław Jastrzębski
GG-205B 15:50 - 17:30 B System dowodzenia (ćwiczenia - Grupa 3) dr Wińczysław Jastrzębski
CN-020 18:20 - 20:00 T Bezpieczeństwo w wymiarze historycznym (seminarium)dr hab. Jacek Wołoszyn
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-042 09:10 - 10:50 T Międzynarodowe operacje pokojowe w polskiej polityce bezpieczeństwa (wykład)dr hab. Marcin Kosienkowski
GG-042 10:50 - 12:30 T Administracja samorządowa w systemie i polityce bezpieczeństwa państwa (wykład)prof. dr hab. Stanisław Wójcik
GG-042 12:30 - 14:10 T System dowodzenia (wykład)dr Jerzy Gryz
CN-020 14:10 - 15:50 T Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka (seminarium)dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
GG-042 15:50 - 17:30 T Organy administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego (konwersatorium)dr Artur Kukuła
GG-107A 17:30 - 19:10 A Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Robert Polak
GG-107A 17:30 - 19:10 B Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Robert Polak
GG-107A 19:10 - 20:50 B Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Robert Polak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-205B 09:10 - 10:50 T Medialny wymiar bezpieczeństwa (seminarium)dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
GG-205B 10:50 - 12:30 T Bezpieczeństwo międzynarodowe a separatyzm (seminarium)dr hab. Marcin Kosienkowski
C-524 10:50 - 12:30 T Integracja i bezpieczeństwo europejskie (seminarium)dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
C-318 12:30 - 14:10 A Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa 2) dr Agnieszka Zaręba
GG-107A 14:10 - 15:50 T Procesy dezintegracyjne w Europie (konwersatorium)dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
GG-47 15:50 - 17:30 T Biblia – istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
GG-244A 17:30 - 19:10 A Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa 1) mgr Robert Polak
GG-107A 19:10 - 20:50 A System dowodzenia (ćwiczenia - Grupa 1) dr Wińczysław Jastrzębski
GG-244A 19:10 - 20:50 A Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa 2) mgr Robert Polak
GG-244A 19:10 - 20:50 B Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa 3) mgr Robert Polak
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-020 09:10 - 10:50 A Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa 1) dr Agnieszka Zaręba
CTW-102 10:50 - 12:30 T Polityka bezpieczeństwa RP (wykład)dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
CN-020 12:30 - 14:10 A Logistyka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa 1) dr Lech Jańczuk
CN-020 12:30 - 14:10 B Logistyka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa 2) dr Lech Jańczuk
C-613A 12:30 - 14:10 A Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa 2) dr Andrzej Szabaciuk
C-613A 12:30 - 14:10 B Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa 3) dr Andrzej Szabaciuk
GG-235 15:00 - 16:40 T Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 7) mgr Barbara Okulska
GG-107A 15:50 - 17:30 T Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Podraza
CN-020 15:50 - 17:30 T Bezpieczeństwo w obszarze postradzieckim (seminarium)dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
GG-205B 19:10 - 20:50 A Bezpieczeństwo w kontekście polityki historycznej państwa (seminarium)dr hab. Jacek Sawicki
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-020 07:30 - 09:10 A Bezpieczeństwo w kontekście polityki historycznej państwa (seminarium)dr hab. Jacek Sawicki
GG-107A 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 70) mgr Katarzyna Albiniak
GG-042 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 71) mgr Katarzyna Albiniak
CN-020 10:50 - 12:30 T Społeczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego (seminarium)prof. dr hab. Marek Wierzbicki
GG-205B 12:30 - 14:10 B Logistyka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa 3) dr Lech Jańczuk
GG-47 12:30 - 14:10 A Logistyka bezpieczeństwa (wykład)dr Lech Jańczuk
CN-020 14:10 - 15:50 B Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa 3) dr Agnieszka Zaręba
GG-042 15:50 - 17:30 T Unia Europejska a bezpieczeństwo euroatlantyckie (konwersatorium)prof. dr hab. Andrzej Podraza

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-14GG-042 08:20 - 10:00 Polityka bezpieczeństwa RP (wykład)dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-20CTW-114 17:30 - 19:10 Biblia – istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
2019-11-20GG-47 17:30 - 19:10 Biblia – istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
2019-11-27GG-47 17:30 - 19:10 Biblia – istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-14GG-042 07:30 - 09:10 Międzynarodowe operacje pokojowe w polskiej polityce bezpieczeństwa (wykład)dr hab. Marcin Kosienkowski
2020-01-14GG-107B 15:50 - 17:30 Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 70) mgr Katarzyna Albiniak

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19