Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-601 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 266) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
GG-205B 10:00 - 13:20 A Służby, instytucje, straże (konwersatorium)dr Stanisław Dubaj
GG-107A 11:40 - 13:20 A Ochrona granic (ćwiczenia)dr Konrad Słowiński
GG-244B 11:40 - 13:20 T Przestępczość zorganizowana (wykład)dr Małgorzata Kuć
GG-107A 11:40 - 13:20 B Rozpoznawanie zagrożeń (ćwiczenia)dr Konrad Słowiński
GG-244B 13:20 - 15:00 B Przestępczość zorganizowana (ćwiczenia)dr Małgorzata Kuć
GG-107A 13:20 - 15:00 T Rozpoznawanie zagrożeń (wykład)dr Konrad Słowiński
GG-47 15:00 - 16:40 T Współpraca transgraniczna (konwersatorium)dr hab. Jacek Wołoszyn
GG-108 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 310) mgr Agnieszka Gryta
GG-244A 16:40 - 18:20 B Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Aleksandra Rusin-Batko
GG-244A 18:20 - 20:00 B Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Aleksandra Rusin-Batko
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-350 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 101) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 16) mgr Barbara Okulska
GG-248 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 20) dr Elżbieta Kolbus
GG-235 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 26) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-244A 09:10 - 10:50 T Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Monika Adamczyk
C-613A 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 263)
Od: 2020-02-26 do 2020-06-16
mgr Katarzyna Albiniak
GG-205B 10:50 - 12:30 T Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa (wykład)dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
GG-107A 10:50 - 12:30 T Ochrona osób, mienia i infrastruktury (wykład)dr Artur Kukuła
C-613A 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 267) mgr Katarzyna Albiniak
GG-206 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 45) dr Katarzyna Jakubów
GG-235 12:30 - 14:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 17) mgr Barbara Okulska
GG-107A 12:30 - 14:10 A Ochrona osób, mienia i infrastruktury (ćwiczenia)dr Artur Kukuła
GG-205B 12:30 - 14:10 T Polityka bezpieczeństwa UE (konwersatorium)dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
C-506 12:30 - 14:10 T Wykluczenie społeczne (wykład)dr hab. Jadwiga Plewko
GG-235 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 19) mgr Barbara Okulska
C-608 14:10 - 15:50 T Międzynarodowe stosunki wojskowe (wykład)dr hab. Urszula Soler
GG-205B 16:40 - 18:20 T Systemy ratownictwa (konwersatorium)mgr Maciej Bartoszewski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 21) dr Elżbieta Kolbus
GG-244A 09:10 - 10:50 T Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Monika Adamczyk
CN-020 09:10 - 10:50 T System bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa 1) dr Konrad Słowiński
GG-244A 10:50 - 12:30 T Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Monika Adamczyk
CN-020 10:50 - 12:30 T System bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa 2) dr Konrad Słowiński
GG-244A 12:30 - 14:10 T Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa 4) dr hab. Monika Adamczyk
CN-020 12:30 - 14:10 T System bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa 3) dr Konrad Słowiński
GG-205A 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa 19) mgr Krzysztof Urbański
CN-020 14:10 - 15:50 T System bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa 4) dr Konrad Słowiński
GG-205B 15:50 - 17:30 T Zagrożenia w czasie wojny (konwersatorium)dr Wińczysław Jastrzębski
C-605 17:30 - 19:10 T Prawo i sądownictwo wojskowe (konwersatorium)dr Wińczysław Jastrzębski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 18) mgr Barbara Okulska
GG-26 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa 101) dr Elżbieta Kolbus
C-1002 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 268) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
GG-107A 09:10 - 10:50 A Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa (ćwiczenia)dr hab. Marcin Kosienkowski
CTW-102 09:10 - 10:50 B Prawo karne (wykład)dr Damian Szeleszczuk
CTW-102 10:50 - 12:30 T Przywództwo (wykład)dr Agnieszka Zaręba
GG-205B 12:30 - 14:10 T Doktryny militarne (konwersatorium)dr Marcin Baranowski
GG-244B 14:10 - 15:50 T Ochrona granic (wykład)dr Anna Szachoń-Pszenny
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 25) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-244A 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 295) mgr Agnieszka Gryta
GG-244B 09:10 - 12:30 B Międzynarodowe stosunki polityczne (konwersatorium)dr hab. Jacek Sawicki
GG-212A 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 262) mgr Katarzyna Albiniak
GG-108 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 43) mgr Iwona Fijołek
GG-107A 10:50 - 12:30 T Uprawnienia służb mundurowych (konwersatorium)mgr Ryszard Kolbus
GG-244B 10:50 - 12:30 A Wykluczenie społeczne (ćwiczenia)mgr Bożena Zdebko
GG-315 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 265) mgr Katarzyna Albiniak
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 44) mgr Iwona Fijołek
CN-020 12:30 - 14:10 A Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Marzena Czochra
CN-020 14:10 - 15:50 A Prawo karne (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Marzena Czochra

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 10:19