Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym (konwersatorium)dr Magdalena Parzyszek
ONLINE 09:10 - 10:50 A Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
ONLINE 09:10 - 10:50 B Praca z rodziną zastępczą (ćwiczenia)
Od: 2020-10-01 do 2020-12-18
dr Lidia Pietruszka
ONLINE 10:50 - 12:30 T Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Pedagogika szkolna (seminarium)prof. dr hab. Krystyna Chałas
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)prof. dr hab. Marian Surdacki
ONLINE 09:10 - 10:50 T Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Pedeutologia (wykład)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną w pedagogice (wykład)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Pedagogika ogólna (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
ONLINE 14:10 - 15:50 T Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (ćwiczenia)dr Aleksandra Borowicz
ONLINE 14:10 - 15:50 T Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)dr hab. Alina Rynio
ONLINE 15:00 - 16:40 T Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-925 09:10 - 10:50 T Biografistyka pedagogiczna (seminarium)dr hab. Ryszard Skrzyniarz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Pedagogika rodziny (seminarium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-308 10:50 - 12:30 T Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)dr hab. Lucyna Dziaczkowska
ONLINE 13:20 - 15:00 T Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Alina Rynio
ONLINE 15:00 - 16:40 T Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Alina Rynio
ONLINE 16:40 - 18:20 T Elementy dydaktyki i emisja głosu (fakultet) (warsztaty)dr Marta Buk-Cegiełka
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:00 T Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej (wykład)Ks. dr Marcin Ferdynus
ONLINE 10:00 - 10:50 T Pedagogika szkolna teoretycznie i praktycznie zorientowana (wykład)prof. dr hab. Krystyna Chałas
ONLINE 10:50 - 12:30 T Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład)dr hab. Wojciech Daszkiewicz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Alina Rynio
ONLINE 15:50 - 16:40 T Metodyka wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)mgr Magdalena Wójcik
ONLINE 16:40 - 18:20 T Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć ucznia (fakultet) (ćwiczenia)Ks. dr hab. Adam Maj
ONLINE 16:40 - 18:20 T Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 T Wolontariat wobec potrzeb społecznych (ćwiczenia)dr Katarzyna Braun
ONLINE 16:40 - 18:20 T Wybrane zagadnienia z biografistyki pedagogicznej (wykład)dr hab. Ryszard Skrzyniarz
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-302 08:20 - 10:00 T Statystyka (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Marek Jeziorański
C-523 10:50 - 12:30 T Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)dr hab. Wiesław Partyka
C-925 10:50 - 12:30 T Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Ks. dr hab. Adam Maj
ONLINE 12:30 - 14:10 T Podmiotowość w wychowaniu (wykład)dr hab. Lucyna Dziaczkowska
CTW-302 15:50 - 17:30 T Statystyka (konwersatorium - Grupa 2) Ks. dr Marek Jeziorański
CTW-302 17:30 - 19:10 T Statystyka (konwersatorium - Grupa 3) Ks. dr Marek Jeziorański

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-01 13:19