Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 A Doradztwo zawodowe w szkole (konwersatorium)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 10:50 T Metodyka rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinie - sposoby interwencji i plan pracy z rodziną (konwersatorium)
Od: 2021-02-15 do 2021-05-10
dr Magdalena Parzyszek
ONLINE 10:50 - 11:40 T Zadania i uprawnienia asystenta rodziny (wykład)
Od: 2021-02-15 do 2021-05-10
dr Magdalena Parzyszek
ONLINE 12:30 - 14:10 T Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)prof. dr hab. Marian Surdacki
ONLINE 12:30 - 14:10 T Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Ks. dr hab. Adam Maj
ONLINE 10:50 - 12:30 T Andragogika (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Andragogika (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)dr hab. Alina Rynio
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)dr hab. Wiesław Partyka
ONLINE 09:10 - 10:50 T Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Andragogika (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Psychologia społeczna (wykład)dr hab. Alina Rynio
ONLINE 13:20 - 15:00 T Pedagogika rodziny (seminarium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Pedagogika szkolna (seminarium)prof. dr hab. Krystyna Chałas
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Metodyka pracy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w placówce (warsztaty)
Od: 2021-03-08 do 2021-04-08
dr Lidia Pietruszka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Biografistyka pedagogiczna (seminarium)dr hab. Ryszard Skrzyniarz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)dr hab. Lucyna Dziaczkowska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia społeczna (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2021-02-15 do 2021-04-18
mgr Angelika Lenart
ONLINE 10:50 - 12:30 T Psychologia społeczna (konwersatorium - Grupa 2)
Od: 2021-02-15 do 2021-04-18
mgr Angelika Lenart
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia społeczna (konwersatorium - Grupa 3)
Od: 2021-02-15 do 2021-04-18
mgr Angelika Lenart
ONLINE 15:50 - 17:30 B Konstruowanie szkolnych programów wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych (ćwiczenia)dr Barbara Borowska
ONLINE 18:20 - 19:10 T Warsztat komunikacji społecznej (ćwiczenia)
Od: 2021-02-15 do 2021-05-08
mgr Milena Welc

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-02-25ONLINE 11:40 - 12:30 Metodyka pracy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w placówce (warsztaty)dr Lidia Pietruszka
2021-03-04ONLINE 11:40 - 12:30 Metodyka pracy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w placówce (warsztaty)dr Lidia Pietruszka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-23ONLINE 09:10 - 10:00 Psychologia społeczna (konwersatorium - Grupa 1)mgr Angelika Lenart
2021-04-23ONLINE 10:00 - 10:50 Psychologia społeczna (konwersatorium - Grupa 2)mgr Angelika Lenart
2021-04-23ONLINE 10:50 - 11:40 Psychologia społeczna (konwersatorium - Grupa 3)mgr Angelika Lenart

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-02 14:19