Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
C-605 09:10 - 10:50 T Psychotherapeutic systems (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
CN-P10 10:50 - 12:30 T Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)dr Monika Dacka
C-501 10:50 - 12:30 T Strategie metakognitywne w terapii (konwersatorium - Grupa 1) dr Krzysztof Ciepliński
C-503 12:30 - 14:10 T Psychologia zachowań konsumenckich (wykład)dr Wiktor Razmus
CTW-102 12:30 - 14:10 B Zarządzanie stresem w organizacji (wykład)
Od: 2022-10-10 do 2023-01-30
dr Agnieszka Orłowska
GG-244A 12:30 - 14:10 A Zarządzanie stresem w organizacji (wykład)dr Agnieszka Orłowska
C-605 14:10 - 15:50 T Environmental psychology (wykład)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
CN-101 14:10 - 15:50 T Metody diagnostyki klinicznej (konwersatorium - Grupa 1) dr Dorota Kuncewicz
C-338 14:10 - 15:50 T Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)dr Wiktor Razmus
CTW-304 15:50 - 17:30 T Psychologia kliniczna dorosłych (wykład)
Od: 2022-11-28 do 2023-01-30
prof. dr hab. Stanisława Steuden
C-405 15:50 - 17:30 T Psychologia pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
CTW-203 17:30 - 19:10 T Metody diagnostyki klinicznej (konwersatorium - Grupa 2) dr Dorota Kuncewicz
CTW-304 17:30 - 19:10 T Zarządzanie konfliktem w organizacji (wykład)dr Grzegorz Kida
C-503 17:30 - 19:10 T Zarządzanie motywacją w przedsiębiorczości (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Torój
CTW-304 19:10 - 20:50 T Psychologia środowiskowa (wykład)dr Grzegorz Kida
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-921 09:10 - 10:50 T Neuromarketing (konwersatorium - Grupa 1) dr Przemysław Tużnik
C-503 09:10 - 10:50 T Psychologia pracy i migracji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
CN-P10 09:10 - 10:50 T Psychologiczne aspekty rekrutacji pracowników (konwersatorium - Grupa 1) dr Jacek Sobek
C-605 10:50 - 12:30 T Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Ks. dr hab. Paweł Brudek
C-503 10:50 - 12:30 T Psychologiczne aspekty chorób somatycznych i psychicznych (wykład)dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
C-405 12:30 - 14:10 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 8) dr Olga Narvoiš-Sobolevska
C-501 12:30 - 14:10 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
C-503 14:10 - 15:50 T Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
CTW-408 14:10 - 15:50 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (wykład)dr Olga Narvoiš-Sobolevska
C-407 14:10 - 15:50 T Psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
C-405 14:10 - 15:50 T Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
C-1043 15:50 - 17:30 T Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)dr Paweł Kot
C-407 15:50 - 17:30 T Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
C-613 15:50 - 17:30 T Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa 1)
Od: 2022-10-18 do 2022-12-13
dr Karolina Krzysztofik
GG-207 15:50 - 17:30 B Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Magdalena Pietnoczko
GG-207 15:50 - 17:30 A Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Magdalena Pietnoczko
C-405 15:50 - 17:30 T Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
C-613 17:30 - 19:10 T Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2022-10-18 do 2022-12-13
dr Karolina Krzysztofik
GG-207 17:30 - 19:10 B Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Magdalena Pietnoczko
GG-207 17:30 - 19:10 A Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Magdalena Pietnoczko
CTW-304 19:10 - 20:50 T Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (wykład)
Od: 2022-10-01 do 2022-11-29
dr Karolina Krzysztofik
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CTW-304 09:10 - 10:50 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wykład)
Od: 2022-10-01 do 2022-11-30
dr Małgorzata Łysiak
CN-P10 09:10 - 10:50 T Psychologia społeczna (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-405 09:10 - 10:50 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
GG-207 09:10 - 10:50 T Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
CN-P01 09:10 - 10:50 T Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)dr Monika Dacka
C-503 10:50 - 12:30 T Poznawcza psychologia Ja (seminarium)dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
CTW-114 10:50 - 12:30 T Psychologia ekonomiczna (wykład)
Od: 2022-10-01 do 2022-10-11
dr Wiktor Razmus
CTW-408 10:50 - 12:30 T Psychologia ekonomiczna (wykład)
Od: 2022-10-12 do 2023-01-30
dr Wiktor Razmus
C-407 10:50 - 12:30 T Psychologia rehabilitacji (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
GG-207 10:50 - 12:30 T Psychologia religii i duchowości (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
CN-P10 10:50 - 12:30 T Psychologia społeczna i religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-405 10:50 - 12:30 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
