Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-232 10:00 - 11:40 T Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
GG-224 11:40 - 13:20 T Teoria systemów dedukcyjnych (konwersatorium)dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-212A 08:20 - 10:00 T Filozofia prawa (konwersatorium)dr hab. Katarzyna Stępień
GG-246 10:00 - 11:40 T Historia filozofii w Polsce (wykład)Ks. dr hab. Rafał Charzyński
GG-246 11:40 - 12:30 T Historia filozofii w Polsce i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
GG-36 13:20 - 14:10 T Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)dr hab. Anna Palusińska
GG-36 14:10 - 15:00 T Metafizyka i antropologia (wykład)
Od: 2019-11-26 do 2020-01-29
dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
GG-249 17:30 - 18:20 T Metafizyka i antropologia (wykład)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-25
dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-232 10:00 - 10:50 T Metodologia nauk (wykład)Ks. dr hab. Robert Kublikowski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-36 10:50 - 11:40 T Filozofia Boga (ćwiczenia)dr Paulina Sulenta
GG-249 11:40 - 13:20 T Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)dr Maksymilian Roszyk
GG-212A 13:20 - 15:00 T Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)dr Wojciech Lewandowski
GG-38 16:40 - 17:30 T Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)dr hab. Anna Palusińska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-213 09:10 - 10:50 T Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)dr hab. Andrzej Stefańczyk
C-232 10:50 - 12:30 T Filozofia Boga (wykład)dr Paulina Sulenta

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38