Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-248 07:30 - 09:10 T Budowanie strategii wizerunkowej (konwersatorium)dr hab. Paweł Nowak
GG-242 09:10 - 10:50 T Warsztaty operatorskie (warsztaty - Grupa 1) mgr Robert Furmańczuk
GG-248 10:00 - 11:40 T Reklama: język, tworzenie-strategia komunikatu perswazyjnego (konwersatorium)mgr Katarzyna Drop
GG-242 11:40 - 13:20 T Warsztaty operatorskie (warsztaty - Grupa 2) mgr Robert Furmańczuk
GG-248 13:20 - 15:00 T Serwisy informacyjne (konwersatorium)dr Małgorzata Żurakowska
CTW-203 15:50 - 17:30 T Grafika reklamy: podstawy projektowania (konwersatorium)mgr Mariusz Pryszczewski
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Media lokalne, regionalne i środowiskowe (wykład)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
ONLINE 09:10 - 10:00 T Gatunki i formaty telewizyjne (wykład)dr Joanna Sosnowska
ONLINE 10:00 - 10:50 T Praca redakcji medialnej (konwersatorium)mgr Robert Furmańczuk
ONLINE 10:50 - 12:30 T Badania wizerunku, public relations i reklamy (konwersatorium)dr hab. Dariusz Wadowski
ONLINE 10:50 - 11:40 T Gatunki i formaty radiowe (wykład)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
ONLINE 12:30 - 13:20 T Multimedia w reklamie/ marketingu (konwersatorium)mgr Dagmara Kottke
ONLINE 15:00 - 16:40 T Etyka dziennikarska (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Rafał Pastwa
ONLINE 15:00 - 16:40 T Język angielski medialny (konwersatorium - Grupa 2) mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
ONLINE 16:40 - 18:20 T Etyka dziennikarska (konwersatorium - Grupa 2) Ks. dr Rafał Pastwa
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język angielski medialny (konwersatorium - Grupa 1) mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-324 12:30 - 14:10 T Seminarium licencjackie: PR i reklama (seminarium)dr hab. Aneta Duda
C-1039 14:10 - 15:50 T Seminarium licencjackie: Komunikacja wizualna (seminarium)dr Małgorzata Sławek-Czochra
CN-P11 15:50 - 17:30 T Seminarium licencjackie: Realizacja filmowa i telewizyjna (seminarium)dr Joanna Sosnowska
GG-242 17:30 - 19:10 T Seminarium licencjackie: Rola i funkcjonowanie radia (seminarium)dr Małgorzata Żurakowska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Protokół dyplomatyczny w pracy dziennikarza (wykład)Ks. dr Rafał Pastwa
ONLINE 10:50 - 12:30 T Komunikacja wizualna (wykład)dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 A Funkcjonowanie agencji PR/ reklamowej (konwersatorium)Ks. dr Rafał Pastwa
ONLINE 12:30 - 14:10 T Scenariusz filmu i programu telewizyjnego (konwersatorium)prof. dr hab. Jacek Dąbała
ONLINE 14:10 - 15:50 B Techniki wystąpień publicznych (konwersatorium)mgr Dagmara Kottke
ONLINE 15:50 - 17:30 T Dyskurs publiczny (wykład)dr hab. Robert Szwed
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-248 08:20 - 11:40 A Krytyka i recenzja filmowa (konwersatorium)
Od: 2020-10-05 do 2021-01-27
mgr Katarzyna Drop
GG-248 09:10 - 10:50 B Redagowanie tekstów PR (konwersatorium)mgr Katarzyna Drop
GG-34 12:30 - 14:10 T Warsztaty - montaż radiowy (warsztaty - Grupa 1) mgr Marcin Superczyński
GG-34 15:00 - 16:40 T Warsztaty - montaż radiowy (warsztaty - Grupa 2) mgr Marcin Superczyński
GG-34 17:30 - 20:50 A Krytyka i recenzja filmowa (konwersatorium)
Od: 2020-10-01 do 2020-10-02
mgr Katarzyna Drop

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-08-01 15:19