Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 B Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 2) dr Elżbieta Januszewska
ONLINE 09:10 - 10:50 A Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 3) dr Elżbieta Januszewska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
ONLINE 09:10 - 10:50 T Zarządzanie stresem w organizacji (wykład)
Od: 2020-10-01 do 2020-10-19
dr Stanisław Mamcarz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Stan zdrowia a jakość życia dzieci i młodzieży (wykład)dr Elżbieta Januszewska
ONLINE 11:40 - 13:20 T Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia zarządzania personelem (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychoterapia (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
ONLINE 14:10 - 15:50 B Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 4) dr Elżbieta Januszewska
ONLINE 14:10 - 15:50 A Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 5) dr Elżbieta Januszewska
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia pracy i migracji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Zarządzanie motywacją w przedsiębiorczości (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Torój
ONLINE 15:50 - 17:30 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Paweł Ciszek
ONLINE 15:50 - 17:30 T Społeczna psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
ONLINE 17:30 - 19:10 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Paweł Ciszek
ONLINE 19:10 - 20:50 T Społeczna psychologia osobowości (konwersatorium - Grupa 1) mgr Magda Tatara
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)dr Joanna Chwaszcz
ONLINE 07:30 - 09:10 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
ONLINE 09:10 - 10:50 T Biofeedback – metoda wzmacniająca zasoby mediacyjne (konwersatorium - Grupa 1) dr Olha Pavlovych
ONLINE 09:10 - 10:50 T Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)dr hab. Dorota Mącik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
ONLINE 10:50 - 12:30 T Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
ONLINE 10:50 - 12:30 T Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium)dr hab. Dorota Mącik
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Zagadnienia psychosomatyki a jakość życia (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Agnieszka Kulik
ONLINE 12:30 - 14:10 T Metody projekcyjne w diagnozie klinicznej (konwersatorium - Grupa 1) dr Maria Gałkowska-Bachanek
ONLINE 12:30 - 14:10 T Neuromarketing (konwersatorium - Grupa 1) dr Agnieszka Fudali-Czyż
ONLINE 12:30 - 14:10 B Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 5) dr Elżbieta Januszewska
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologiczne aspekty rekrutacji pracowników (konwersatorium - Grupa 1) dr Jacek Sobek
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia jakości życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologiczne aspekty chorób somatycznych i psychicznych (wykład)dr hab. Dorota Mącik
ONLINE 15:50 - 17:30 T Metody projekcyjne w diagnozie klinicznej (konwersatorium - Grupa 2) dr Maria Gałkowska-Bachanek
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa 1)
Od: 2020-10-27 do 2020-12-16
dr Karolina Krzysztofik
ONLINE 19:10 - 20:50 T Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2020-10-27 do 2020-12-16
dr Karolina Krzysztofik
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 6) dr Katarzyna Mariańczyk
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia kliniczna dorosłych (wykład)
Od: 2020-10-01 do 2020-11-25
dr hab. Dorota Mącik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia społeczna (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (wykład)dr Katarzyna Mariańczyk
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 1)
Od: 2020-10-01 do 2020-11-25
dr hab. Dorota Mącik
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia rehabilitacji (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia religii i duchowości (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia społeczna i religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Pedagogika (CE) (wykład)dr hab. Piotr Magier
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia zachowań prospołecznych (wykład)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa 3)
Od: 2020-10-28 do 2020-12-17
dr Karolina Krzysztofik
ONLINE 15:50 - 17:30 T Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa 4)
Od: 2020-10-28 do 2020-12-17
dr Karolina Krzysztofik
ONLINE 17:30 - 19:10 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Daria Ziarkiewicz-Powolny
ONLINE 17:30 - 19:10 T Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa 5)
Od: 2020-10-28 do 2020-12-17
dr Karolina Krzysztofik
ONLINE 19:10 - 20:50 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (wykład)dr Michał Wiechetek
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Doświadczenie traumy a aktywność życiowa (wykład)dr Katarzyna Litwińska-Rączka
ONLINE 09:10 - 10:50 T Poznawcza psychologia Ja (seminarium)dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia zachowań konsumenckich (wykład)dr Wiktor Razmus
ONLINE 10:50 - 12:30 T Elementy psychoprofilaktyki i terapii w pracy psychologa szkolnego (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
