Wydział Nauk Humanistycznych
Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok II   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-360 10:00 - 10:50 T Literatura, język i kultura starożytnej Grecji (seminarium)dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
GG-368 13:20 - 15:00 T Figury słów oraz myśli w teorii i praktyce rzymskiej (konwersatorium)
Od: 2020-02-24 do 2020-06-16
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
CN-203 13:20 - 14:10 T Od Edenu do rajskiej uczty. Biblia w literaturze i sztuce (wykład)Ks. dr Grzegorz Głąb
GG-327 14:10 - 15:50 T Dyskurs pamięci literatury w literaturze niemieckiego średniowiecza (konwersatorium)dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-945 08:20 - 09:10 T Literatura a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (seminarium)dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
GG-357 09:10 - 10:50 T Wiek Oświecenia we Francji - historia i kultura (wykład)prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
GG-17 10:50 - 11:40 T Ustna odmiana ogólnego języka polskiego (wykład)
Od: 2020-02-22 do 2020-09-30
dr hab. Cecylia Galilej
GG-247 15:50 - 17:30 T Przygotowanie do prowadzenia zajęć na uniwersytecie (konwersatorium)
Od: 2020-02-20 do 2020-09-30
dr hab. Mirosław Filipowicz
CN-103 15:50 - 16:40 T Wojny, bitwy i wodzowie w średniowiecznych narracjach (wykład)dr hab. Jan Ptak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-218 11:40 - 13:20 T Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień literackich i estetycznych (e-laerning) (konwersatorium)dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
CN-102 13:20 - 15:00 T Źródła proweniencji kościelnej w warsztacie humanisty XIX i XX w. (wykład)
Od: 2020-02-24 do 2020-09-30
Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
CN-105 14:10 - 15:00 T Kultura religijna średniowiecznej Polski - problemy źródłoznawcze (wykład)
Od: 2020-02-20 do 2020-09-30
dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
CN-227 15:50 - 17:30 B Lektura tekstów kultury: od mitu do filmu (konwersatorium)
Od: 2020-02-24 do 2020-09-30
dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
CN-205 17:30 - 18:20 T Dydaktyka uniwersytecka (konwersatorium)dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
CN-227 17:30 - 19:10 B Lektura tekstu literackiego. Liryka, epika, dramat (konwersatorium)dr Agnieszka Jarosz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-227 12:30 - 14:10 B Lektura tekstów kultury: od mitu do filmu (konwersatorium)
Od: 2020-02-24 do 2020-09-30
dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
CN-219 12:30 - 13:20 T Piśmiennictwo romantyczne i jego kulturowe konteksty (seminarium)prof. dr hab. Roman Doktór
CN-227 14:10 - 15:50 B Lektura tekstu literackiego. Liryka, epika, dramat (konwersatorium)dr Agnieszka Jarosz
CN-204 16:40 - 17:30 T Ideologie i doktryny społeczno-polityczne w XX wieku (wykład)
Od: 2020-02-27 do 2020-09-30
dr hab. Mieczysław Ryba
GG-12 16:40 - 18:20 A Koncepcje metafizyczności literatury i sztuki wobec nowoczesnych symbolizmów (wykład)prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
C-903 17:30 - 19:10 T Wprowadzenie do poznawczej teorii sztuki (konwersatorium)dr hab. Joanna Teske
SOBOTA (Zajęcia cykliczne)
CN-217 09:10 - 10:00 T Edytorstwo i tekstologia (seminarium)dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
CN-218 09:10 - 10:00 T Literatura staropolska (seminarium)prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
GG-15 10:50 - 12:30 B Teoria i filozofia literatury (seminarium)
Od: 2020-02-22 do 2020-09-30
prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
CN-217 11:40 - 12:30 T Literatura lat 1863-1918 (seminarium)dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-29GG-13 10:00 - 13:20 Dramat i teatr (seminarium)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
2020-03-21GG-13 10:00 - 13:20 Dramat i teatr (seminarium)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
2020-04-25GG-13 10:00 - 13:20 Dramat i teatr (seminarium)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
2020-05-30GG-13 10:00 - 12:30 Dramat i teatr (seminarium)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-13 15:17