Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-308 07:30 - 09:10 T Analiza własnych możliwości i ograniczeń w pracy asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej (konwersatorium)dr Magdalena Parzyszek
C-919 09:10 - 10:50 T Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
GG-26 10:50 - 12:30 T Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)prof. dr hab. Marian Surdacki
C-308 10:50 - 12:30 T Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-526 10:50 - 12:30 T Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-919 12:30 - 13:20 T Pedagogika opiekuńcza (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
CTW-219 13:20 - 15:00 T Elementy historii opieki społecznej w Polsce i na świecie (wykład)prof. dr hab. Marian Surdacki
C-913 15:50 - 17:30 A Metodyka probacji i wsparcia postpenitencjarnego (ćwiczenia)dr Magdalena Łuka
C-913 15:50 - 17:30 B Społeczny wymiar patologii (warsztaty)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
C-623 17:30 - 19:10 A Podstawy prawa rodzinnego (wykład)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-623 07:30 - 09:10 T Wolontariat wobec potrzeb społecznych (ćwiczenia)dr Katarzyna Braun
C-913 09:10 - 10:50 T Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa 1) dr Agnieszka Linca-Ćwikła
C-913 10:50 - 12:30 T Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa 2) dr Agnieszka Linca-Ćwikła
C-515 12:30 - 14:10 T Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)dr Aleksandra Borowicz
C-913 12:30 - 14:10 T Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym (wykład)prof. dr hab. Alina Rynio
C-1002 14:10 - 15:50 T Metodyka profilaktyki i terapii uzależnień (warsztaty)
Od: 2022-10-01 do 2022-12-06
dr Patrycja Leśniak-Walczuk
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-919 07:30 - 09:10 T Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (konwersatorium)dr Małgorzata Łobacz
C-506 09:10 - 10:00 T Teoria i praktyka zarządzania szkołą (konwersatorium)Ks. dr hab. Adam Maj
C-506 10:00 - 10:50 T Kreowanie tożsamości szkoły i innowacje pedagogiczne (konwersatorium)Ks. dr hab. Adam Maj
C-919 10:50 - 12:30 T Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)dr hab. Wiesław Partyka, prof. KUL
C-506 12:30 - 14:10 T Biografistyka pedagogiczna (seminarium)dr Małgorzata Łobacz
C-526 12:30 - 14:10 T Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)dr hab. Wiesław Partyka, prof. KUL
C-310 12:30 - 14:10 T Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)prof. dr hab. Alina Rynio
C-308 14:10 - 15:50 B Metodyka pracy asystenta rodziny (ćwiczenia)dr Magdalena Parzyszek
C-408 14:10 - 15:50 A Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)prof. dr hab. Alina Rynio
C-408 15:50 - 17:30 T Metodyka terapii pedagogicznej (ćwiczenia)dr Magdalena Parzyszek
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-526 11:40 - 13:20 T Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)dr hab. Piotr Magier
C-526 13:20 - 15:00 T Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
C-310 13:20 - 15:00 T Pedagogika rodziny (seminarium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-913 15:00 - 16:40 A Komunikacja interpersonalna i problemy wychowawcze w rodzinie (ćwiczenia)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
CTW-219 16:40 - 18:20 A Kultura języka polskiego (wykład)dr hab. Elżbieta Stoch
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-408 09:10 - 10:50 A Metodyka doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i pełnienie ról społecznych (konwersatorium)mgr Magdalena Leśniak
GG-26 10:50 - 12:30 T Wychowanie w alternatywnych formach życia rodzinnego w perspektywie pedagogicznej (konwersatorium)mgr Magdalena Leśniak

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-27GG-150 10:00 - 11:40 Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)prof. dr hab. Alina Rynio
2022-12-08C-913 15:00 - 16:40 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa 1)dr Agnieszka Linca-Ćwikła
2022-12-08C-913 16:40 - 18:20 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa 2)dr Agnieszka Linca-Ćwikła
2022-12-22C-913 15:00 - 16:40 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa 1)dr Agnieszka Linca-Ćwikła
2022-12-22C-913 16:40 - 18:20 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa 2)dr Agnieszka Linca-Ćwikła
2023-01-26C-803 09:10 - 10:50 Metodyka doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i pełnienie ról społecznych (konwersatorium)mgr Magdalena Leśniak

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 17:16