Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-202 08:20 - 09:10 T Metodologia badań literackich (wykład)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
CN-202 09:10 - 10:50 T Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
CN-202 10:50 - 11:40 T Kultura i komunikacja (wykład)dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
CN-203 11:40 - 13:20 T Teoria literatury (ćwiczenia)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
CN-203 13:20 - 15:00 T Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (konwersatorium)dr Anna Majewska-Wójcik
CTW-202 15:00 - 16:40 T Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)dr Wioletta Próchniak
CN-203 15:00 - 15:50 T Media i poznanie (ćwiczenia)mgr Mateusz Niedziela
CN-202 16:40 - 18:20 T Wojna, totalitaryzm, polityka w literaturze XX wieku (konwersatorium)dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-17 07:30 - 09:10 T Język a kultura (konwersatorium)dr hab. Anna Czapla
CN-202 10:00 - 10:50 T Pół(prawdy) - nie(dopowiedzenia) - a(i)luzje w literaturze politycznej wieków dawnych (wykład)dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
GG-244B 10:00 - 10:50 T Wybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
CTW-102 10:50 - 11:40 T Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)dr Justyna Iskra
CN-205 12:30 - 14:10 T Podstawy dydaktyki (wykład)dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
GG-110A 14:10 - 15:50 T Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa 3) mgr Patrycja Wośko
CTW-202 15:50 - 17:30 T Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 3) dr Patrycja Leśniak-Walczuk
CTW-102 17:30 - 19:10 T Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-203 08:20 - 09:10 T Poetyka reklamy (ćwiczenia)prof. dr hab. Adam Fitas
CN-203 09:10 - 10:00 T Antropologia kultury (wykład)prof. dr hab. Adam Fitas
CN-022 10:00 - 11:40 T Seminarium językoznawcze (seminarium)dr hab. Mariusz Koper
GG-368 10:00 - 11:40 T Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
CN-022 11:40 - 12:30 T Metodologia badań nad językiem (wykład)dr hab. Mariusz Koper
CN-205 12:30 - 14:10 T Dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej (ćwiczenia)dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
GG-355 13:20 - 15:00 T Laboratorium słowa: jak skutecznie mówić i pisać (warsztaty)dr Grzegorz Jędrek
CN-101 15:50 - 17:30 T Analiza przekazu medialnego (warsztaty)Ks. dr Michał Klementowicz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-216 10:00 - 11:40 T Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego (wykład)dr hab. Anna Czapla
CN-204 12:30 - 13:20 T Teksty kultury w edukacji polonistycznej (wykład)dr Agnieszka Karczewska
CN-204 13:20 - 15:00 T Językoznawstwo ogólne (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-202 11:40 - 13:20 T Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)dr Anna Majewska-Wójcik
CTW-102 17:30 - 19:10 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:16