Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
WMP-22 07:30 - 09:10 T Programowanie grafiki komputerowej (wykład)dr Armen Grigoryan
WMP-222 09:10 - 10:50 T Programowanie grafiki komputerowej (laboratorium)dr Armen Grigoryan
WMP-403 10:00 - 12:30 T Metody statystyczne w informatyce (seminarium)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-18
dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
WMP-403 10:00 - 12:30 T Metody statystyczne w informatyce (seminarium)
Od: 2020-01-10 do 2020-01-29
dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
WMP-403 12:30 - 15:00 T Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-18
dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
WMP-403 12:30 - 15:00 T Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)
Od: 2020-01-10 do 2020-01-29
dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
WMP-221 15:50 - 17:30 T Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa 4) mgr Krzysztof Buszowski
WMP-206A 15:50 - 17:30 T Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa 1) mgr inż. Kamil Zieliński
WMP-222 16:40 - 18:20 T Programowanie w środowisku .NET (laboratorium - Grupa 1) dr Krzysztof Bartyzel
WMP-403 17:30 - 19:10 T Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)dr Marcin Płonkowski
WMP-221 17:30 - 19:10 T Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa 3) mgr Krzysztof Buszowski
WMP-206A 17:30 - 19:10 T Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa 3) mgr inż. Kamil Zieliński
WMP-403 19:10 - 20:50 T Aplikacje internetowe (seminarium)dr Marcin Płonkowski
WMP-221 19:10 - 20:50 T Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa 2) mgr Krzysztof Buszowski
WMP-206A 19:10 - 20:50 T Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa 2) mgr inż. Kamil Zieliński
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
WMP-206B 10:50 - 12:30 T Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa 1) dr inż. Rafał Lizut
WMP-206B 12:30 - 14:10 T Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa 3) dr inż. Rafał Lizut
WMP-116 14:10 - 18:20 T Sztuczna inteligencja (seminarium)
Od: 2019-10-07 do 2019-10-17
dr hab. Ryszard Kozera
WMP-116 14:10 - 18:20 T Sztuczna inteligencja (seminarium)
Od: 2019-10-28 do 2019-11-07
dr hab. Ryszard Kozera
WMP-116 14:10 - 18:20 T Sztuczna inteligencja (seminarium)
Od: 2019-11-18 do 2019-11-28
dr hab. Ryszard Kozera
WMP-206B 16:40 - 18:20 T Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa 4) dr inż. Rafał Lizut
WMP-116 18:20 - 20:50 T Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)
Od: 2019-10-07 do 2019-10-17
dr hab. Ryszard Kozera
WMP-116 18:20 - 20:50 T Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)
Od: 2019-10-28 do 2019-11-07
dr hab. Ryszard Kozera
WMP-116 18:20 - 20:50 T Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)
Od: 2019-11-18 do 2019-11-28
dr hab. Ryszard Kozera
WMP-21 19:10 - 20:50 T Programowanie aplikacji mobilnych (konwersatorium)mgr inż. Kamil Zieliński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
WMP-21 08:20 - 10:00 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Marcin Zieliński
WMP-118 10:00 - 11:40 T Aplikacje w środowisku Java (wykład)dr Dorota Pylak
WMP-116 12:30 - 14:10 T Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)
Od: 2019-10-07 do 2019-10-17
dr hab. Ryszard Kozera
WMP-116 12:30 - 14:10 T Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)
Od: 2019-10-28 do 2019-11-07
dr hab. Ryszard Kozera
WMP-116 12:30 - 14:10 T Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)
Od: 2019-11-18 do 2019-11-28
dr hab. Ryszard Kozera
WMP-807 13:20 - 15:00 B Teoria gier (seminarium)dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
WMP-206A 15:50 - 17:30 T Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa 1) mgr Krzysztof Buszowski
WMP-206B 17:30 - 19:10 T Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa 2) dr inż. Rafał Lizut
WMP-403 18:20 - 20:00 B Teoria gier (pracownia dyplomowa)dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
WMP-206A 19:10 - 20:50 T Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa 4) mgr inż. Kamil Zieliński
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
WMP-206A 08:20 - 10:00 T Programowanie w środowisku .NET (wykład)dr Przemysław Rutka
WMP-403 08:20 - 10:50 B Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)dr Viktor Melnyk, prof. KUL
WMP-206A 10:00 - 11:40 T Programowanie w środowisku .NET (laboratorium - Grupa 2) dr Przemysław Rutka
WMP-807 10:00 - 11:40 B Teoria gier (seminarium)dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
WMP-116 10:00 - 11:40 T Zaawansowane aplikacje sieciowe (wykład)dr Rafał Stęgierski
WMP-412 10:50 - 11:40 B Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)dr Viktor Melnyk, prof. KUL
WMP-413 11:40 - 12:30 B Teoria gier (pracownia dyplomowa)dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
WMP-204 12:30 - 14:10 T Bazy danych (seminarium)dr Andrzej Michalski
WMP-403 12:30 - 13:20 B Teoria gier (pracownia dyplomowa)dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
WMP-204 14:10 - 15:50 T Bazy danych (pracownia dyplomowa)dr Andrzej Michalski
WMP-206A 14:10 - 15:50 T Systemy informacji przestrzennej GIS (konwersatorium)mgr Piotr Kociuba
