Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2023/2024Rozkład zajęć od: 2023-10-09 do 2023-10-15

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
C-703 09:10 - 10:50 Postępowanie karne (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
CI-205A 10:50 - 12:30 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
C-703 10:50 - 12:30 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
CI-303A 10:50 - 12:30 Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
CI-201 10:50 - 12:30 Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
C-326 10:50 - 14:10 Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
C-608 12:30 - 14:10 Historia prawa i ustroju (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska
C-707 12:30 - 14:10 Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
C-517 12:30 - 14:10 Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
C-719 12:30 - 14:10 Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
C-524 12:30 - 14:10 Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
CI-103 12:30 - 14:10 Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
C-701 12:30 - 14:10 Prawo wyznaniowe (seminarium)Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
CTW-302 14:10 - 15:00 Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające (wykład)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
CTW-302 15:00 - 16:40 Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
dr Piotr Sławicki
CI-304 16:40 - 18:20 Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
C-703 16:40 - 20:00 Prawo Unii Europejskiej (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
C-719 16:40 - 18:20 Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
C-744 16:40 - 20:00 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
C-608 18:20 - 20:00 Kryminologia (wykład)dr Sławomir Hypś
CI-304 18:20 - 20:00 Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
WTOREK
C-707 07:30 - 09:10 Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające (ćwiczenia - Grupa 1) dr Emil Kowalik
C-608 09:10 - 10:50 Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CI-206 09:10 - 10:50 Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 7) dr Marek Dąbrowski
CI-302 09:10 - 10:50 Prawo bioetyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
CI-202 09:10 - 10:50 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Edyta Krzysztofik
CI-205 09:10 - 10:50 Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia)dr Agnieszka Kawałko
CI-302A 10:00 - 11:40 Prawo ochrony danych osobowych (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-201 10:00 - 10:50 Słynne mowy sądowe (konwersatorium)dr Izabela Leraczyk
CI-205 10:50 - 12:30 Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)dr Agnieszka Kawałko
C-703 10:50 - 12:30 Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych (aspekty prawne) (wykład)dr Michał Zawiślak
CI-204 10:50 - 12:30 Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Bartosz Kuś
CI-206 10:50 - 12:30 Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 8) dr Marek Dąbrowski
C-707 10:50 - 12:30 Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające (ćwiczenia - Grupa 7) dr Emil Kowalik
CI-202 10:50 - 12:30 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Edyta Krzysztofik
C-601 10:50 - 12:30 Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (wykład)dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
C-608 10:50 - 14:10 Wykładnia prawa (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CI-304 11:40 - 13:20 Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
CI-202 12:30 - 14:10 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 3) dr Tomasz Sieniow
CI-103 12:30 - 14:10 Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 7) dr Maciej Jarota
dr Ilona Grądzka
dr Marcin Burzec
dr Bartosz Kuś
C-707 12:30 - 14:10 Słynne procesy czasów staropolskich (wykład)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
C-601 12:30 - 13:20 Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (ćwiczenia)dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
C-601 13:20 - 14:10 Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
CI-304 13:20 - 15:00 Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)dr Aneta Biały
CI-202 14:10 - 15:50 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 4) dr Tomasz Sieniow
CI-103 14:10 - 15:50 Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 8) dr Maciej Jarota
dr Ilona Grądzka
dr Marcin Burzec
dr Bartosz Kuś
C-707 14:10 - 15:00 Słynne procesy czasów staropolskich (ćwiczenia)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
CI-204 15:00 - 15:50 Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)dr Aneta Biały
C-707 15:00 - 15:50 Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
CI-103 15:50 - 17:30 Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 9) dr Maciej Jarota
dr Marcin Burzec
dr Ilona Grądzka
dr Bartosz Kuś
C-707 16:40 - 18:20 Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)dr Paweł Wrzaszcz
ŚRODA
C-707 07:30 - 09:10 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
CI-303A 08:20 - 10:00 Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 9) dr Marek Dąbrowski
CI-200 08:20 - 10:00 Ochrona dóbr osobistych (wykład)dr Katarzyna Dębińska-Domagała
CI-205 09:10 - 10:50 Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)dr hab. Sebastian Kwiecień
CTW-113 09:10 - 10:50 Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
C-601 09:10 - 10:50 Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)dr Joanna Dzierżanowska
