Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Italian Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
ONLINE 09:10 - 10:50 T Critical thinking (konwersatorium)dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Joanna Mirek
ONLINE 09:10 - 10:50 T Tłumaczenie audiowizualne (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Sadowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T The personalistic education (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
ONLINE 10:50 - 12:30 T Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Joanna Mirek
ONLINE 10:50 - 12:30 T Tłumaczenie audiowizualne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Sadowska
ONLINE 12:30 - 14:10 T Medialne poszukiwania literatury (ćwiczenia)dr Ewelina Bańka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Współczesne teorie i najnowsze trendy w morfologii (ćwiczenia)dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Językoznawstwo historyczne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Artur Bartnik
ONLINE 14:10 - 15:50 T Literatura amerykańska (seminarium)dr Ewelina Bańka
ONLINE 14:10 - 15:50 T Oral Communication Skills (konwersatorium)dr Anna Sadowska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Biblical Hebrew and the World of Hebrew Bible (konwersatorium)Ks. dr Krzysztof Napora
ONLINE 15:50 - 17:30 T Językoznawstwo historyczne (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Artur Bartnik
ONLINE 15:50 - 17:30 T Nowe spojrzenie na metodologię badań literaturoznawczych (ćwiczenia)dr Kamil Rusiłowicz
ONLINE 17:30 - 19:10 T International business (konwersatorium)dr Piotr Rubaj
ONLINE 17:30 - 19:10 T Le regard français – expression orale (konwersatorium)mgr Stanisław Świtlik
ONLINE 18:20 - 20:00 T Early Medieval Poland (10 – 13th Century). Culture – Spirituality – Archaeology. (wykład)dr hab. Piotr Plisiecki
ONLINE 19:10 - 20:50 T Contemporary Political Systems (wykład)dr hab. Jacek Wołoszyn
ONLINE 19:10 - 20:50 T Modern trends in software development (konwersatorium)mgr inż. Kamil Zieliński
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Ancient Greece and Rome – Cultural Tour at the Basis of European Tradition (konwersatorium)dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
ONLINE 08:20 - 09:10 T Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)dr Stanisław Mamcarz
ONLINE 08:20 - 10:00 T Science, technology and human values (konwersatorium)dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Językoznawstwo stosowane w teorii i praktyce (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jolanta Sak-Wernicka
ONLINE 09:10 - 10:50 T Literatura anglojęzyczna a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Wybrane zagadnienia kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Antonowicz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Językoznawstwo stosowane w teorii i praktyce (ćwiczenia - Grupa 2) dr Jolanta Sak-Wernicka
ONLINE 10:50 - 12:30 T Literatura anglojęzyczna a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Wybrane zagadnienia kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Antonowicz
ONLINE 11:40 - 13:20 T Climate protection. European Union legal activities towards climate protection (konwersatorium)dr Kamila Sobieraj
ONLINE 12:30 - 14:10 T Językoznawstwo stosowane (seminarium)dr Jolanta Sak-Wernicka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Językoznawstwo teoretyczne (seminarium)dr Ewelina Mokrosz
ONLINE 12:30 - 14:10 T The European Union as a community of values (wykład)dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T The Middle East in the 20th and 21st Century (konwersatorium)dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Translatoryka (seminarium)dr hab. Konrad Klimkowski, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Русский язык в бизнесе (konwersatorium)dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
ONLINE 15:50 - 17:30 T Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa 3) dr Marta Buk-Cegiełka
ONLINE 17:30 - 19:10 T Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego (ćwiczenia)dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Podstawowe zagadnienia dydaktyki nauczania języków obcych (konwersatorium)mgr Małgorzata Tetiurka
ONLINE 08:20 - 10:00 T Application of natural substances in biotechnology and medicine (wykład)
Od: 2021-02-24 do 2021-06-16
dr Radosław Mencfel
ONLINE 09:10 - 10:50 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Małgorzata Tetiurka
ONLINE 09:10 - 10:50 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Piotr Steinbrich
ONLINE 09:10 - 10:50 T Film and Ideologies of the Modern (konwersatorium)dr Anna Antonowicz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Małgorzata Tetiurka
ONLINE 10:50 - 12:30 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Piotr Steinbrich
ONLINE 12:30 - 14:10 T EU Justice System (konwersatorium)dr Edyta Krzysztofik
ONLINE 12:30 - 14:10 T Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (wykład)dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Literaturoznawstwo (seminarium)dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Nowe trendy w składni generatywnej (ćwiczenia)prof. dr hab. Anna Bondaruk
ONLINE 12:30 - 14:10 T Saint Paul on Women, Marriage, and Celibacy: Socio-Rhetorical Reading of 1 Corinthians 7 (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Nowe spojrzenie na metodologię badań językoznawczych (ćwiczenia)dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Introduction to Biblical Coptic (konwersatorium)Ks. dr Tomasz Bąk
ONLINE 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Wojciech Guz
ONLINE 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paul Miller-Melamed
ONLINE 15:50 - 17:30 T Storytelling across contemporary media (konwersatorium)mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
ONLINE 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Wojciech Guz
ONLINE 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 2) dr Paul Miller-Melamed
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Jolanta Sak-Wernicka
ONLINE 09:10 - 10:50 T Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)dr Mark Ó Fionnáin
ONLINE 09:10 - 10:50 T Україна в ХХ та ХХІ столітті (українське реалієзнавство) (konwersatorium)dr Albert Nowacki
ONLINE 10:50 - 12:30 T Teksty kultury amerykańskiej (ćwiczenia)dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Майстерня перекладача іноземних мов у XXI столітті (konwersatorium)dr Albert Nowacki
