Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Italian Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
ONLINE 09:10 - 10:00 T Archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne (wykład)dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Critical thinking (konwersatorium)dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 11:40 T Seminarium z historii XIX w. (seminarium)dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T The personalistic education (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
ONLINE 11:40 - 12:30 T Kościół łaciński na ziemiach zaboru pruskiego w XIX wieku (wykład)dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Oral Communication Skills (konwersatorium)dr Anna Sadowska
ONLINE 14:10 - 15:00 T Stalin we współczesnej historiografii (wykład)dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 15:50 T Historia historiografii (wykład)dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Biblical Hebrew and the World of Hebrew Bible (konwersatorium)Ks. dr Krzysztof Napora
ONLINE 15:50 - 17:30 T Historia historiografii (konwersatorium)dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 18:20 T Główne linie rozwoju wojskowości polskiej i powszechnej w ciągu dziejów (wykład)dr hab. Jan Ptak
ONLINE 17:30 - 19:10 T International business (konwersatorium)dr Piotr Rubaj
ONLINE 17:30 - 19:10 T Le regard français – expression orale (konwersatorium)mgr Stanisław Świtlik
ONLINE 18:20 - 20:00 T Early Medieval Poland (10 – 13th Century). Culture – Spirituality – Archaeology. (wykład)dr hab. Piotr Plisiecki
ONLINE 19:10 - 20:50 T Contemporary Political Systems (wykład)dr hab. Jacek Wołoszyn
ONLINE 19:10 - 20:50 T Modern trends in software development (konwersatorium)mgr inż. Kamil Zieliński
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Ancient Greece and Rome – Cultural Tour at the Basis of European Tradition (konwersatorium)dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
ONLINE 08:20 - 09:10 T Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)dr Stanisław Mamcarz
ONLINE 08:20 - 10:00 T Science, technology and human values (konwersatorium)dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Historia Lubelszczyzny i Kresów w epoce sarmackiej i okresie rozbiorów (konwersatorium)dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 11:40 T Religion and War in Europe in the Middle Ages (wykład)dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Climate protection. European Union legal activities towards climate protection (konwersatorium)dr Kamila Sobieraj
ONLINE 12:30 - 14:10 T The European Union as a community of values (wykład)dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T The Middle East in the 20th and 21st Century (konwersatorium)dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa 1) dr Marta Buk-Cegiełka
ONLINE 14:10 - 15:50 T Русский язык в бизнесе (konwersatorium)dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
ONLINE 15:50 - 17:30 T Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
ONLINE 17:30 - 19:10 T Emisja głosu (ćwiczenia)mgr Edyta Michałek
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Application of natural substances in biotechnology and medicine (wykład)
Od: 2021-02-24 do 2021-06-16
dr Radosław Mencfel
ONLINE 09:10 - 10:50 T Film and Ideologies of the Modern (konwersatorium)dr Anna Antonowicz
ONLINE 09:10 - 10:00 T Struktura archiwów w Polsce. Zasób, organizacja i udostępnianie (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 10:50 T Archiwa i archiwistyka w Unii Europejskiej (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Rozwój form kancelaryjnych w Polsce XIX i XX w. (konwersatorium)Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T EU Justice System (konwersatorium)dr Edyta Krzysztofik
ONLINE 12:30 - 14:10 T Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (wykład)dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Pola bitew na przestrzeni dziejów (wykład)dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Saint Paul on Women, Marriage, and Celibacy: Socio-Rhetorical Reading of 1 Corinthians 7 (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 14:10 T Partyzantka i konspiracja w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu (wykład)
Od: 2021-02-15 do 2021-03-18
dr Ewa Rzeczkowska
ONLINE 15:00 - 16:40 T Introduction to Biblical Coptic (konwersatorium)Ks. dr Tomasz Bąk
ONLINE 15:50 - 17:30 T Storytelling across contemporary media (konwersatorium)mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
ONLINE 15:50 - 17:30 T System bazodanowy ZOSIA i archiwa w internecie (laboratorium - Grupa 1) dr Robert Derewenda
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:00 T Kobiety i polityka: Jagiellonki w XVI stuleciu (wykład)dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
ONLINE 09:10 - 10:50 T Україна в ХХ та ХХІ столітті (українське реалієзнавство) (konwersatorium)dr Albert Nowacki
ONLINE 10:00 - 11:40 T Seminarium z historii nowożytnej (seminarium)dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
ONLINE 10:50 - 12:30 T Seminarium z historii starożytnej i średniowiecznej (seminarium) Vacat
ONLINE 11:40 - 13:20 T Майстерня перекладача іноземних мов у XXI столітті (konwersatorium)dr Albert Nowacki
ONLINE 12:30 - 13:20 T Wybrane zagadnienia historii społecznej (wykład)dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 14:10 T "Trzeba się uzbroić w bezstronność w ocenie tak jej zalet, jak i wad". O kobiecie polskiej epoki zaborów (wykład)dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Positive Education (wykład)dr Klaudia Martynowska
ONLINE 14:10 - 15:50 T Seminarium z historii najnowszej (seminarium)dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 17:30 T Wojna o informacje 1939-90 (wykład)dr Ewa Rzeczkowska
