Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-203 10:00 - 11:40 T Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia)dr hab. Cecylia Galilej
GG-13 11:40 - 13:20 T Sztuki wizualne i widowiskowe (konwersatorium)Ks. dr Mariusz Lach
GG-13 13:20 - 14:10 T Teoria i historia filmu (wykład)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
CTW-202 14:10 - 15:00 T Kluczowe kompetencje nauczyciela (konwersatorium)dr Lucyna Krzysiak
CN-205 15:00 - 15:50 T Portrety pisarzy żydowskich (wykład)dr Monika Szabłowska-Zaremba
CN-204 15:50 - 16:40 T Teatr w myśli współczesnej (wykład)Ks. dr Mariusz Lach
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-202 08:20 - 09:10 T Antropologia kultury (wykład)dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
CN-230 09:10 - 10:50 T Seminarium językoznawcze (seminarium)dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
CN-P10 10:50 - 11:40 T Teoria kultury (wykład)dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
CTW-102 11:40 - 13:20 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
CN-203 14:10 - 15:00 T Etyka i polityka w literaturze epok wczesnonowożytnych (wykład)dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
CN-203 15:00 - 16:40 T Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego (wykład)dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-205 09:10 - 10:50 T Dydaktyka ogólna (wykład)dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
CN-101 09:10 - 10:50 T Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
CTW-102 10:50 - 12:30 T Wybrane problemy edukacyjne młodzieży (konwersatorium)dr Piotr Magier
GG-13 12:30 - 14:10 T Kultura popularna (konwersatorium)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
CN-227 14:10 - 15:50 A Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr hab. Monika Kulesza
CN-204 14:10 - 15:00 T Wiedza o komunikacji. Wybrane zagadnienia (wykład)dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-227 07:30 - 09:10 A Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr hab. Monika Kulesza
CN-205 08:20 - 10:00 T Dydaktyka języka polskiego w szkole średniej (ćwiczenia)dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
CN-203 10:00 - 10:50 T Metodologia badań nad językiem (wykład)dr Mariusz Koper
C-906 10:50 - 12:30 T Sztuki wizualne w kulturze (perspektywa krytycznoliteracka) (konwersatorium)dr Małgorzata Peroń
CN-P01 12:30 - 14:10 T "Prywatne" i "historyczne" w poezji polskiej XX i XXI wieku (konwersatorium)dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-202 07:30 - 09:10 T Teoria literatury (ćwiczenia)dr hab. Ireneusz Piekarski
CN-203 09:10 - 10:50 T Językoznawstwo ogólne (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
CN-202 10:50 - 11:40 T Metodologia badań literackich (wykład)dr hab. Ireneusz Piekarski
CN-203 11:40 - 13:20 T Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)dr Anna Majewska-Wójcik
CN-P01 12:30 - 14:10 T Z problemów teorii interpretacji (konwersatorium)prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
CN-022 13:20 - 15:00 T Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (konwersatorium)
Od: 2019-10-01 do 2020-01-09
dr Anna Majewska-Wójcik
CN-P11 14:10 - 15:50 B Estetyka kulturowa (wykład)prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-16GG-212A 11:40 - 13:20 Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia)dr hab. Cecylia Galilej
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-06CN-219 10:00 - 14:10 Językoznawstwo ogólne (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-28 17:18