WMP-403 15:00 - 18:20 B Systemy multimedialne (seminarium)dr Viktor Melnyk, prof. KUL
WMP-206A 15:50 - 17:30 T Systemy informacji przestrzennej GIS (laboratorium)mgr Piotr Kociuba
WMP-206B 16:40 - 18:20 T Sieci komputerowe II (wykład)dr Waldemar Suszyński
WMP-206B 18:20 - 20:00 T Sieci komputerowe II (laboratorium - Grupa 1) dr Waldemar Suszyński
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
WMP-206A 07:30 - 09:10 T Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (wykład)dr Krzysztof Bartyzel
WMP-206A 09:10 - 10:50 T Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (laboratorium)dr Krzysztof Bartyzel
WMP-21 10:50 - 14:10 B Modelowanie i analiza systemów informatycznych (wykład)dr Viktor Melnyk, prof. KUL
WMP-215 15:00 - 16:40 T Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium)dr Rafał Stęgierski
WMP-206B 16:40 - 18:20 T Sieci lokalne (LAN) (wykład)dr Waldemar Suszyński
WMP-206B 18:20 - 20:00 T Sieci lokalne (LAN) (laboratorium - Grupa 1) dr Waldemar Suszyński

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-01WMP-311 11:40 - 14:10 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2019-10-01WMP-311 15:50 - 16:40 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-03WMP-311 09:10 - 10:00 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-04WMP-403 07:30 - 09:10 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2019-10-04WMP-221 13:20 - 14:10 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-07WMP-413 13:20 - 18:20 Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Piotr Matus
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-08WMP-305 14:10 - 16:40 Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)prof. dr hab. Piotr Matus
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-09WMP-305 14:10 - 16:40 Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)prof. dr hab. Piotr Matus
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-10WMP-222 14:10 - 18:20 Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-11WMP-204 09:10 - 13:20 Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-14WMP-309 10:00 - 12:30 Bezpieczeństwo danych (seminarium)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2019-10-14WMP-309 15:50 - 18:20 Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2019-10-14WMP-412 18:20 - 20:00 Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-15WMP-309 14:10 - 16:40 Bezpieczeństwo danych (seminarium)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2019-10-15WMP-309 16:40 - 19:10 Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2019-10-15WMP-412 19:10 - 20:00 Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-16WMP-412 16:40 - 18:20 Architektura komputerów (seminarium)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-17WMP-412 12:30 - 14:10 Architektura komputerów (seminarium)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
2019-10-17WMP-412 14:10 - 17:30 Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
2019-10-17WMP-206B 20:00 - 20:50 Sieci komputerowe II (laboratorium - Grupa 1) dr Waldemar Suszyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-18WMP-412 14:10 - 17:30 Architektura komputerów (seminarium)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-24WMP-222 14:10 - 18:20 Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-25WMP-204 09:10 - 13:20 Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-28WMP-311 16:40 - 20:00 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-29WMP-206A 09:10 - 10:50 Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa 2) mgr Krzysztof Buszowski
2019-10-29WMP-311 11:40 - 14:10 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2019-10-29WMP-410 13:20 - 15:50 Metody statystyczne w informatyce (seminarium)dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
2019-10-29WMP-311 15:50 - 16:40 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2019-10-29WMP-410 15:50 - 18:20 Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-31WMP-311 09:10 - 10:00 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-04WMP-309 10:00 - 12:30 Bezpieczeństwo danych (seminarium)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2019-11-04WMP-309 15:50 - 18:20 Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2019-11-04WMP-412 18:20 - 20:00 Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-05WMP-309 14:10 - 16:40 Bezpieczeństwo danych (seminarium)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2019-11-05WMP-309 16:40 - 19:10 Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2019-11-05WMP-412 19:10 - 20:00 Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-06WMP-412 16:40 - 18:20 Architektura komputerów (seminarium)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-07WMP-412 12:30 - 14:10 Architektura komputerów (seminarium)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
2019-11-07WMP-412 14:10 - 17:30 Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
2019-11-07WMP-222 14:10 - 18:20 Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
2019-11-07WMP-206B 20:00 - 20:50 Sieci komputerowe II (laboratorium - Grupa 1) dr Waldemar Suszyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-08WMP-204 09:10 - 13:20 Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
