Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia szkolna II (konwersatorium)dr Elżbieta Januszewska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Językoznawstwo stosowane (seminarium)dr hab. Wojciech Malec
ONLINE 10:50 - 12:30 T Multilingwizm i multikulturowość średniowiecznej Anglii (ćwiczenia)mgr Joanna Grzybowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Wybrane aspekty literatury amerykańskiej (ćwiczenia)dr Ewelina Bańka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Tłumaczenie ustne w zakresie wybranych dziedzin komunikacji specjalistycznej (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Joanna Mirek
ONLINE 14:10 - 15:50 T Tłumaczenie ustne w zakresie wybranych dziedzin komunikacji specjalistycznej (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Joanna Mirek
ONLINE 15:50 - 16:40 T Pedagogika szkolna II (konwersatorium)Ks. dr hab. Adam Maj
ONLINE 15:50 - 17:30 T Tłumaczenie ustne w zakresie wybranych dziedzin komunikacji specjalistycznej (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Joanna Mirek
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Medialne poszukiwania literatury (ćwiczenia)dr Łukasz Borowiec
ONLINE 10:50 - 12:30 T Literatura amerykańska (seminarium)dr Łukasz Borowiec
ONLINE 10:50 - 12:30 T Literaturoznawstwo (seminarium)dr Aleksander Bednarski
ONLINE 12:30 - 14:10 T Literatura anglojęzyczna (seminarium)dr Magdalena Sawa
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Językoznawstwo teoretyczne (seminarium)prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
ONLINE 17:30 - 19:10 T Językoznawstwo ogólne (seminarium)dr hab. Artur Bartnik
ONLINE 17:30 - 19:10 T Translatoryka (seminarium)dr Robert Looby, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 12:30 - 14:10 T Fonetyka akustyczna (ćwiczenia)dr Sławomir Zdziebko

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-02 12:20