Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-507 07:30 - 09:10 T Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa 1) dr Mirosław Urbanek
C-430 12:30 - 14:10 T Rachunkowość i finanse (seminarium)
Od: 2019-12-09 do 2020-01-29
dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
CTW-203 14:10 - 15:50 T Ekonomia międzynarodowa (wykład)dr Piotr Rubaj
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-203 09:10 - 10:50 T Rachunek kosztów (wykład)dr Maria Paździor
CTW-203 10:50 - 12:30 T Źródła finansowania działalności gospodarczej (wykład)dr Maria Paździor
C-324 12:30 - 14:10 A Analiza strategiczna przedsiębiorstw (konwersatorium)dr Maria Paździor
C-719 15:00 - 15:50 T Wprowadzenie do prawa finansowego (wykład)dr Piotr Pomorski
C-416 15:50 - 16:40 T Systemowe uwarunkowania doradztwa finansowego (wykład)
Od: 2019-10-01 do 2019-10-27
dr Dorota Tokarska
C-416 15:50 - 17:30 A Systemowe uwarunkowania doradztwa finansowego (wykład)
Od: 2019-10-28 do 2020-01-29
dr Dorota Tokarska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-507 07:30 - 09:10 T Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa 2) dr Mirosław Urbanek
C-507 09:10 - 10:50 T Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa 3) dr Mirosław Urbanek
C-507 10:50 - 12:30 T Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa 4) dr Mirosław Urbanek
C-436 15:50 - 17:30 T Ekonomia międzynarodowa (seminarium)
Od: 2019-10-14 do 2020-01-29
dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL
CTW-203 19:10 - 20:50 T Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna (wykład)dr Jacek Bednarz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-104 09:10 - 10:50 B Analiza makroekonomiczna (wykład)dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
C-424 10:50 - 12:30 B Finanse publiczne (seminarium)dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
C-703 10:50 - 12:30 T Gospodarka i finanse międzynarodowe (seminarium)dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
C-805 10:50 - 12:30 T Rachunkowość i finanse (seminarium)
Od: 2019-10-01 do 2019-12-08
dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
C-524 10:50 - 12:30 T Rachunkowość przedsiębiorstwa (seminarium)dr Anna Spoz
C-517 10:50 - 12:30 T Strategie finansowania przedsiębiorstw (seminarium)dr hab. Grzegorz Zasuwa
C-201A 14:10 - 15:50 B Analiza makroekonomiczna (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
C-201A 14:10 - 15:50 A Analiza makroekonomiczna (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
C-507 14:10 - 15:50 A Controlling i budżetowanie (konwersatorium)dr Joanna Nucińska
CTW-203 15:50 - 17:30 T Podatki w przedsiębiorstwie (wykład)dr Mariusz Sokołek
C-307 17:30 - 19:10 B Projektowanie systemu rachunkowości (laboratorium)dr Anna Spoz
C-507 17:30 - 19:10 T Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jacek Bednarz
C-507 19:10 - 20:50 A Wycena instrumentów dłużnych (laboratorium)dr Jacek Bednarz
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-507 09:10 - 10:50 A Rachunkowość komputerowa (laboratorium - Grupa 1) dr Robert Pankiewicz
C-507 09:10 - 10:50 B Współczesne systemy rachunku kosztów (laboratorium)dr Robert Pankiewicz
C-424 10:50 - 12:30 B Finanse publiczne (seminarium)dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
C-507 10:50 - 12:30 A Ocena efektywności zarządzania nadwyżkami finansowymi (laboratorium)dr Robert Pankiewicz

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-08C-416 16:40 - 17:30 Systemowe uwarunkowania doradztwa finansowego (wykład)dr Dorota Tokarska
2019-10-29C-558 07:30 - 09:10 Rachunkowość przedsiębiorstwa (seminarium)dr Anna Spoz
2019-10-29C-416 17:30 - 19:10 Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jacek Bednarz
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-04C-416 15:50 - 16:40 Wprowadzenie do prawa finansowego (wykład)dr Piotr Pomorski
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-05CTW-204 07:30 - 09:10 Rachunek kosztów (wykład)dr Maria Paździor
2019-11-12CTW-204 07:30 - 09:10 Źródła finansowania działalności gospodarczej (wykład)dr Maria Paździor
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-14C-605 09:10 - 10:50 Ekonomia międzynarodowa (wykład)dr Piotr Rubaj
2019-11-14C-515 17:30 - 19:10 Projektowanie systemu rachunkowości (laboratorium)dr Anna Spoz
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-19C-416 17:30 - 19:10 Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna (wykład)dr Jacek Bednarz
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-21CTW-204 07:30 - 09:10 Ekonomia międzynarodowa (wykład)dr Piotr Rubaj
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-26C-416 17:30 - 19:10 Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna (wykład)dr Jacek Bednarz
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-02CTW-203 15:50 - 17:30 Wycena instrumentów dłużnych (laboratorium)dr Jacek Bednarz
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-03C-416 15:50 - 17:30 Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna (wykład)dr Jacek Bednarz
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-04C-507 19:10 - 20:50 Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jacek Bednarz
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-09CTW-203 15:50 - 17:30 Wycena instrumentów dłużnych (laboratorium)dr Jacek Bednarz
2019-12-09C-307 15:50 - 17:30 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa 2) dr Mirosław Urbanek
2019-12-09C-307 17:30 - 19:10 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa 3) dr Mirosław Urbanek
2019-12-09C-307 19:10 - 20:50 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa 4) dr Mirosław Urbanek
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-10C-416 17:30 - 19:10 Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna (wykład)dr Jacek Bednarz
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-11C-507 19:10 - 20:50 Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jacek Bednarz
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-12C-420 12:30 - 14:10 Strategie finansowania przedsiębiorstw (seminarium)dr hab. Grzegorz Zasuwa
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-16C-421 15:50 - 17:30 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa 2) dr Mirosław Urbanek
2019-12-16CTW-203 15:50 - 17:30 Wycena instrumentów dłużnych (laboratorium)dr Jacek Bednarz
2019-12-16C-307 17:30 - 19:10 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa 3) dr Mirosław Urbanek
2019-12-16C-421 19:10 - 20:50 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa 4) dr Mirosław Urbanek
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-17C-558 07:30 - 09:10 Rachunkowość przedsiębiorstwa (seminarium)dr Anna Spoz
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-16C-307 17:30 - 19:10 Projektowanie systemu rachunkowości (laboratorium)dr Anna Spoz
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-17C-421 14:10 - 15:50 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa 1) dr Mirosław Urbanek
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-21CTW-302 15:00 - 15:50 Wprowadzenie do prawa finansowego (wykład)dr Piotr Pomorski

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19