2019-11-08WMP-412 14:10 - 17:30 Architektura komputerów (seminarium)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-12WMP-206A 07:30 - 09:10 Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa 1) mgr Krzysztof Buszowski
2019-11-12WMP-206A 09:10 - 10:50 Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa 1) mgr Krzysztof Buszowski
2019-11-12WMP-221 14:10 - 15:50 Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa 4) mgr Krzysztof Buszowski
2019-11-12WMP-221 15:50 - 17:30 Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa 3) mgr Krzysztof Buszowski
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-14WMP-206B 20:00 - 20:50 Sieci komputerowe II (wykład)dr Waldemar Suszyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-15WMP-221 11:40 - 13:20 Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium)dr Rafał Stęgierski
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-21WMP-222 14:10 - 18:20 Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
2019-11-21WMP-206B 20:00 - 20:50 Sieci komputerowe II (wykład)dr Waldemar Suszyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-22WMP-204 09:10 - 13:20 Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
2019-11-22WMP-221 11:40 - 13:20 Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium)dr Rafał Stęgierski
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-25WMP-309 10:00 - 12:30 Bezpieczeństwo danych (seminarium)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2019-11-25WMP-413 13:20 - 18:20 Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Piotr Matus
2019-11-25WMP-309 15:50 - 18:20 Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2019-11-25WMP-311 16:40 - 20:00 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-26WMP-311 11:40 - 14:10 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2019-11-26WMP-309 14:10 - 16:40 Bezpieczeństwo danych (seminarium)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2019-11-26WMP-305 14:10 - 16:40 Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)prof. dr hab. Piotr Matus
2019-11-26WMP-311 15:50 - 16:40 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2019-11-26WMP-309 16:40 - 19:10 Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-27WMP-305 14:10 - 16:40 Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)prof. dr hab. Piotr Matus
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-28WMP-403 08:20 - 10:50 Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)dr Viktor Melnyk, prof. KUL
2019-11-28WMP-311 09:10 - 10:00 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2019-11-28WMP-412 10:50 - 11:40 Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)dr Viktor Melnyk, prof. KUL
2019-11-28WMP-403 15:00 - 18:20 Systemy multimedialne (seminarium)dr Viktor Melnyk, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-29WMP-403 07:30 - 09:10 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2019-11-29WMP-21 10:50 - 14:10 Modelowanie i analiza systemów informatycznych (wykład)dr Viktor Melnyk, prof. KUL
2019-11-29WMP-311 13:20 - 14:10 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-02WMP-412 18:20 - 20:00 Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-03WMP-412 19:10 - 20:00 Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-04WMP-412 16:40 - 18:20 Architektura komputerów (seminarium)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-05WMP-412 12:30 - 14:10 Architektura komputerów (seminarium)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
2019-12-05WMP-412 14:10 - 17:30 Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
2019-12-05WMP-206B 20:00 - 20:50 Sieci komputerowe II (laboratorium - Grupa 1) dr Waldemar Suszyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-06WMP-412 14:10 - 17:30 Architektura komputerów (seminarium)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-09WMP-412 18:20 - 20:00 Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-10WMP-206A 09:10 - 10:50 Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa 1) mgr Krzysztof Buszowski
2019-12-10WMP-412 19:10 - 20:00 Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-11WMP-412 16:40 - 18:20 Architektura komputerów (seminarium)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-12WMP-412 12:30 - 14:10 Architektura komputerów (seminarium)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
2019-12-12WMP-412 14:10 - 15:50 Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
2019-12-12WMP-206B 20:00 - 20:50 Sieci komputerowe II (laboratorium - Grupa 1) dr Waldemar Suszyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-13WMP-412 14:10 - 15:50 Architektura komputerów (seminarium)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-16WMP-309 10:00 - 12:30 Bezpieczeństwo danych (seminarium)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2019-12-16WMP-413 13:20 - 18:20 Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Piotr Matus
2019-12-16WMP-309 15:50 - 18:20 Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-17WMP-305 14:10 - 16:40 Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)prof. dr hab. Piotr Matus