CN-P10 12:30 - 14:10 T Psychologia percepcji (seminarium)dr hab. Magdalena Szubielska
GG-207 14:10 - 15:50 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Kamil Tomaka
C-613 14:10 - 15:50 T Zagadnienia psychosomatyki a jakość życia (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Agnieszka Kulik
GG-207 15:50 - 17:30 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Kamil Tomaka
C-503 15:50 - 17:30 T Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
C-613 15:50 - 17:30 T Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
CTW-219 17:30 - 19:10 T Pedagogika (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Piotr Magier
C-503 17:30 - 19:10 T Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
GG-207 17:30 - 19:10 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Kamil Tomaka
C-407 17:30 - 19:10 T Psychologia estetyki (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Magdalena Szubielska
C-405 19:10 - 20:50 T Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa 3)
Od: 2022-10-19 do 2022-12-14
dr Karolina Krzysztofik
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-P10 07:30 - 09:10 T Terapia systemowa rodziny (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
CTW-304 09:10 - 10:50 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (wykład)dr Katarzyna Mariańczyk
C-613 09:10 - 10:50 B Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 1) dr Elżbieta Talik
C-613 09:10 - 10:50 A Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 2) dr Elżbieta Talik
GG-207 09:10 - 10:50 T Psychologia międzykulturowa (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
CN-P10 09:10 - 10:50 T Psychoprofilaktyka i terapia w pracy nauczyciela psychologa (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
C-407 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
C-405 10:50 - 12:30 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 5) dr Katarzyna Mariańczyk
CN-P01 10:50 - 12:30 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Milena Różyło
C-613 10:50 - 12:30 T Psychologia kliniczna wieku rozwojowego (seminarium)dr Elżbieta Talik
C-329 10:50 - 12:30 T Psychologia zarządzania personelem (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
CN-P01 12:30 - 14:10 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Milena Różyło
C-407 12:30 - 14:10 T Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL
C-613 12:30 - 14:10 B Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 3) dr Elżbieta Talik
C-613 12:30 - 14:10 A Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 4) dr Elżbieta Talik
C-329 12:30 - 14:10 T Społeczna psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
CN-P01 14:10 - 15:50 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Milena Różyło
C-405 14:10 - 15:50 T Psychologia procesów poznawczych (seminarium)dr Paweł Stróżak
CN-P01 15:50 - 17:30 T Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa 4)
Od: 2022-10-20 do 2022-12-08
dr Karolina Krzysztofik
C-405 18:20 - 20:00 T Pedagogika (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Piotr Magier
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-933 07:30 - 09:10 T Psychoprofilaktyka i terapia w pracy nauczyciela psychologa (konwersatorium - Grupa 2) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
C-405 08:20 - 10:00 T Osobowość: wyzwania dla rozwoju i ryzyko zaburzeń (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-933 09:10 - 10:50 T Doświadczenie traumy a aktywność życiowa (wykład)dr Katarzyna Litwińska-Rączka
C-405 10:00 - 11:40 T Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-503 10:50 - 12:30 T Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
C-405 11:40 - 13:20 T Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-503 12:30 - 14:10 T Psychologia emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
C-503 14:10 - 15:50 T Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-03C-417 12:30 - 14:10 Zarządzanie stresem w organizacji (wykład)dr Agnieszka Orłowska
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-12CTW-304 09:10 - 10:00 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wykład)dr Małgorzata Łysiak
2022-10-12CTW-304 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2022-10-12C-501 15:50 - 17:30 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-13CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2022-10-13C-501 12:30 - 14:10 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2022-10-13GG-207 14:10 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 6)dr Krzysztof Ciepliński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-14GG-207 12:30 - 19:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 6)dr Krzysztof Ciepliński
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-15GG-207 09:10 - 15:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 6)dr Krzysztof Ciepliński
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-17C-501 12:30 - 14:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 6)dr Krzysztof Ciepliński
