Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-P11 10:00 - 11:40 T Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium)dr hab. Paweł Nowak
GG-34 10:50 - 12:30 T Warsztat radiowy (warsztaty)
Od: 2019-10-21 do 2020-01-29
dr Małgorzata Żurakowska
C-1039 15:00 - 16:40 T Prawne aspekty komunikacji społecznej (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
C-517 16:40 - 18:20 T Seminarium magisterskie: Prawo mediów (seminarium)dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-1039 08:20 - 10:00 T Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
GG-242 11:40 - 13:20 T Metody badań medioznawczych (wykład)dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
C-517 15:00 - 16:40 T Seminarium magisterskie: Warsztat medialny i aksjologia (seminarium)prof. dr hab. Jacek Dąbała
GG-242 16:40 - 18:20 T Warsztat filmowy (warsztaty)dr Joanna Sosnowska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-042 09:10 - 10:50 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
GG-248 12:30 - 14:10 T Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium)dr hab. Dariusz Wadowski
GG-242 13:20 - 15:00 T Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
CP-35 15:00 - 16:40 T Seminarium magisterskie: PR i reklama (seminarium)
Od: 2019-10-21 do 2020-01-29
dr hab. Aneta Duda
GG-242 15:50 - 16:40 T Metody badań medioznawczych (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
GG-34 16:40 - 18:20 T Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium)dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-34 09:10 - 10:50 T Przygotowywanie materiałów dziennikarskich (konwersatorium - Grupa 1) mgr Robert Furmańczuk
GG-248 11:40 - 13:20 T Opinia publiczna (wykład)dr hab. Robert Szwed
CN-P11 13:20 - 15:00 T Warsztat prasowy (warsztaty)dr Olga Białek-Szwed
C-517 14:10 - 15:50 T Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium)dr hab. Robert Szwed
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-P11 09:10 - 10:50 T Etyka (wykład)Ks. dr Marek Pytko
GG-242 11:40 - 13:20 T Warsztat telewizyjny (warsztaty)mgr Robert Furmańczuk

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-02GG-34 09:10 - 10:50 Seminarium magisterskie: PR i reklama (seminarium)dr hab. Aneta Duda
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-07GG-34 14:10 - 15:50 Warsztat radiowy (warsztaty)dr Małgorzata Żurakowska
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-09GG-34 09:10 - 10:50 Seminarium magisterskie: PR i reklama (seminarium)dr hab. Aneta Duda
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-14GG-34 14:10 - 15:50 Warsztat radiowy (warsztaty)dr Małgorzata Żurakowska
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-16GG-34 09:10 - 10:50 Seminarium magisterskie: PR i reklama (seminarium)dr hab. Aneta Duda
2019-11-06CP-39A 12:30 - 13:20 Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2019-11-13CP-39A 12:30 - 13:20 Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2019-11-20CP-39A 12:30 - 13:20 Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2019-11-27CP-39A 12:30 - 13:20 Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2019-12-04CP-39B 13:20 - 15:00 Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2020-01-29GG-110A 15:50 - 17:30 Metody badań medioznawczych (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 17:19