C-707 09:10 - 10:50 Prawo o sztucznej inteligencji (wykład)dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
CI-204 09:10 - 10:50 Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 10) dr Maciej Jarota
dr Marcin Burzec
dr Ilona Grądzka
dr Bartosz Kuś
CI-303A 10:00 - 11:40 Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 12) dr Marek Dąbrowski
CI-302 10:00 - 11:40 Postępowania w sprawach o wykroczenia (wykład)dr Iwona Bień-Węgłowska
CTW-113 10:50 - 11:40 Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia)dr Robert Tabaszewski
C-719 10:50 - 12:30 Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
C-601 10:50 - 11:40 Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia)dr Joanna Dzierżanowska
CI-204 10:50 - 12:30 Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 11) dr Maciej Jarota
dr Marcin Burzec
dr Ilona Grądzka
dr Bartosz Kuś
CI-303A 11:40 - 13:20 Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 10) dr Marek Dąbrowski
CTW-113 11:40 - 12:30 Prawa pacjenta (konwersatorium)dr Robert Tabaszewski
CI-304 11:40 - 13:20 Ustrój organów ochrony prawnej (wykład)dr Paulina Woś
C-603A 12:30 - 14:10 Nauka o przestępstwie (konwersatorium)dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL
CI-204 12:30 - 14:10 Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 12) dr Maciej Jarota
dr Marcin Burzec
dr Bartosz Kuś
dr Ilona Grądzka
CI-303A 13:20 - 15:00 Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 11) dr Marek Dąbrowski
C-706 13:20 - 15:00 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
CI-304 13:20 - 14:10 Ustrój organów ochrony prawnej (ćwiczenia)dr Paulina Woś
C-703 15:50 - 16:40 Podatki pośrednie (konwersatorium)dr Marcin Burzec
C-517 15:50 - 17:30 Prawo administracyjne (seminarium)dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
C-716A 15:50 - 17:30 Prawo finansowe (seminarium)prof. dr hab. Paweł Smoleń
C-743 15:50 - 17:30 Prawo rzymskie (seminarium)Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
C-608 15:50 - 17:30 Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
C-601 16:40 - 18:20 Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)dr Piotr Pomorski
C-608 17:30 - 18:20 Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia)Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
CZWARTEK
CI-300 09:10 - 10:50 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (wykład)dr Edyta Krzysztofik
C-601 11:40 - 13:20 Historia ustroju i prawa PRL (wykład)dr Judyta Dworas-Kulik
CI-206 11:40 - 13:20 Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 5) dr Marek Dąbrowski
C-608 11:40 - 13:20 Prawo karne skarbowe (wykład)dr Adrian Zbiciak
CI-103 12:30 - 14:10 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 8) dr Agnieszka Parol
C-601 13:20 - 14:10 Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia)dr Judyta Dworas-Kulik
CI-206 13:20 - 15:00 Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 6) dr Marek Dąbrowski
C-608 13:20 - 14:10 Prawo karne skarbowe (ćwiczenia)dr Adrian Zbiciak
CI-302 14:10 - 15:50 Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 4) dr Maciej Jarota
dr Marcin Burzec
dr Kamila Doktór-Bindas
dr Krzysztof Dobieżyński
C-719 14:10 - 15:50 Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)dr Edyta Gapska
CI-202 15:00 - 16:40 Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)dr Marek Smarzewski
CI-302 15:50 - 17:30 Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 6) dr Maciej Jarota
dr Kamila Doktór-Bindas
dr Marcin Burzec
dr Krzysztof Dobieżyński
C-703 16:40 - 18:20 Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
CI-202 16:40 - 17:30 Wiktymologia (konwersatorium)dr Marek Smarzewski
CI-205A 17:30 - 19:10 Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)dr Tomasz Sieniow
CI-302 17:30 - 19:10 Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 5) dr Maciej Jarota
dr Marcin Burzec
dr Ilona Grądzka
dr Krzysztof Dobieżyński
C-703 18:20 - 20:00 Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
PIĄTEK
CI-206 09:10 - 10:50 Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 2) dr Marek Dąbrowski
CI-202 09:10 - 10:50 Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
CI-200 09:10 - 10:50 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 5) dr Agnieszka Parol
CI-302 09:10 - 10:50 Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 1) dr Maciej Jarota
dr Kamila Doktór-Bindas
dr Marcin Burzec
dr Krzysztof Dobieżyński
C-608 10:00 - 11:40 Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Katarzyna Woch
CI-206 10:50 - 12:30 Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 1) dr Marek Dąbrowski
CI-200 10:50 - 12:30 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 6) dr Agnieszka Parol
CI-302 10:50 - 12:30 Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 2) dr Maciej Jarota
dr Marcin Burzec
dr Kamila Doktór-Bindas
dr Krzysztof Dobieżyński
C-608 11:40 - 13:20 Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Katarzyna Woch
CI-200 12:30 - 14:10 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 7) dr Agnieszka Parol
CI-302 12:30 - 14:10 Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa 3) dr Maciej Jarota
dr Marcin Burzec
dr Kamila Doktór-Bindas
dr Krzysztof Dobieżyński
CI-206 14:10 - 15:50 Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 3) Vacat
CI-206 15:50 - 17:30 Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 4) Vacat


Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 17:16