Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1) dr Krzysztof Ciepliński
ONLINE 11:40 - 13:20 T Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia zarządzania personelem (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
ONLINE 14:10 - 15:50 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 1) dr Emilia Mielniczuk
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia pracy i migracji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia zachowań w dynamicznej sytuacji rynkowej i finansowej (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Torój
ONLINE 15:50 - 17:30 T Społeczna psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
ONLINE 17:30 - 19:10 T Arteterapia (konwersatorium - Grupa 1) mgr Agata Banakiewicz
ONLINE 17:30 - 19:10 T Samowiedza i samoregulacja w zachowaniach konsumenckich (konwersatorium - Grupa 1) mgr Magda Tatara
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)dr Joanna Chwaszcz
ONLINE 07:30 - 09:10 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
ONLINE 09:10 - 10:50 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 8) dr Agata Celińska-Miszczuk
ONLINE 09:10 - 10:50 T Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)dr hab. Dorota Mącik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
ONLINE 10:50 - 12:30 T Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
ONLINE 10:50 - 12:30 T Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium)dr hab. Dorota Mącik
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Religijność w psychoprofilaktyce i psychoterapii (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Radosław Rybarski
ONLINE 12:30 - 14:10 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 9) dr Agata Celińska-Miszczuk
ONLINE 12:30 - 14:10 T Religijne i duchowe konteksty jakości życia (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Radosław Rybarski
ONLINE 12:30 - 14:10 T Zaburzenia dzieci i młodzieży w praktyce klinicznej (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Łysiak
ONLINE 14:10 - 15:50 T Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa 1) dr Karolina Krzysztofik
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia jakości życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
ONLINE 14:10 - 15:50 T Zaburzenia dzieci i młodzieży w praktyce klinicznej (konwersatorium - Grupa 2) dr Małgorzata Łysiak
ONLINE 15:50 - 17:30 T Coaching i Mentoring (konwersatorium - Grupa 1) dr Jacek Sobek
ONLINE 15:50 - 17:30 T Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa 2) dr Karolina Krzysztofik
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 6) dr Agata Celińska-Miszczuk
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia jakości życia wobec wyzwań współczesności (wykład)Ks. dr Paweł Brudek
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia społeczna (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa 1) dr Wiktor Razmus
ONLINE 10:50 - 12:30 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 7) dr Agata Celińska-Miszczuk
ONLINE 10:50 - 12:30 T Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia rehabilitacji (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia religii i duchowości (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia społeczna i religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa 2) dr Wiktor Razmus
ONLINE 12:30 - 14:10 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 2) dr Agata Celińska-Miszczuk
ONLINE 12:30 - 14:10 T Integracja zespołów ludzkich: Konfrontacja z sobą w zastosowaniach (konwersatorium - Grupa 1) prof. dr hab. Piotr Oleś
ONLINE 12:30 - 14:10 T Jakość życia w okresie średniej i późnej dorosłości (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Paweł Brudek
ONLINE 12:30 - 14:10 T Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Podejmowanie decyzji społecznych (konwersatorium - Grupa 1) mgr Aleksandra Bednarczyk
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
ONLINE 19:10 - 20:50 T Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa 3) dr Karolina Krzysztofik
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Negocjacje w biznesie (konwersatorium - Grupa 1) dr Marek Dąbrowski
ONLINE 09:10 - 10:50 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 3) dr Agata Celińska-Miszczuk
ONLINE 09:10 - 10:50 T Poznawcza psychologia Ja (seminarium)dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 11:40 T Mediacje i rozwiązywanie sporów (konwersatorium - Grupa 1) dr Marek Dąbrowski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 4) dr Agata Celińska-Miszczuk
ONLINE 10:50 - 12:30 T Organizacja wobec pracownika z niepełnosprawnością (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Mariańczyk
ONLINE 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)dr hab. Tomasz Jankowski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia międzykulturowa (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)dr Wiktor Razmus
ONLINE 12:30 - 14:10 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 5) dr Agata Celińska-Miszczuk
ONLINE 12:30 - 14:10 T Indywidualne i środowiskowe uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych (konwersatorium - Grupa 1) dr Karolina Krzysztofik
ONLINE 12:30 - 14:10 T Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska
ONLINE 14:10 - 15:50 T Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa 1) mgr Monika Strzelecka
ONLINE 15:50 - 17:30 T Funkcjonowanie człowieka w warunkach ekstremalnych: psychologia lotnicza (wykład)dr hab. Janusz Ślusarski
ONLINE 17:30 - 19:10 T Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich terapia (konwersatorium - Grupa 1) dr Natalia Kajka
ONLINE 19:10 - 20:50 T Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich terapia (konwersatorium - Grupa 2) dr Natalia Kajka
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Analiza transakcyjna w organizacji (konwersatorium - Grupa 1) dr Natalia Kajka
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia procesów poznawczych (seminarium)dr Paweł Stróżak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia percepcji (seminarium)dr Paweł Stróżak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-02ONLINE 09:10 - 12:30 Public relations (konwersatorium - Grupa 1)mgr Krystian Macheta
2020-10-16ONLINE 09:10 - 12:30 Public relations (konwersatorium - Grupa 1)mgr Krystian Macheta
2020-11-06ONLINE 09:10 - 12:30 Public relations (konwersatorium - Grupa 1)mgr Krystian Macheta
2020-11-20ONLINE 09:10 - 12:30 Public relations (konwersatorium - Grupa 1)mgr Krystian Macheta
2020-12-04ONLINE 09:10 - 12:30 Public relations (konwersatorium - Grupa 1)mgr Krystian Macheta
2020-12-18ONLINE 09:10 - 12:30 Public relations (konwersatorium - Grupa 1)mgr Krystian Macheta
2021-01-15ONLINE 09:10 - 12:30 Public relations (konwersatorium - Grupa 1)mgr Krystian Macheta
2021-01-22ONLINE 09:10 - 10:50 Public relations (konwersatorium - Grupa 1)mgr Krystian Macheta

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 02:36