2019-12-17WMP-309 14:10 - 16:40 Bezpieczeństwo danych (seminarium)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2019-12-17WMP-309 16:40 - 19:10 Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-18WMP-305 14:10 - 16:40 Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)prof. dr hab. Piotr Matus
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-19WMP-116 09:10 - 10:00 Zaawansowane aplikacje sieciowe (wykład)dr Rafał Stęgierski
2019-12-19WMP-118 14:10 - 15:50 Zaawansowane aplikacje sieciowe (wykład)dr Rafał Stęgierski
2019-12-19WMP-222 14:10 - 18:20 Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
2019-12-19WMP-206A 20:50 - 21:40 Sieci komputerowe II (wykład)dr Waldemar Suszyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-20WMP-204 09:10 - 13:20 Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-09WMP-116 09:10 - 10:00 Zaawansowane aplikacje sieciowe (wykład)dr Rafał Stęgierski
2020-01-09WMP-206A 20:50 - 21:40 Sieci komputerowe II (wykład)dr Waldemar Suszyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-10WMP-118 10:50 - 12:30 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Marcin Zieliński
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-13WMP-309 10:00 - 12:30 Bezpieczeństwo danych (seminarium)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2020-01-13WMP-305 13:20 - 18:20 Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Piotr Matus
2020-01-13WMP-309 15:50 - 18:20 Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2020-01-13WMP-311 16:40 - 20:00 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-14WMP-311 11:40 - 14:10 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2020-01-14WMP-309 14:10 - 16:40 Bezpieczeństwo danych (seminarium)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2020-01-14WMP-305 14:10 - 16:40 Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)prof. dr hab. Piotr Matus
2020-01-14WMP-311 15:50 - 16:40 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2020-01-14WMP-305 16:40 - 19:10 Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)prof. dr hab. Piotr Matus
2020-01-14WMP-309 16:40 - 19:10 Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Pavel Urbanovich
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-15WMP-807 13:20 - 15:00 Teoria gier (seminarium)dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
2020-01-15WMP-305 14:10 - 16:40 Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)prof. dr hab. Piotr Matus
2020-01-15WMP-305 16:40 - 19:10 Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)prof. dr hab. Piotr Matus
2020-01-15WMP-403 18:20 - 20:00 Teoria gier (pracownia dyplomowa)dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-16WMP-403 08:20 - 10:50 Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)dr Viktor Melnyk, prof. KUL
2020-01-16WMP-311 09:10 - 10:00 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2020-01-16WMP-305 10:00 - 12:30 Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Piotr Matus
2020-01-16WMP-222 14:10 - 18:20 Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
2020-01-16WMP-403 15:00 - 16:40 Systemy multimedialne (seminarium)dr Viktor Melnyk, prof. KUL
2020-01-16WMP-311 19:10 - 20:50 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-17WMP-403 07:30 - 09:10 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2020-01-17WMP-204 09:10 - 13:20 Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
2020-01-17WMP-305 10:00 - 12:30 Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Piotr Matus
2020-01-17WMP-21 10:50 - 12:30 Modelowanie i analiza systemów informatycznych (wykład)dr Viktor Melnyk, prof. KUL
2020-01-17WMP-311 13:20 - 14:10 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2020-01-17WMP-311 14:10 - 15:00 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2020-01-17WMP-311 19:10 - 20:00 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-20WMP-311 10:50 - 13:20 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2020-01-20WMP-311 16:40 - 20:00 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-21WMP-311 11:40 - 14:10 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2020-01-21WMP-311 15:50 - 16:40 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-23WMP-311 09:10 - 10:00 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2020-01-23WMP-403 15:00 - 18:20 Systemy multimedialne (seminarium)dr Viktor Melnyk, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-24WMP-403 07:30 - 09:10 Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
2020-01-24WMP-21 10:50 - 14:10 Modelowanie i analiza systemów informatycznych (wykład)dr Viktor Melnyk, prof. KUL
2020-01-24WMP-311 13:20 - 14:10 Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-27WMP-206B 09:10 - 10:50 Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa 2) dr inż. Rafał Lizut
2020-01-27WMP-206A 10:50 - 12:30 Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa 1) dr inż. Rafał Lizut
2020-01-27WMP-206A 12:30 - 14:10 Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa 3) dr inż. Rafał Lizut
2020-01-27WMP-216 14:10 - 15:50 Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa 4) dr inż. Rafał Lizut

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-01 17:18