Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-805 14:10 - 15:50 T Chrystologia fundamentalna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-925 14:10 - 15:50 T Historia teologii moralnej (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-803 14:10 - 15:50 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Pek
C-846 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-924 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-807 15:50 - 17:30 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-802 14:10 - 15:50 T Historia Kościoła w starożytności (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Piotr Szczur
C-846 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-807 15:00 - 16:40 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-805 15:00 - 16:40 T Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
CI-400A1 15:00 - 16:40 T Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
C-803 15:00 - 16:40 T Teologia życia duchowego (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-925 15:50 - 17:30 T Antropologia moralna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marian Pokrywka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17 17:20