Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-204 09:10 - 10:00 T Literatura powszechna (od roku 1918) (wykład)dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
CN-101 10:00 - 10:50 T Nowe tendencje w edytorstwie naukowym (konwersatorium)dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
CN-022 12:30 - 14:10 T Projektowanie publikacji (ćwiczenia)mgr Magdalena Byrska
CTW-102 15:00 - 16:40 T Etyka (wykład)Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-217 09:10 - 10:50 T Seminarium licencjackie II (seminarium)dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
CN-218 10:50 - 12:30 T Seminarium licencjackie I (seminarium)dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
CN-022 12:30 - 13:20 T Czytanie Leśmiana (wykład)prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
CN-101 15:00 - 16:40 T Historia literatury polskiej (od roku 1918 do 1989) (ćwiczenia)dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
CN-101 16:40 - 18:20 T Typografia (ćwiczenia)mgr Mateusz Miernik
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-244A 12:30 - 14:10 T Marketing wydawniczy (konwersatorium)dr Ewa Smołka
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-227 09:10 - 12:30 A Arcydzieła sztuki europejskiej (ćwiczenia)dr hab. Monika Kulesza
GG-242 13:20 - 15:00 T Promocja ksiązki w mediach (konwersatorium)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-101 10:00 - 11:40 T Tradycja językowa w pracy edytora (ćwiczenia)dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38