Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Maria Piwińska
GG-224 10:00 - 10:50 T Teoria mnogości (wykład)prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
GG-224 10:50 - 11:40 T Teoria mnogości (ćwiczenia)dr Anna Karczewska
GG-249 11:40 - 13:20 T Etyka społeczna i polityczna (konwersatorium)dr Małgorzata Borkowska-Nowak
CI-103 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 279) mgr Michał Narecki
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-212A 09:10 - 10:50 T Współczesna metodologia nauk (konwersatorium)dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
GG-107B 10:50 - 11:40 T Elementy metodologii filozofii (wykład)dr Piotr Lipski
GG-107B 11:40 - 13:20 T Elementy metodologii filozofii (ćwiczenia)dr Piotr Lipski
GG-36 14:10 - 15:00 T Etyka szczegółowa (wykład)S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
GG-224 15:00 - 16:40 T Antropologia przyrodnicza i ewolucjonizm (konwersatorium)dr Andrzej Zykubek
GG-108 17:30 - 19:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 305) mgr Jacek Kowalik
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-36 10:50 - 12:30 T Etyka szczegółowa (ćwiczenia)dr Anna Krajewska
GG-236 13:20 - 14:10 T Teoria mnogości (ćwiczenia)dr Anna Karczewska
GG-42 14:10 - 15:50 T Historia filozofii współczesnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)dr Maksymilian Roszyk
GG-36 15:50 - 17:30 T Epistemologia współczesna (konwersatorium)dr Błażej Gębura
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-232 10:50 - 13:20 T Historia filozofii współczesnej (wykład)dr Maksymilian Roszyk
GG-224 13:20 - 15:00 T Filozofia kultury (konwersatorium)dr hab. Wojciech Daszkiewicz
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-232 10:50 - 12:30 T Język grecki dla filozofów (lektorat)dr hab. Andrzej Stefańczyk
C-232 12:30 - 14:10 T Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)dr Błażej Gębura
C-232 14:10 - 15:00 T Teoria poznania - Epistemologia (wykład)dr Błażej Gębura

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 17:19