Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-802 08:20 - 10:00 B Teologia dogmatyczna: O Bogu Jedynym (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-809 10:00 - 11:40 T Teologia patrystyczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-809 11:40 - 13:20 T Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (wykład)Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-809 13:20 - 15:00 T Msza św. po Soborze Trydenckim a reforma Vaticanum II (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-809 15:00 - 15:50 T Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (ćwiczenia)Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
C-809 15:50 - 16:40 T Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (ćwiczenia)Ks. dr Marcin Zieliński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-809 09:10 - 10:50 T Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-925 10:50 - 12:30 T Teologia moralna szczegółowa - cnoty teologalne (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-802 12:30 - 14:10 T Podstawy dydaktyki (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-807 15:00 - 16:40 T Dydaktyka katechezy (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-805 10:50 - 11:40 T Dydaktyka katechezy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej (ćwiczenia)Ks. dr Michał Jędrzejski
C-925 12:30 - 13:20 T Teologia dogmatyczna: Protologia (wykład)Ks. dr Łukasz Mudrak
C-809 13:20 - 15:00 T Teologia pastoralna (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski
C-805 16:40 - 18:20 T Duch Orędownik (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-809 10:50 - 11:40 T Metodyka pracy naukowej (proseminarium)dr hab. Włodzimierz Osadczy

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2024-06-17 09:17