Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-818 10:50 - 12:30 T Kościół w erze cyfrowej (wykład)Ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-905 10:50 - 12:30 T Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-809 16:40 - 18:20 T Kościół katolicki w ZSRR na danych ziemiach polskich anektowanych po II wojnie światowej (wykład)dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
C-809 18:20 - 19:10 T Metodyka pracy naukowej (proseminarium)dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-823 09:10 - 10:50 T Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-809 10:50 - 12:30 T Liturgika (wykład)Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
C-846 13:20 - 15:00 T Teologia moralna szczegółowa - sakramentologia moralna (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-924 10:00 - 11:40 T Teologia pastoralna (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
C-924 11:40 - 12:30 T Teologia dogmatyczna: trynitologia (ćwiczenia)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-924 12:30 - 14:10 T Teologia dogmatyczna: trynitologia (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
C-924 14:10 - 15:00 T Nauczanie religii w prawie oświatowym (wykład)Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-21 02:39