Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-919 09:10 - 10:50 T Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
GG-26 10:50 - 12:30 T Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)prof. dr hab. Marian Surdacki
C-308 10:50 - 12:30 T Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-526 10:50 - 12:30 T Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-913 14:10 - 15:50 T Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-623 07:30 - 09:10 T Wolontariat wobec potrzeb społecznych (ćwiczenia)dr Katarzyna Braun
C-623 09:10 - 10:50 T Pedeutologia (wykład)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-308 10:50 - 12:30 T Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Alina Rynio
C-515 10:50 - 12:30 T Statystyka (konwersatorium - Grupa 2) Ks. dr hab. Marek Jeziorański
C-515 12:30 - 14:10 T Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)dr Aleksandra Borowicz
C-913 12:30 - 14:10 T Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym (wykład)prof. dr hab. Alina Rynio
C-506 14:10 - 15:50 T Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Alina Rynio
GG-248 15:50 - 17:30 T Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład)dr hab. Wojciech Daszkiewicz, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-919 07:30 - 09:10 T Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (konwersatorium)dr Małgorzata Łobacz
C-919 09:10 - 10:00 T Praca z rodziną zastępczą (ćwiczenia)
Od: 2022-10-01 do 2022-12-08
dr Lidia Pietruszka
C-919 10:00 - 10:50 T Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
C-809 10:50 - 11:40 T Pedagogika szkolna teoretycznie i praktycznie zorientowana (wykład)prof. dr hab. Krystyna Chałas
C-919 10:50 - 12:30 T Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)dr hab. Wiesław Partyka
C-506 12:30 - 14:10 T Biografistyka pedagogiczna (seminarium)dr Małgorzata Łobacz
C-526 12:30 - 14:10 T Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)dr hab. Wiesław Partyka
C-310 12:30 - 14:10 T Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)prof. dr hab. Alina Rynio
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-919 10:00 - 11:40 T Pedagogika ogólna (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
C-310 11:40 - 13:20 T Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Ks. dr hab. Marek Jeziorański
C-526 11:40 - 13:20 T Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)dr hab. Piotr Magier
C-526 13:20 - 15:00 T Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
C-310 13:20 - 15:00 T Pedagogika rodziny (seminarium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
CTW-113 15:50 - 17:30 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)
Od: 2022-10-01 do 2022-11-22
Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
CTW-113 15:50 - 17:30 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)
Od: 2022-11-25 do 2023-01-30
Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
GG-26 17:30 - 18:20 T Metodyka wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)mgr Dawid Turkiewicz
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-515 09:10 - 10:50 T Statystyka (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2022-10-14 do 2023-01-30
Ks. dr hab. Marek Jeziorański
GG-26 10:50 - 12:30 T Wychowanie w alternatywnych formach życia rodzinnego w perspektywie pedagogicznej (konwersatorium)mgr Magdalena Leśniak
C-809 12:30 - 13:20 T Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej (wykład)Ks. dr Marcin Ferdynus

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-28C-520 08:20 - 09:10 Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Ks. dr hab. Marek Jeziorański
2022-11-04C-520 08:20 - 09:10 Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Ks. dr hab. Marek Jeziorański
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-10GG-245 09:10 - 10:00 Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej (wykład)Ks. dr Marcin Ferdynus
2022-11-24GG-150 15:50 - 17:30 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
2022-12-01GG-150 15:50 - 17:30 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-14C-919 09:10 - 10:00 Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-15GG-245 09:10 - 10:00 Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej (wykład)Ks. dr Marcin Ferdynus
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-21C-919 09:10 - 10:00 Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-03GG-107B 14:10 - 15:50 Statystyka (konwersatorium - Grupa 1)Ks. dr hab. Marek Jeziorański
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-04C-919 09:10 - 10:00 Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-27 02:25