Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-207 07:30 - 09:10 T Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa 3) dr Dominika Zarosińska
C-407 09:10 - 10:50 T Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 13) mgr Anna Mańkowska
C-241A 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 270) mgr Agata Woźniak
GG-207 10:50 - 12:30 T Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa 2) dr Dominika Zarosińska
CTW-302 10:50 - 12:30 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (wykład)dr Elżbieta Januszewska
CTW-408 12:30 - 14:10 T Diagnostyka inteligencji (wykład)dr Ewa Sokołowska
C-405 14:10 - 15:50 T Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 10) dr Ewa Sokołowska
CN-P01 14:10 - 15:50 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa 7) dr Agata Poręba-Chabros
CTW-302 14:10 - 15:50 A Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (wykład)dr Elżbieta Januszewska
GG-207 15:50 - 17:30 B Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Andrzej Januszewski
CTW-408 15:50 - 17:30 A Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (wykład)dr Andrzej Januszewski
CN-P01 17:30 - 19:10 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa 8) dr Agata Poręba-Chabros
C-407 17:30 - 19:10 A Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Agata Banakiewicz
C-407 17:30 - 19:10 B Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Agata Banakiewicz
CN-P10 17:30 - 19:10 T Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Joanna Mierzwińska
CTW-302 19:10 - 20:50 T Zarządzanie personelem (wykład)dr Jacek Sobek
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-350 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 101) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 16) mgr Barbara Okulska
GG-248 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 20) dr Elżbieta Kolbus
GG-235 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 26) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
CTW-304 09:10 - 10:50 T Psychologia rodziny (wykład)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
C-515 09:10 - 10:50 B Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa 11) dr Emilia Zabielska-Mendyk
C-515 09:10 - 10:50 A Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa 12) dr Emilia Zabielska-Mendyk
GG-207 09:10 - 10:50 B Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa 5) dr Andrzej Januszewski
GG-207 09:10 - 10:50 A Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa 6) dr Andrzej Januszewski
C-407 10:50 - 12:30 T Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 12)
Od: 2020-02-15 do 2020-06-14
mgr Magdalena Pietnoczko
C-515 10:50 - 12:30 A Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa 1) dr Emilia Zabielska-Mendyk
C-515 10:50 - 12:30 B Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa 2) dr Emilia Zabielska-Mendyk
GG-207 10:50 - 12:30 A Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Andrzej Januszewski
GG-207 10:50 - 12:30 B Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa 3) dr Andrzej Januszewski
GG-224 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 28) mgr Magdalena Matys
GG-206 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 45) dr Katarzyna Jakubów
GG-235 12:30 - 14:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 17) mgr Barbara Okulska
C-515 12:30 - 14:10 A Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa 3) dr Emilia Zabielska-Mendyk
C-515 12:30 - 14:10 B Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa 4) dr Emilia Zabielska-Mendyk
GG-108 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 277) mgr Jacek Kowalik
GG-244B 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 274) mgr Magdalena Matys
GG-235 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 19) mgr Barbara Okulska
GG-207 15:50 - 17:30 B Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa 1) dr Monika Dacka
CTW-304 15:50 - 17:30 A Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (wykład)
Od: 2020-02-15 do 2020-06-15
dr Monika Dacka
C-407 17:30 - 19:10 T Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 2) dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
C-407 19:10 - 20:50 T Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 3) dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-P10 07:30 - 09:10 T Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 5) dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 21) dr Elżbieta Kolbus
CN-P10 09:10 - 10:50 T Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 8) dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
CTW-302 09:10 - 10:50 T Psychologia uzależnień (wykład)dr Joanna Chwaszcz
CN-P10 10:50 - 12:30 T Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 4) dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
C-613 12:30 - 14:10 T Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa 2) dr Joanna Chwaszcz
GG-233 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 271) mgr Magdalena Matys
GG-108 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 273) mgr Jacek Kowalik
C-613 14:10 - 15:50 T Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa 3) dr Joanna Chwaszcz
C-613 15:50 - 17:30 T Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa 4) dr Joanna Chwaszcz
C-515 15:50 - 17:30 A Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Marcin Wojtasiński
C-613 17:30 - 19:10 B Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Ewelina Frańczyk
C-613 17:30 - 19:10 A Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Ewelina Frańczyk
C-515 17:30 - 19:10 A Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Marcin Wojtasiński
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-108 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 276) mgr Dorota Szymczyk
