Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-246 12:30 - 14:10 T Wybrane zagadnienia z retoryki dyskursu publicznego (wykład)dr Paweł Fortuna
GG-246 14:10 - 15:50 T Pedagogiczno-dydaktyczne funkcje retoryki (ćwiczenia)dr hab. Imelda Chłodna-Błach
GG-246 15:50 - 16:40 T Sztuka dyskusji (wykład)dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
GG-246 16:40 - 18:20 T Erystyka i sofistyka (konwersatorium)dr hab. Maria Gondek
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-212A 11:40 - 13:20 T Wystąpienia publiczno-oratorskie (warsztaty)dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
GG-212A 13:20 - 15:00 T Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium)dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
GG-212A 15:50 - 16:40 T Sztuka negocjacji (wykład)dr Jacek Sobek
GG-212A 16:40 - 18:20 T Sztuka negocjacji (ćwiczenia)dr Jacek Sobek
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-107B 11:40 - 13:20 T Laboratorium działań twórczych (ćwiczenia)mgr Aleksandra Kozłowska
GG-107B 13:20 - 15:00 T Etyka (wykład)dr Małgorzata Borkowska-Nowak
GG-107B 15:00 - 16:40 T Sztuka dyskusji (ćwiczenia)dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38