2022-10-17C-501 15:50 - 17:30 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 6)dr Krzysztof Ciepliński
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-20GG-207 14:10 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 3)dr Agata Poręba-Chabros
2022-10-20CN-P10 15:50 - 17:30 Zarządzanie motywacją w przedsiębiorczości (konwersatorium - Grupa 1)dr Małgorzata Torój
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-21GG-207 14:10 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 3)dr Agata Poręba-Chabros
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-22GG-207 09:10 - 15:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 3)dr Agata Poręba-Chabros
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-24C-501 15:50 - 17:30 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 6)dr Krzysztof Ciepliński
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-26CTW-304 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2022-10-26C-501 15:50 - 18:20 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2022-10-26C-613 17:30 - 19:10 Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-27CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2022-10-27C-501 12:30 - 13:20 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2022-10-27C-605 17:30 - 20:00 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-28C-324 14:10 - 19:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-29C-324 08:20 - 13:20 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-07CN-102 15:50 - 16:40 Metody diagnostyki klinicznej (konwersatorium - Grupa 1)dr Dorota Kuncewicz
2022-11-07CTW-203 19:10 - 20:00 Metody diagnostyki klinicznej (konwersatorium - Grupa 2)dr Dorota Kuncewicz
2022-11-14CTW-113 14:10 - 15:50 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (wykład)dr Olga Narvoiš-Sobolevska
2022-11-14CN-102 15:50 - 16:40 Metody diagnostyki klinicznej (konwersatorium - Grupa 1)dr Dorota Kuncewicz
2022-11-14CTW-203 19:10 - 20:00 Metody diagnostyki klinicznej (konwersatorium - Grupa 2)dr Dorota Kuncewicz
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-15C-506 15:50 - 17:30 Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 3)mgr Magdalena Pietnoczko
2022-11-15C-506 17:30 - 19:10 Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 4)mgr Magdalena Pietnoczko
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-16C-903 09:10 - 10:50 Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
2022-11-16GG-205B 10:50 - 12:30 Psychologia religii i duchowości (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
2022-11-16CTW-304 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2022-11-16CN-101 14:10 - 15:50 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 5)mgr Kamil Tomaka
2022-11-16C-501 15:50 - 18:20 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2022-11-16GG-245 15:50 - 17:30 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 6)mgr Kamil Tomaka
2022-11-16GG-107B 17:30 - 19:10 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 7)mgr Kamil Tomaka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-17CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2022-11-17C-501 12:30 - 13:20 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2022-11-17C-921 14:10 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 4)dr Agata Poręba-Chabros
2022-11-17C-506 16:40 - 19:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-18GG-207 14:10 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 4)dr Agata Poręba-Chabros
2022-11-18C-324 14:10 - 19:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
2022-11-18C-503 15:50 - 17:30 Psychoprofilaktyka i terapia w pracy nauczyciela psychologa (konwersatorium - Grupa 1)dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2022-11-18C-503 17:30 - 19:10 Psychoprofilaktyka i terapia w pracy nauczyciela psychologa (konwersatorium - Grupa 2)dr Katarzyna Litwińska-Rączka
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-19C-324 08:20 - 13:20 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
2022-11-19GG-207 09:10 - 15:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 4)dr Agata Poręba-Chabros
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-21CTW-114 14:10 - 15:50 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (wykład)dr Olga Narvoiš-Sobolevska
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-23GG-150 09:10 - 10:50 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wykład)dr Małgorzata Łysiak
2022-11-23GG-150 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2022-11-23C-501 15:50 - 18:20 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-24CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2022-11-24C-501 12:30 - 13:20 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2022-11-24C-605 16:40 - 19:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 2)dr hab. Beata Mirucka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-25CTW-304 10:50 - 12:30 Psychologia ekonomiczna (wykład)dr Wiktor Razmus