ONLINE 12:30 - 14:10 T Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jolanta Sak-Wernicka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Tłumaczenie specjalistyczne: technika i technologie, medycyna, humanistyka (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Joanna Mirek
ONLINE 14:10 - 15:50 T Positive Education (wykład)dr Klaudia Martynowska
ONLINE 14:10 - 15:50 T Tłumaczenie literackie (ćwiczenia - Grupa 2) dr Robert Looby, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Tłumaczenie specjalistyczne: technika i technologie, medycyna, humanistyka (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Joanna Mirek
ONLINE 15:50 - 17:30 T Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Edyta Michałek
ONLINE 15:50 - 17:30 T Tłumaczenie literackie (ćwiczenia - Grupa 1) dr Robert Looby, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T European music in the light of historical and cultural changes (wykład)dr Kinga Krzymowska-Szacoń
ONLINE 17:30 - 19:10 T Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa 3) mgr Patrycja Wośko
ONLINE 17:30 - 19:10 T Сучасна українська література – тексти і контексти (konwersatorium)dr Marta Kaczmarczyk
ONLINE 19:10 - 20:50 T Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Edyta Michałek
ONLINE 20:00 - 21:40 T Epidemiology (wykład)dr Urszula Bojakowska-Komsta
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 1) dr Sławomir Zdziebko
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 3) dr Anna Sadowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Polska auf Deutsch (konwersatorium)dr Amelia Szuba-Wenek
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Wojciech Guz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 4) dr Anna Sadowska
ONLINE 12:30 - 14:10 T Advances in theory and research of personality (wykład)dr Jan Kutnik
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Wojciech Guz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 5) dr Anna Sadowska
ONLINE 14:10 - 15:50 T Fonologia XXI wieku (ćwiczenia)dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T History and Political Culture of Poland (wykład)prof. dr hab. Marek Wierzbicki
ONLINE 15:00 - 16:40 T Happiness: Christanity and other worldviews (wykład)dr Marcin Iwanicki
ONLINE 15:50 - 17:30 T Językoznawstwo (seminarium)dr hab. Wojciech Guz

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-02-22ONLINE 16:40 - 20:00 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-03-01ONLINE 16:40 - 20:00 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-03-01ONLINE 16:40 - 18:20 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2021-03-08ONLINE 16:40 - 18:20 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2021-03-08ONLINE 16:40 - 20:00 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-13ONLINE 10:00 - 15:00 Cross-cultural communication in management (wykład)dr Mariusz Wołońciej
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-15ONLINE 16:40 - 18:20 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2021-03-15ONLINE 16:40 - 20:00 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-03-22ONLINE 16:40 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2021-03-22ONLINE 16:40 - 20:00 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-26ONLINE 14:10 - 19:10 Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)dr Monika Toczyńska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-29ONLINE 16:40 - 20:00 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-03-29ONLINE 16:40 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2021-04-12ONLINE 16:40 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2021-04-12ONLINE 16:40 - 20:00 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-16ONLINE 14:10 - 19:10 Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)dr Monika Toczyńska
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-17ONLINE 10:00 - 15:00 Cross-cultural communication in management (wykład)dr Mariusz Wołońciej
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-19ONLINE 16:40 - 18:20 Current trends in psychotherapy (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-04-19ONLINE 16:40 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2021-04-19ONLINE 18:20 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-23ONLINE 14:10 - 19:10 Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)dr Monika Toczyńska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-26ONLINE 16:40 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-04-26ONLINE 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-08ONLINE 10:00 - 15:00 Cross-cultural communication in management (wykład)dr Mariusz Wołońciej
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-10ONLINE 16:40 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-05-10ONLINE 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-14ONLINE 14:10 - 19:10 Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)dr Monika Toczyńska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-17ONLINE 16:40 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-05-17ONLINE 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-21ONLINE 14:10 - 19:10 Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)dr Monika Toczyńska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-24ONLINE 16:40 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-05-24ONLINE 17:30 - 19:10 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-29ONLINE 10:00 - 15:00 Cross-cultural communication in management (wykład)dr Mariusz Wołońciej
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-31ONLINE 16:40 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-05-31ONLINE 16:40 - 18:20 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-06-05ONLINE 10:00 - 15:00 Cross-cultural communication in management (wykład)dr Mariusz Wołońciej
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-06-07ONLINE 16:40 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-06-14ONLINE 16:40 - 20:00 Family Psychology (wykład)dr Krzysztof Ciepliński
2021-06-14ONLINE 16:40 - 18:20 Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-06-15ONLINE 17:30 - 19:10 Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa 3)mgr Patrycja Wośko
2021-06-15ONLINE 20:00 - 21:40 Epidemiology (wykład)dr Urszula Bojakowska-Komsta
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-06-16ONLINE 14:10 - 19:10 Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)dr Monika Toczyńska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 02:36