Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Maria Piwińska
GG-247 12:30 - 14:10 T Podstawy psychologii (wykład)dr Paweł Kot
GG-247 14:10 - 15:50 T Psychologia turystyki (konwersatorium)dr Paweł Kot
GG-108 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 310) mgr Agnieszka Gryta
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 26) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-235 12:30 - 14:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 17) mgr Barbara Okulska
CN-104 13:20 - 14:10 T Literacka turystyka kulturowa (wykład)prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
GG-235 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 19) mgr Barbara Okulska
GG-362 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 307) mgr Michał Narecki
GG-108 17:30 - 19:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 305) mgr Jacek Kowalik
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-105 09:10 - 10:50 T Język łaciński (ćwiczenia)mgr Alicja Narecka
CN-102 10:50 - 12:30 T Przestrzeń gospodarcza miasta i wsi (konwersatorium)dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
CN-107 13:20 - 15:00 T Tanatoturystyka i monumentalistyka (konwersatorium)prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-102 10:00 - 11:40 T Krajobraz w literaturze europejskiej (konwersatorium)dr hab. Joanna Szady
GG-247 11:40 - 12:30 T Formy osadnictwa i ich rozwój przestrzenny (wykład)dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
CN-104 14:10 - 15:50 T Literatura podróżnicza (konwersatorium)dr hab. Joanna Szady
GG-247 15:50 - 17:30 T Populacja, liczby i idee (wykład)dr hab. Piotr Rachwał
CN-022 17:30 - 19:10 T Stan i rozmieszczenie ludności świata (konwersatorium)dr hab. Piotr Rachwał
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 25) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-108 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 43) mgr Iwona Fijołek
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 44) mgr Iwona Fijołek

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 17:19