Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-321 10:50 - 12:30 A Makrostruktury społeczne (ćwiczenia)Ks. mgr Marek Pabich
C-304 12:30 - 14:10 T Współczesne teorie socjologiczne (wykład)prof. dr hab. Sławomir Partycki
C-306 14:10 - 15:50 A Patologie życia rodzinnego (konwersatorium)mgr Magdalena Stefaniak
GG-205A 15:50 - 19:10 A Edukacja w Internecie (konwersatorium)mgr Elżbieta Dul-Sołtys
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 16) mgr Barbara Okulska
C-306 07:30 - 08:20 T Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
C-304 09:10 - 10:50 A Makrostruktury społeczne (wykład)Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
C-304 09:10 - 10:50 B Socjologia organizacji i administracji (wykład)Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
GG-233 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 294) mgr Agnieszka Gryta
C-321 14:10 - 15:50 T Socjologia problemów społecznych (wykład)dr hab. Jadwiga Plewko
GG-108 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 334) mgr Jacek Kowalik
C-318 15:50 - 17:30 T Strategie rozwiązywania problemów społecznych (warsztaty)Ks. dr Tomasz Adamczyk
C-318 17:30 - 19:10 T Organizacje pozarządowe w aktywnej polityce społecznej (konwersatorium)mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-321 10:50 - 12:30 A Metody badań ilościowych (ćwiczenia)dr Małgorzata Szyszka
C-321 10:50 - 12:30 B Metody badań jakościowych (ćwiczenia)dr Małgorzata Szyszka
GG-370 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 299) mgr Agnieszka Gryta
GG-233 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 308) mgr Magdalena Matys
C-321 15:50 - 17:30 T Metody badań jakościowych (wykład)dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
C-304 17:30 - 18:20 T Internet i prawo (wykład)dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 18) mgr Barbara Okulska
C-306 15:50 - 17:30 T Wybrane zagadnienia prawa publicznego i rodzinnego (konwersatorium)dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-318 09:10 - 12:30 A Antropologia gospodarcza (konwersatorium)mgr Gabriela Kuc-Stefaniuk
GG-244A 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 295) mgr Agnieszka Gryta
GG-108 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 43) mgr Iwona Fijołek
C-304 12:30 - 14:10 A Design thinking (warsztaty)mgr Patrycja Gas
C-304 14:10 - 15:50 A Social media marketing (warsztaty)mgr Michał Wójcik
C-307 15:50 - 17:30 T Marketing 2.0 (wykład)dr hab. Urszula Soler
C-306 17:30 - 19:10 A Przedsiębiorczość i innowacyjność w sieci (konwersatorium)mgr Mariola Kowalczyk

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-20C-306 17:30 - 19:10 Przedsiębiorczość i innowacyjność w sieci (konwersatorium)mgr Mariola Kowalczyk
2020-04-24C-306 17:30 - 19:10 Przedsiębiorczość i innowacyjność w sieci (konwersatorium)mgr Mariola Kowalczyk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-24 17:19