Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2022/2023Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-01ONLINE 08:20 - 13:20 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Krzysztof Napora
2022-10-08ONLINE 14:10 - 19:10 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Krzysztof Napora
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-19CI-303 07:30 - 10:50 Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Anna Słowikowska
2022-10-19CI-303 10:50 - 14:10 Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
2022-10-19CI-103 14:10 - 15:50 Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-20CI-200 07:30 - 10:50 Prawoznawstwo (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2022-10-20CI-300 10:50 - 13:20 Prawo rzymskie (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Karol Adamczewski
2022-10-20CI-302 15:00 - 19:10 Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-21CI-103 07:30 - 10:00 Prawo rzymskie (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Karol Adamczewski
2022-10-21CI-103 10:00 - 12:30 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
2022-10-21ONLINE 12:30 - 15:50 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-22ONLINE 14:10 - 19:10 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Krzysztof Napora
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-16ONLINE 07:30 - 10:50 Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Anna Słowikowska
2022-11-16ONLINE 10:50 - 14:10 Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
2022-11-16ONLINE 14:10 - 15:50 Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-17ONLINE 07:30 - 10:50 Prawoznawstwo (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2022-11-17ONLINE 10:50 - 13:20 Prawo rzymskie (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Karol Adamczewski
2022-11-17ONLINE 15:00 - 19:10 Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-18ONLINE 10:00 - 12:30 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
2022-11-18ONLINE 12:30 - 15:50 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-30ONLINE 07:30 - 10:50 Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Anna Słowikowska
2022-11-30ONLINE 10:50 - 14:10 Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
2022-11-30ONLINE 14:10 - 15:50 Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-01ONLINE 07:30 - 10:50 Prawoznawstwo (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2022-12-01ONLINE 10:50 - 13:20 Prawo rzymskie (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Karol Adamczewski
2022-12-01ONLINE 15:00 - 16:40 Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-02ONLINE 07:30 - 10:00 Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa 1)Ks. dr Karol Adamczewski
2022-12-02ONLINE 10:00 - 12:30 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
2022-12-02ONLINE 12:30 - 15:50 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
2022-12-02ONLINE 15:50 - 18:20 Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład) Vacat
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-03ONLINE 15:00 - 20:00 Historia filozofii (wykład)dr Jacek Jarocki
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-14ONLINE 07:30 - 10:50 Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Anna Słowikowska
2022-12-14ONLINE 10:50 - 14:10 Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
2022-12-14ONLINE 14:10 - 15:50 Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-15ONLINE 07:30 - 10:50 Prawoznawstwo (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2022-12-15ONLINE 10:50 - 13:20 Prawo rzymskie (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Karol Adamczewski
2022-12-15ONLINE 15:00 - 16:40 Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-16ONLINE 07:30 - 10:00 Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa 1)Ks. dr Karol Adamczewski
2022-12-16ONLINE 10:00 - 15:00 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
2022-12-16ONLINE 15:50 - 18:20 Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład) Vacat
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-17ONLINE 15:00 - 20:00 Historia filozofii (wykład)dr Jacek Jarocki
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-11ONLINE 07:30 - 09:10 Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Anna Słowikowska
2023-01-11ONLINE 09:10 - 10:50 Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
2023-01-11ONLINE 10:50 - 11:40 Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-12ONLINE 07:30 - 10:50 Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2023-01-12ONLINE 10:50 - 13:20 Prawo rzymskie (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Karol Adamczewski
2023-01-12ONLINE 15:00 - 16:40 Prawoznawstwo (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-13ONLINE 07:30 - 10:00 Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa 1)Ks. dr Karol Adamczewski
2023-01-13ONLINE 15:50 - 18:20 Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład) Vacat
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-28ONLINE 15:00 - 20:00 Historia filozofii (wykład)dr Jacek Jarocki

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-27 02:25