ONLINE 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)dr hab. Tomasz Jankowski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia międzykulturowa (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)dr Wiktor Razmus
ONLINE 10:50 - 12:30 T Zarządzanie stresem w organizacji (wykład)
Od: 2020-10-29 do 2021-01-27
dr Stanisław Mamcarz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Aleksandra Bednarczyk
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wykład)
Od: 2020-11-19 do 2021-01-27
dr Małgorzata Łysiak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
ONLINE 17:30 - 19:10 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
ONLINE 19:10 - 20:50 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (wykład)
Od: 2020-11-27 do 2021-01-27
dr Karolina Krzysztofik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia ekonomiczna (wykład)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 B Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 1) dr Elżbieta Talik
ONLINE 09:10 - 10:50 A Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 2) dr Elżbieta Talik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Terapia systemowa rodziny (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
ONLINE 10:50 - 12:30 B Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 3) dr Elżbieta Talik
ONLINE 10:50 - 12:30 A Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 4) dr Elżbieta Talik
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia procesów poznawczych (seminarium)dr Paweł Stróżak
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia środowiskowa (wykład)dr Grzegorz Kida
ONLINE 12:30 - 14:10 T Elementy psychoprofilaktyki i terapii w pracy psychologa szkolnego (konwersatorium - Grupa 2) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia percepcji (seminarium)dr Paweł Stróżak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Zarządzanie konfliktem w organizacji (wykład)dr Grzegorz Kida
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-12ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 2)dr Natalia Kajka
2020-11-12ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 5)dr Agata Poręba-Chabros
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-13ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 5)dr Agata Poręba-Chabros
2020-11-13ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 2)dr Natalia Kajka
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-14ONLINE 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 2)dr Natalia Kajka
2020-11-14ONLINE 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 5)dr Agata Poręba-Chabros
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-26ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 6)dr Agata Poręba-Chabros
2020-11-26ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 3)dr Natalia Kajka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-27ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 6)dr Agata Poręba-Chabros
2020-11-27ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 3)dr Natalia Kajka
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-28ONLINE 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 3)dr Natalia Kajka
2020-11-28ONLINE 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 6)dr Agata Poręba-Chabros
2020-12-05ONLINE 09:10 - 14:10 Psychoterapia (trening - Grupa 5)dr Agata Poręba-Chabros
2020-12-05ONLINE 14:10 - 19:10 Psychoterapia (trening - Grupa 6)dr Agata Poręba-Chabros
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-10ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 7)dr Agata Poręba-Chabros
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-11ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 7)dr Agata Poręba-Chabros
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-12ONLINE 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 7)dr Agata Poręba-Chabros
2020-12-19ONLINE 09:10 - 14:10 Psychoterapia (trening - Grupa 7)dr Agata Poręba-Chabros
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-07ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 8)dr Agata Poręba-Chabros
2021-01-07ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 1)dr Krzysztof Ciepliński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-08ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 1)dr Krzysztof Ciepliński
2021-01-08ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 8)dr Agata Poręba-Chabros
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-09ONLINE 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 8)dr Agata Poręba-Chabros
2021-01-09ONLINE 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 1)dr Krzysztof Ciepliński
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-14ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 4)dr Agata Poręba-Chabros
2021-01-14ONLINE 14:10 - 19:10 Psychoterapia (trening - Grupa 1)dr Krzysztof Ciepliński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-15ONLINE 14:10 - 20:50 Psychoterapia (trening - Grupa 4)dr Agata Poręba-Chabros
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-16ONLINE 09:10 - 15:50 Psychoterapia (trening - Grupa 4)dr Agata Poręba-Chabros
2021-01-23ONLINE 09:10 - 14:10 Psychoterapia (trening - Grupa 4)dr Agata Poręba-Chabros
2021-01-23ONLINE 14:10 - 19:10 Psychoterapia (trening - Grupa 8)dr Agata Poręba-Chabros

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 02:36