Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-802 09:10 - 10:00 T Metodyka pracy naukowej (proseminarium)prof. dr hab. Roland Prejs
C-809 10:00 - 11:40 T Teologia patrystyczna (wykład)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-809 11:40 - 13:20 T Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (wykład)Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-809 10:00 - 10:50 T Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (ćwiczenia)Ks. dr Marcin Zieliński
C-809 10:50 - 11:40 T Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (ćwiczenia)Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
C-809 17:30 - 19:10 T Muzyka w liturgii. Historia, teologia, praktyka (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-809 09:10 - 10:50 T Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-805 10:50 - 12:30 T Dydaktyka katechezy (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-924 13:20 - 14:10 T Teologia dogmatyczna: Protologia (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
C-809 15:00 - 16:40 T Psychologiczne aspekty duchowości (wykład)Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-809 08:20 - 10:00 T Podstawy dydaktyki (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-925 10:00 - 11:40 T Teologia pastoralna (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski
C-809 11:40 - 12:30 T Teologia dogmatyczna: O Bogu Jedynym (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-809 12:30 - 14:10 T Teologia moralna szczegółowa - cnoty teologalne (wykład)Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
CI-300 16:40 - 18:20 T Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-04-01 02:25