Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-204 08:20 - 10:00 T Literatura amerykańska (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
CTW-204 10:00 - 11:40 T Literatura amerykańska (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
C-627 10:50 - 12:30 T Morfologia (ćwiczenia)dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
C-922 12:30 - 14:10 T Językoznawstwo (seminarium)dr hab. Artur Bartnik
CTW-204 14:10 - 15:50 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia)dr Piotr Steinbrich
C-903 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2022-10-01 do 2022-10-26
dr Joanna Grzybowska
C-927 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2022-10-27 do 2023-01-30
dr Joanna Grzybowska
C-927 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 5) dr Joanna Grzybowska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-903 09:10 - 10:50 T Literatura angielska (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
C-903 10:50 - 12:30 T Literatura angielska (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
CTW-102 10:50 - 11:40 T Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)dr Justyna Iskra
C-627 14:10 - 15:50 T Tłumaczenie tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa 2) dr Łukasz Borowiec
CTW-204 14:10 - 15:50 T Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Braun
CTW-204 15:50 - 17:30 T Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa 2) dr Agnieszka Żmuda
CTW-102 17:30 - 19:10 T Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-927 09:10 - 10:50 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia)dr Izabela Olszak
CTW-204 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa 1) dr Piotr Steinbrich
CTW-204 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa 5) dr Piotr Steinbrich
C-903 10:50 - 12:30 T Składnia (ćwiczenia)prof. dr hab. Anna Bondaruk
C-1035 12:30 - 14:10 T Literatura amerykańska (seminarium)dr Ewelina Bańka
C-922 12:30 - 14:10 T Literatura anglojęzyczna (seminarium)dr Robert Looby, prof. KUL
C-921 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa 2) dr Piotr Steinbrich
C-627 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 3) dr Joanna Grzybowska
C-627 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 4) dr Joanna Grzybowska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-204 09:10 - 10:50 T Tłumaczenie tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa 1) dr Łukasz Borowiec
C-922 10:50 - 12:30 T Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)dr Mark Ó Fionnáin
CTW-217 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa 3) dr Piotr Steinbrich
C-903 10:50 - 12:30 T Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
C-922 12:30 - 14:10 T Literaturoznawstwo (seminarium)dr Aleksander Bednarski
CTW-217 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa 4) dr Piotr Steinbrich
C-903 12:30 - 14:10 T Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
CTW-217 14:10 - 15:50 T Podstawy dydaktyki (wykład)dr Piotr Steinbrich
C-627 14:10 - 15:50 T Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, marketing, prawo w biznesie (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Anna Oleszczuk
C-627 15:50 - 17:30 T Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, marketing, prawo w biznesie (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Anna Oleszczuk
CTW-102 19:10 - 20:50 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-1035 08:20 - 10:00 T Językoznawstwo teoretyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Guz
C-927 08:20 - 10:00 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jerzy Skwarzyński
C-921 10:00 - 11:40 T Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jolanta Sak-Wernicka
CTW-217 11:40 - 13:20 T Fonologia (ćwiczenia)dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
C-921 11:40 - 13:20 T Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Jolanta Sak-Wernicka
C-627 13:20 - 15:00 T Tłumaczenie tekstów ogólnych i użytkowych (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Anna Oleszczuk
C-627 15:00 - 16:40 T Tłumaczenie tekstów ogólnych i użytkowych (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Anna Oleszczuk

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-07C-950 11:40 - 13:20 Literatura amerykańska (seminarium)dr Ewelina Bańka
2022-10-14C-950 11:40 - 13:20 Literatura amerykańska (seminarium)dr Ewelina Bańka
2022-10-21C-950 11:40 - 13:20 Literatura amerykańska (seminarium)dr Ewelina Bańka
2022-10-28C-950 11:40 - 13:20 Literatura amerykańska (seminarium)dr Ewelina Bańka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:16