Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2020/2021Rozkład zajęć od: 2021-06-07 do 2021-06-13

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
ONLINE 10:00 - 10:50 Postępowanie karne (wykład)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 Criminal law (laboratorium)dr Zuzanna Gądzik
ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 10) dr Marcin Burzec
ONLINE 12:30 - 14:10 Prawo sportowe (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
ONLINE 12:30 - 14:10 Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 14:10 Prawo bioetyczne (konwersatorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)dr Sławomir Hypś
ONLINE 15:00 - 16:40 Prawo spadkowe (wykład)dr Agnieszka Kawałko
ONLINE 16:40 - 17:30 Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
ONLINE 16:40 - 18:20 Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa 1) dr Zuzanna Gądzik
ONLINE 16:40 - 18:20 Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Olga Nowak-Dziwina
ONLINE 17:30 - 18:20 Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
ONLINE 18:20 - 20:00 Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa 2) dr Zuzanna Gądzik
ONLINE 19:10 - 20:00 Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium)dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
WTOREK
ONLINE 08:20 - 10:00 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 7) dr Marcin Burzec
ONLINE 08:20 - 10:00 Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa 11) dr Katarzyna Skubisz-Kępka
ONLINE 10:00 - 11:40 Prawo podatkowe (wykład)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
C-601 11:40 - 12:30 Archeologia prawna (konwersatorium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Joanna Dzierżanowska
ONLINE 11:40 - 13:20 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 8) dr Marcin Burzec
ONLINE 11:40 - 12:30 Prawo samorządu terytorialnego (konwersatorium)dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa 15) dr Katarzyna Skubisz-Kępka
ONLINE 11:40 - 13:20 Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład)dr hab. Paweł Nowik
ONLINE 13:20 - 15:00 Introduction to Criminal Law (laboratorium)dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 2) dr Joanna Dzierżanowska
ONLINE 13:20 - 15:00 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Michalina Duda-Hyz
ONLINE 13:20 - 15:00 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 9) dr Marcin Burzec
ONLINE 13:20 - 15:00 Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Milena Kloczkowska
ONLINE 15:00 - 15:50 Ekspertyza sądowa (konwersatorium)dr Joanna Dzierżanowska
ONLINE 15:00 - 16:40 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 15) dr Marcin Burzec
ONLINE 15:00 - 16:40 Sądowa ochrona rodziny (wykład)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Paulina Duda
ONLINE 16:40 - 18:20 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 15) mgr Katarzyna Krzyżanowska
ONLINE 16:40 - 18:20 Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Tymon Markiewicz
ONLINE 16:40 - 17:30 Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paweł Bucoń
ONLINE 17:30 - 19:10 Copyright law and press law in Internet (laboratorium)dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 E justice (laboratorium)dr Paweł Wrzaszcz
ONLINE 17:30 - 19:10 Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa 1) dr Grzegorz Skrobotowicz
ONLINE 17:30 - 19:10 Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Paulina Duda
ONLINE 17:30 - 18:20 Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa 2) dr Paweł Bucoń
ONLINE 18:20 - 20:00 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 9) dr Marek Smarzewski
ONLINE 18:20 - 20:00 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 16) mgr Tymon Markiewicz
ONLINE 19:10 - 20:50 Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa 2) dr Grzegorz Skrobotowicz
ONLINE 19:10 - 20:50 Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Paulina Duda
ŚRODA
ONLINE 07:30 - 09:10 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (wykład)dr Edyta Krzysztofik
ONLINE 07:30 - 09:10 Ustrój organów ochrony prawnej (wykład)dr Paulina Woś
ONLINE 09:10 - 10:50 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 4) dr Joanna Dzierżanowska
ONLINE 09:10 - 10:50 Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 5) dr Michał Zawiślak
ONLINE 10:00 - 10:50 Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)dr Katarzyna Skubisz-Kępka
ONLINE 10:00 - 11:40 Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Aneta Abramowicz
ONLINE 10:50 - 12:30 Grundbegriffe des Deutschen Bürgerlichen Rechts (laboratorium)dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 11:40 Nauka o karze (konwersatorium)dr Damian Szeleszczuk
ONLINE 10:50 - 12:30 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 3) dr Joanna Dzierżanowska
ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 6) dr Michał Zawiślak
