Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa 1) dr Elżbieta Januszewska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
ONLINE 09:10 - 10:50 T Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa 2) dr Elżbieta Januszewska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia zarządzania personelem (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
ONLINE 14:10 - 15:50 T Analiza procesu terapeutycznego (konwersatorium - Grupa 1) dr Krzysztof Ciepliński
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia pracy i migracji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Społeczna psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Psychologiczne metody badania kierowców (konwersatorium - Grupa 1) dr Piotr Mamcarz
ONLINE 09:10 - 10:50 T Kliniczne studium przypadków (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Dorota Mącik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
ONLINE 10:50 - 12:30 T Kliniczne studium przypadków (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Dorota Mącik
ONLINE 10:50 - 12:30 T Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)dr Joanna Chwaszcz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Style funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych (konwersatorium - Grupa 1) dr Andrzej Januszewski
ONLINE 14:10 - 15:50 T Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)dr hab. Dorota Mącik
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia i pedagogika mediów z elementami dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa 2) Ks. dr hab. Adam Maj
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia jakości życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
ONLINE 15:50 - 17:30 T Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium)dr hab. Dorota Mącik
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia społeczna (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)dr Wiktor Razmus
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Poznawcza psychologia Ja (seminarium)dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia rehabilitacji (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia religii i duchowości (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia społeczna i religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Emocjonalne i motywacyjne mechanizmy aktywności zawodowej i społecznej (konwersatorium)dr Paweł Kot
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 10:50 T Jakościowe metody badań marketingowych (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2021-02-15 do 2021-04-22
dr Wiktor Razmus
ONLINE 09:10 - 10:50 T Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
ONLINE 09:10 - 10:50 T Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa 2) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia i pedagogika mediów z elementami dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa 1) dr Anna Badora
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia międzykulturowa (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Jakość życia w procesie rozwoju człowieka (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Ewa Rzechowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)dr hab. Tomasz Jankowski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia percepcji (seminarium)dr Paweł Stróżak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia procesów poznawczych (seminarium)dr Paweł Stróżak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 02:36