ONLINE 17:30 - 19:10 T European music in the light of historical and cultural changes (wykład)dr Kinga Krzymowska-Szacoń
ONLINE 17:30 - 18:20 T Młodzież w realiach państwa komunistycznego (wykład)dr Ewa Rzeczkowska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Сучасна українська література – тексти і контексти (konwersatorium)dr Marta Kaczmarczyk
ONLINE 20:00 - 21:40 T Epidemiology (wykład)dr Urszula Bojakowska-Komsta
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Dydaktyka nauczania historii (spec. nauczycielska) (ćwiczenia)dr hab. Joanna Szady
ONLINE 10:00 - 10:50 T Droga Hitlera do władzy (wykład)dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 11:40 T Hitlerowski "system wychowawczy" na przykładzie obozów koncentracyjnych (wykład)
Od: 2021-02-15 do 2021-03-27
dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Polska auf Deutsch (konwersatorium)dr Amelia Szuba-Wenek
ONLINE 11:40 - 12:30 T Zróżnicowanie religijne Lubelszczyzny i Kresów w epoce nowożytnej (wykład)dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Advances in theory and research of personality (wykład)dr Jan Kutnik
ONLINE 13:20 - 14:10 T Dydaktyka nauczania historii (spec. nauczycielska) (wykład)dr hab. Joanna Szady
ONLINE 14:10 - 15:50 T History and Political Culture of Poland (wykład)prof. dr hab. Marek Wierzbicki
ONLINE 14:10 - 15:50 T Seminarium z nauk pomocniczych historii (seminarium)dr hab. Piotr Rachwał
ONLINE 15:00 - 16:40 T Happiness: Christanity and other worldviews (wykład)dr Marcin Iwanicki
ONLINE 15:50 - 17:30 T Metodyka opracowania dokumentacji nieaktowej (zajęcia praktyczne w archiwum) (warsztaty)dr Robert Derewenda

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-02-22ONLINE 16:40 - 20:00 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-03-01ONLINE 16:40 - 20:00 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-03-01ONLINE 16:40 - 18:20 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2021-03-08ONLINE 16:40 - 18:20 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2021-03-08ONLINE 16:40 - 20:00 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-13ONLINE 10:00 - 15:00 Cross-cultural communication in management (wykład)dr Mariusz Wołońciej
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-15ONLINE 16:40 - 20:00 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-03-15ONLINE 16:40 - 18:20 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2021-03-22ONLINE 16:40 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2021-03-22ONLINE 16:40 - 20:00 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-26ONLINE 14:10 - 19:10 Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)dr Monika Toczyńska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-29ONLINE 16:40 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2021-03-29ONLINE 16:40 - 20:00 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-04-12ONLINE 16:40 - 20:00 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-04-12ONLINE 16:40 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-16ONLINE 14:10 - 19:10 Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)dr Monika Toczyńska
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-17ONLINE 10:00 - 15:00 Cross-cultural communication in management (wykład)dr Mariusz Wołońciej
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-19ONLINE 16:40 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2021-04-19ONLINE 16:40 - 18:20 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-04-19ONLINE 18:20 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-23ONLINE 14:10 - 19:10 Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)dr Monika Toczyńska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-26ONLINE 16:40 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-04-26ONLINE 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-08ONLINE 10:00 - 15:00 Cross-cultural communication in management (wykład)dr Mariusz Wołońciej
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-10ONLINE 16:40 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-05-10ONLINE 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-14ONLINE 14:10 - 19:10 Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)dr Monika Toczyńska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-17ONLINE 16:40 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-05-17ONLINE 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-21ONLINE 14:10 - 19:10 Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)dr Monika Toczyńska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-24ONLINE 16:40 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-05-24ONLINE 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-29ONLINE 10:00 - 15:00 Cross-cultural communication in management (wykład)dr Mariusz Wołońciej
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-31ONLINE 16:40 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-05-31ONLINE 16:40 - 18:20 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-06-05ONLINE 10:00 - 15:00 Cross-cultural communication in management (wykład)dr Mariusz Wołońciej
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-06-07ONLINE 16:40 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-06-14ONLINE 16:40 - 18:20 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2021-06-14ONLINE 16:40 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-06-15ONLINE 20:00 - 21:40 Epidemiology (wykład)dr Urszula Bojakowska-Komsta
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-06-16ONLINE 14:10 - 19:10 Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)dr Monika Toczyńska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-08 17:19