Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2020/2021Rozkład zajęć od: 2021-01-18 do 2021-01-24

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
ONLINE 10:00 - 11:40 Teologia patrystyczna (wykład)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (wykład)Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
WTOREK
ONLINE 09:10 - 10:00 Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (ćwiczenia)Ks. dr hab. Adam Kubiś
ONLINE 10:00 - 10:50 Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (ćwiczenia)Ks. dr hab. Adam Kubiś
ONLINE 15:00 - 15:50 Metodyka pracy naukowej (proseminarium)dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 Kościół a nowe ruchy religijne (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
ŚRODA
ONLINE 09:10 - 10:50 Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 Metodyka katechezy (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
ONLINE 12:30 - 14:10 Teologia moralna szczegółowa - cnoty teologalne (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas
CZWARTEK
ONLINE 08:20 - 10:00 Spory o mariologię Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 11:40 Teologia pastoralna (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 Teologia dogmatyczna: O Bogu Jedynym (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 Teologia dogmatyczna: Protologia (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
PIĄTEK
ONLINE 09:10 - 10:50 Czlowiek i zwierzęta w refleksji teologicznomoralnej (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski


Ostatnia aktualizacja: 2021-01-17 17:19