Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-204 09:10 - 10:50 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia)dr Piotr Steinbrich
CTW-217 09:10 - 10:50 T Wybrane zagadnienia kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Antonowicz
C-901 10:50 - 12:30 T Współczesne teorie i najnowsze trendy w morfologii (ćwiczenia)dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
CTW-217 10:50 - 12:30 T Wybrane zagadnienia kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Antonowicz
C-927 12:30 - 14:10 T Medialne poszukiwania literatury (ćwiczenia)dr Kamil Rusiłowicz
C-903 14:10 - 15:50 T Fonologia XXI wieku (ćwiczenia)dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
C-921 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paul Miller-Melamed
C-903 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Wojciech Guz
C-921 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 2) dr Paul Miller-Melamed
C-901 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 4) dr Anna Sadowska
C-921 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 3) dr Paul Miller-Melamed
CN-103 18:20 - 20:00 T Poland: its history and culture (konwersatorium)dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-627 07:30 - 09:10 T Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (warsztaty - Grupa 1) mgr Joanna Mirek
CTW-102 09:10 - 10:50 T Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)
Od: 2023-02-21 do 2023-04-18
dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
CTW-204 10:50 - 12:30 T Literatura anglojęzyczna a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
CTW-217 12:30 - 14:10 T Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa 2) dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
C-948 14:10 - 15:50 T Językoznawstwo teoretyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Guz
C-903 14:10 - 15:50 T Literatura anglojęzyczna a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
C-903 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Wojciech Guz
C-627 15:50 - 17:30 T Tłumaczenie audiowizualne (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Sadowska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CTW-217 07:30 - 09:10 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia)dr Izabela Olszak
CTW-217 09:10 - 10:50 T Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa 2) dr Anna Szudra-Barszcz
C-922 10:50 - 12:30 T Literatura anglojęzyczna (seminarium)dr Robert Looby, prof. KUL
CTW-204 12:30 - 14:10 T Nowe trendy w składni generatywnej (ćwiczenia)prof. dr hab. Anna Bondaruk
CTW-204 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 5) dr Anna Sadowska
C-627 15:50 - 17:30 T Tłumaczenie audiowizualne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Sadowska
CN-102 16:40 - 18:20 T Emisja głosu (ćwiczenia)mgr Edyta Michałek
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-903 07:30 - 09:10 T Literaturoznawstwo (seminarium)dr Aleksander Bednarski
C-627 09:10 - 10:50 T Tłumaczenie specjalistyczne: technika i technologie, medycyna, humanistyka (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Joanna Mirek
C-1035 10:50 - 12:30 T Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)dr Mark Ó Fionnáin
C-922 10:50 - 12:30 T Literatura amerykańska (seminarium)dr Ewelina Bańka
C-627 10:50 - 12:30 T Tłumaczenie specjalistyczne: technika i technologie, medycyna, humanistyka (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Joanna Mirek
CTW-204 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jerzy Skwarzyński
C-627 12:30 - 14:10 T Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (warsztaty - Grupa 2) mgr Joanna Mirek
CTW-204 14:10 - 15:50 T Tłumaczenie literackie (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jerzy Skwarzyński
C-903 15:50 - 17:30 T Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego (ćwiczenia)dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-1035 08:20 - 10:00 T Ethnomusicology and Film (konwersatorium)dr Christopher Ballengee
GG-36 08:20 - 10:00 T Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (konwersatorium)dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
C-608 08:20 - 10:00 T Grundbegriffe der Pädagogik (konwersatorium)dr Iwona Szewczak
GG-246 08:20 - 10:00 T Happiness and the good life (konwersatorium)dr Marcin Iwanicki
C-803 08:20 - 10:00 T Introduction to Biblical Coptic Language (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Tomasz Bąk
GG-38 08:20 - 10:00 T Introduction to critical thinking (konwersatorium)dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
C-1025 08:20 - 10:00 T Literary and theatrical culture of Belarus (konwersatorium)dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
C-603 08:20 - 10:00 T Philosophy of emotions (konwersatorium)dr Anna Dutkowska
CTW-216 08:20 - 10:00 T Spanish Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)mgr Karolina Sieńko-Flis
CN-104 08:20 - 10:00 T The Middle East in the 20th and 21st Century (konwersatorium)dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
GG-110A 08:20 - 10:00 T Польский юридический язык. Основной курс. (konwersatorium)dr Ewelina Jasińska-Grabowska
GG-308 08:20 - 10:00 T Україна в ХХ та ХХІ столітті: у пошуках незалежності та національної ідентичності (konwersatorium)dr Albert Nowacki
GG-224 09:10 - 10:50 T Human corporeity and sexuality: anthropological controversies (konwersatorium)dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
C-927 10:50 - 12:30 T Językoznawstwo historyczne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Artur Bartnik
C-921 10:50 - 12:30 T Nowe spojrzenie na metodologię badań literaturoznawczych (ćwiczenia)dr Kamil Rusiłowicz
C-901 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Wojciech Guz
C-1035 12:30 - 14:10 T Językoznawstwo (seminarium)dr hab. Artur Bartnik
C-901 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Wojciech Guz
CTW-204 12:30 - 14:10 T Teksty kultury amerykańskiej (ćwiczenia)dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
C-903 14:10 - 15:50 T Językoznawstwo stosowane w teorii i praktyce (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jolanta Sak-Wernicka
C-901 14:10 - 15:50 T Tłumaczenie literackie (ćwiczenia - Grupa 2) dr Jerzy Skwarzyński

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-04-21C-809 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 1)dr Beata Chilimoniuk
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-04-25C-809 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 2)dr Beata Chilimoniuk
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-04-28C-809 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 3)dr Beata Chilimoniuk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-04C-919 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 4)dr Beata Chilimoniuk
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-05CH-19 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 5)dr Beata Chilimoniuk
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-09CH-19 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 6)dr Beata Chilimoniuk
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-12CH-19 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 1)dr Beata Chilimoniuk
2023-05-19CH-19 15:50 - 19:10 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 2)dr Beata Chilimoniuk
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-22CH-19 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 3)dr Beata Chilimoniuk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-25GG-313 12:30 - 14:10 Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 4)dr hab. Wojciech Guz
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-26GG-212A 08:20 - 10:00 Польский юридический язык. Основной курс. (konwersatorium)dr Ewelina Jasińska-Grabowska
2023-05-26GG-209 08:20 - 10:00 Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (konwersatorium)dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-30C-901 12:30 - 14:10 Literatura amerykańska (seminarium)dr Ewelina Bańka
2023-05-30CH-19 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 4)dr Beata Chilimoniuk
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-02C-809 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 5)dr Beata Chilimoniuk
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-05C-809 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 6)dr Beata Chilimoniuk
2023-06-19CN-103 12:30 - 14:10 Językoznawstwo (seminarium)dr hab. Artur Bartnik
2023-06-26CTW-302 10:00 - 14:10 Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)dr Anna Sadowska
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-27C-921 10:00 - 14:10 Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)dr Anna Sadowska
2023-06-27C-901 10:00 - 12:30 Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)dr Anna Sadowska
2023-06-27C-903 10:00 - 14:10 Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)dr Anna Sadowska
2023-06-27C-927 10:00 - 14:10 Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)dr Anna Sadowska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 17:16