2022-11-25C-324 14:10 - 19:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 2)dr hab. Beata Mirucka
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-26C-324 08:20 - 13:20 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 2)dr hab. Beata Mirucka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-07CTW-304 09:10 - 10:50 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wykład)dr Małgorzata Łysiak
2022-12-07CTW-304 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2022-12-07C-1035 14:10 - 15:50 Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa 1)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2022-12-07C-1035 15:50 - 17:30 Osobowość: wyzwania dla rozwoju i ryzyko zaburzeń (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2022-12-07C-501 15:50 - 18:20 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-08CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2022-12-08C-501 12:30 - 13:20 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2022-12-08C-921 15:00 - 17:30 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 2)dr hab. Beata Mirucka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-09CN-P10 10:50 - 12:30 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 8)dr Olga Narvoiš-Sobolevska
2022-12-09C-324 14:10 - 19:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 2)dr hab. Beata Mirucka
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-10C-324 08:20 - 13:20 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 2)dr hab. Beata Mirucka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-14CTW-304 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2022-12-14C-501 15:50 - 17:30 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-15CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2022-12-15C-501 12:30 - 14:10 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2022-12-15GG-248 15:50 - 17:30 Metody diagnostyki klinicznej (konwersatorium - Grupa 2)dr Dorota Kuncewicz
2022-12-15C-451 17:30 - 19:10 Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-17C-324 09:10 - 14:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 3)dr Agata Poręba-Chabros
2022-12-17CTW-203 10:00 - 11:40 Terapia systemowa rodziny (konwersatorium - Grupa 1)dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2022-12-17C-324 14:10 - 19:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 4)dr Agata Poręba-Chabros
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-04C-318 12:30 - 14:10 Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa 1)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2023-01-04C-318 14:10 - 15:50 Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa 2)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-10CN-P11 07:30 - 09:10 Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 1)mgr Magdalena Pietnoczko
2023-01-10CN-P11 09:10 - 10:50 Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 2)mgr Magdalena Pietnoczko
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-11CTW-304 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-01-11C-501 15:50 - 17:30 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-12CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-01-12C-501 12:30 - 14:10 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-16CTW-113 12:30 - 14:10 Psychologia kliniczna dorosłych (wykład)prof. dr hab. Stanisława Steuden
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-19GG-207 14:10 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 5)dr Agata Poręba-Chabros
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-20GG-207 14:10 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 5)dr Agata Poręba-Chabros
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-21GG-207 09:10 - 15:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 5)dr Agata Poręba-Chabros
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-23CTW-113 12:30 - 14:10 Psychologia kliniczna dorosłych (wykład)prof. dr hab. Stanisława Steuden
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-25CTW-304 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-01-25C-501 15:50 - 17:30 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-26C-329 10:50 - 12:30 Psychologia zarządzania personelem (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
2023-01-26C-329 12:30 - 14:10 Społeczna psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-27CN-P10 10:50 - 12:30 Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 8)dr Olga Narvoiš-Sobolevska
2023-01-27GG-207 14:10 - 19:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 5)dr Agata Poręba-Chabros
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-30C-605 19:10 - 20:50 Psychotherapeutic systems (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-01C-321 14:10 - 15:50 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 2)dr Elżbieta Talik

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-29 08:16