Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-601 07:30 - 09:10 T Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Braun
CN-203 10:00 - 11:40 T Seminarium językoznawcze (seminarium)dr hab. Anna Czapla
CN-203 11:40 - 13:20 T Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia)dr hab. Cecylia Galilej
ONLINE 13:20 - 15:00 T Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego (wykład)dr hab. Anna Czapla
CN-203 15:00 - 16:40 T Dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej (ćwiczenia)mgr Joanna Stelmach
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)dr Andrzej Januszewski
ONLINE 09:10 - 10:00 T Nurty, dzieła, twórcy literatury polskiej po 1918 roku (wykład)Ks. dr Grzegorz Głąb
ONLINE 10:00 - 11:40 T Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)dr Anna Majewska-Wójcik
ONLINE 10:50 - 11:40 T Estetyka kulturowa (wykład)prof. dr hab. Roman Doktór
ONLINE 11:40 - 13:20 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
ONLINE 13:20 - 15:00 T Kultura popularna (konwersatorium)prof. dr hab. Roman Doktór
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa 1) mgr Sabina Więsyk
ONLINE 17:30 - 19:10 T Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-101 08:20 - 10:00 T Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)dr Wioletta Próchniak
CN-101 10:00 - 11:40 T Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (konwersatorium)dr Anna Majewska-Wójcik
ONLINE 13:20 - 15:00 T Pogranicza: literatura, sztuka, krytyka (konwersatorium)prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
ONLINE 15:00 - 16:40 T Poezja wczesnonowożytna: archeologia znaczeń (konwersatorium)dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
CN-202 16:40 - 18:20 T Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Język, kultura, społeczeństwo (wykład)
Od: 2020-10-01 do 2020-11-02
dr hab. Mariusz Koper
ONLINE 08:20 - 10:00 T Podstawy dydaktyki (wykład)dr Monika Szabłowska-Zaremba
ONLINE 10:00 - 10:50 T Antropologia kultury (wykład)prof. dr hab. Adam Fitas
ONLINE 10:50 - 11:40 T Prasa II połowy XIX wieku - świat na oścież (wykład)
Od: 2020-10-01 do 2020-11-03
dr Joanna Lekan-Mrzewka
ONLINE 11:40 - 12:30 T Teoria kultury (wykład)dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
CN-204 15:00 - 16:40 T Sztuki wizualne i widowiskowe (konwersatorium)Ks. dr Mariusz Lach
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Teoria i historia filmu (wykład)dr hab. Joanna Michalczuk
ONLINE 09:10 - 10:50 T Językoznawstwo ogólne (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 11:40 T Metodologia badań nad językiem (wykład)dr hab. Mariusz Koper
ONLINE 11:40 - 12:30 T Metodologia badań literackich (wykład)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Teoria literatury (ćwiczenia)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:00 T Wybrane zagadnienia z teorii literatury, cz. I (wykład)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 02:36