GG-26 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa 101) dr Elżbieta Kolbus
GG-246 09:10 - 10:50 T Basic Polish for Chinese. Conversation (lektorat)dr Agnieszka Jarosz
GG-108 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 275) mgr Dorota Szymczyk
GG-36 09:10 - 10:50 B Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa 3) dr Monika Dacka
GG-36 09:10 - 10:50 A Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa 4) dr Monika Dacka
GG-233 10:00 - 11:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 269) dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
GG-355 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 26) mgr Dorota Szymczyk
C-407 10:50 - 12:30 T Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa 1) dr Joanna Chwaszcz
GG-110B 11:40 - 13:20 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 23)
Od: 2020-02-15 do 2020-03-11
mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-110B 11:40 - 13:20 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 23)
Od: 2020-03-13 do 2020-06-16
mgr Aleksandra Murat-Bednarz
CTW-408 12:30 - 14:10 T Statystyka opisowa (wykład)
Od: 2020-02-26 do 2020-06-16
dr Agnieszka Fudali-Czyż
GG-207 14:10 - 15:50 A Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa 2) dr Monika Dacka
GG-108 15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF C1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 333) mgr Jacek Kowalik
C-407 15:50 - 17:30 T Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 7) dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
C-407 17:30 - 19:10 T Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 6) dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
C-1038 19:10 - 20:50 T Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Justyna Nowicka
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 25) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
C-304 09:10 - 10:50 T Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Sabina Więsyk
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa 5) dr Natalia Kajka
C-603 09:10 - 10:50 B Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa 5) dr Emilia Zabielska-Mendyk
C-603 09:10 - 10:50 A Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa 9) dr Emilia Zabielska-Mendyk
C-924 09:10 - 12:30 B Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Wojciech Styk
GG-108 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 43) mgr Iwona Fijołek
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa 6) dr Natalia Kajka
C-603 10:50 - 12:30 B Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa 6) dr Emilia Zabielska-Mendyk
C-603 10:50 - 12:30 A Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa 10) dr Emilia Zabielska-Mendyk
GG-207 12:30 - 14:10 T Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 1) dr Ewa Sokołowska
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 44) mgr Iwona Fijołek
C-306 12:30 - 15:50 B Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Jagoda Łokczewska
C-924 12:30 - 15:50 B Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Wojciech Styk
C-407 14:10 - 15:50 B Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa 8) S. mgr Olena Kuts
C-407 15:50 - 17:30 B Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa 4) S. mgr Olena Kuts

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-28C-306 12:30 - 14:10 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Ana Ivanova
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-03C-1039 14:10 - 15:50 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa 8) S. mgr Olena Kuts
2020-03-03C-1039 15:50 - 17:30 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa 4) S. mgr Olena Kuts
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-06C-407 07:30 - 09:10 Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Justyna Nowicka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-11C-503 17:30 - 19:10 Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Agata Banakiewicz
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-12C-506 11:40 - 13:20 Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 23) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-18C-503 17:30 - 19:10 Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Agata Banakiewicz
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-27C-921 12:30 - 15:50 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 9) mgr Gabriela Gaber
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-28C-405 09:10 - 12:30 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 9) mgr Gabriela Gaber
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-04-03C-306 12:30 - 14:10 Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Jagoda Łokczewska
2020-04-17C-318 12:30 - 17:30 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Ana Ivanova
2020-04-24C-921 12:30 - 15:50 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 9) mgr Gabriela Gaber
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-04-25C-405 09:10 - 12:30 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 9) mgr Gabriela Gaber
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-05-08C-921 12:30 - 15:50 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 9) mgr Gabriela Gaber
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-05-09C-405 09:10 - 12:30 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 9) mgr Gabriela Gaber
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-05-15C-318 12:30 - 15:50 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Ana Ivanova
2020-05-29C-921 12:30 - 17:30 Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa 9) mgr Gabriela Gaber
2020-06-05C-318 12:30 - 15:50 Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Ana Ivanova

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-24 17:19