ONLINE 10:50 - 12:30 Public International and EU Law - legal sources and case law (laboratorium)dr hab. Anna Kosińska, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 Anti-discrimination law (laboratorium)dr Robert Tabaszewski
ONLINE 11:40 - 13:20 Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 3) dr Aneta Abramowicz
ONLINE 12:30 - 14:10 Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 4) dr Michał Zawiślak
ONLINE 13:20 - 15:00 Medical law (laboratorium)dr Małgorzata Gałązka
ONLINE 13:20 - 15:00 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 12) dr hab. Michalina Duda-Hyz
ONLINE 13:20 - 15:00 Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 2) dr Aneta Abramowicz
ONLINE 15:00 - 16:40 El derecho matrimonial en Unión Europea (laboratorium)Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
ONLINE 15:00 - 16:40 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Michalina Duda-Hyz
ONLINE 15:00 - 16:40 Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 7) Ks. mgr Michał Czelny
ONLINE 15:50 - 16:40 Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)dr Damian Bara
ONLINE 16:40 - 17:30 Prawo wyznaniowe (wykład)Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa 3) dr Grzegorz Skrobotowicz
ONLINE 17:30 - 19:10 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 11) dr hab. Michalina Duda-Hyz
ONLINE 17:30 - 19:10 Sądownictwo administracyjne (wykład)dr hab. Jerzy Parchomiuk
ONLINE 18:20 - 19:10 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Katarzyna Woch
ONLINE 18:20 - 20:00 Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Michał Hałasa
ONLINE 19:10 - 20:50 Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa 4) dr Grzegorz Skrobotowicz
ONLINE 19:10 - 20:00 Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Jerzy Parchomiuk
CZWARTEK
ONLINE 08:20 - 10:00 Introduction to torts in civil code (laboratorium)dr Aneta Biały
ONLINE 08:20 - 10:00 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 5) dr Iwona Bień-Węgłowska
ONLINE 08:20 - 10:00 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 12) dr Adrian Zbiciak
ONLINE 09:10 - 10:50 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 6) dr hab. Monika Münnich
ONLINE 10:00 - 11:40 History of the European Legal Culture (laboratorium)dr Bożena Czech-Jezierska
ONLINE 10:00 - 11:40 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 11) dr Adrian Zbiciak
ONLINE 10:00 - 11:40 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 13) dr Iwona Bień-Węgłowska
ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Monika Münnich
ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 9) Ks. mgr Michał Czelny
ONLINE 11:40 - 12:30 Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 National and global security law (laboratorium)dr Robert Tabaszewski
ONLINE 11:40 - 13:20 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 6) dr Iwona Bień-Węgłowska
ONLINE 11:40 - 13:20 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 10) dr Adrian Zbiciak
ONLINE 11:40 - 13:20 Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa 3) dr Katarzyna Skubisz-Kępka
ONLINE 12:30 - 14:10 Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 8) Ks. mgr Michał Czelny
ONLINE 14:10 - 15:50 Prawo cmentarne (konwersatorium)Ks. mgr Michał Czelny
ONLINE 14:10 - 15:50 Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa 9) dr Adrian Zbiciak
ONLINE 15:00 - 16:40 European finance and financial law (laboratorium)dr Piotr Pomorski
ONLINE 15:50 - 17:30 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 7) dr Marek Smarzewski
ONLINE 16:40 - 18:20 Fundamentals of alternative resolution of international disputes (laboratorium)dr Damian Bara
ONLINE 16:40 - 18:20 Orzecznictwo w sprawach gospodarczych (konwersatorium)mgr Michał Hałasa
ONLINE 16:40 - 18:20 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 5) dr Piotr Pomorski
ONLINE 16:40 - 18:20 Prawo zamówień publicznych (wykład)dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
ONLINE 16:40 - 18:20 Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)dr Piotr Sławicki
ONLINE 17:30 - 19:10 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 8) dr Marek Smarzewski
ONLINE 18:20 - 20:00 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 13) dr Piotr Pomorski
ONLINE 18:20 - 19:10 Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
ONLINE 18:20 - 19:10 Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Damian Bara
ONLINE 19:10 - 20:00 Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
ONLINE 19:10 - 20:00 Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Damian Bara
SOBOTA
ONLINE 08:20 - 10:00 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 12) dr Adrian Zbiciak
ONLINE 10:00 - 11:40 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 11) dr Adrian Zbiciak
ONLINE 11:40 - 13:20 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 10) dr Adrian Zbiciak
ONLINE 13:20 - 15:00 Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa 9) dr Adrian Zbiciak


Ostatnia aktualizacja: 2021-06-13 13:18