Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-34B 09:10 - 10:50 T Warsztat radiowy (warsztaty)dr Małgorzata Żurakowska
GG-34 10:50 - 12:30 A Komunikacja niewerbalna (wykład)dr hab. Maria Gondek
C-524 12:30 - 14:10 T Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium)dr hab. Paweł Nowak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-517 10:50 - 12:30 T Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-248 10:50 - 12:30 T Media lokalne i środowiskowe (wykład)dr Olga Białek-Szwed
C-605 12:30 - 14:10 T Warsztat prasowy (warsztaty)dr Olga Białek-Szwed
GG-34 12:30 - 14:10 T Warsztat telewizyjny (warsztaty)mgr Robert Furmańczuk
C-1039 14:10 - 15:50 T Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium)dr hab. Robert Szwed
C-524 14:10 - 15:50 T Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium)dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
CN-P11 14:10 - 15:50 T Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium)dr hab. Dariusz Wadowski
C-417 14:10 - 15:50 T Seminarium magisterskie: PR i reklama (seminarium)dr hab. Aneta Duda
C-517 14:10 - 15:50 T Seminarium magisterskie: Warsztat medialny i aksjologia (seminarium)prof. dr hab. Jacek Dąbała
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-104 07:30 - 09:10 T Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr Marek Wódka
C-201A 09:10 - 10:50 T Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
GG-242 10:50 - 12:30 T Warsztat filmowy (warsztaty)mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
CTW-203 12:30 - 14:10 T Teorie komunikowania masowego (wykład)dr Joanna Szegda
CTW-203 14:10 - 15:50 T Teorie komunikowania masowego (ćwiczenia - Grupa 1) dr Joanna Szegda
CP-34 17:30 - 19:10 T Seminarium magisterskie: Prawo mediów (seminarium)dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-313 09:10 - 10:50 T Ekonomika mediów (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Rafał Pastwa
GG-313 10:50 - 12:30 T Marketing i promocja (wykład)Ks. dr Rafał Pastwa
GG-313 12:30 - 14:10 B Marketing i promocja (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr Rafał Pastwa

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 10:19