Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-809 09:10 - 10:50 T Teologia patrystyczna (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-803 11:40 - 13:20 T Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
C-809 13:20 - 15:00 T Rozumienie śmierci w polskiej tradycji ludowej (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-1002 08:20 - 10:00 T Psychologia komunikacji (warsztaty)
zajęcia hybrydowe
dr Andrzej Januszewski
C-809 10:00 - 10:50 T Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (ćwiczenia)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Marcin Zieliński
C-809 10:50 - 11:40 T Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (ćwiczenia)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Marcin Zieliński
C-1043 12:30 - 14:10 T Emisja głosu (ćwiczenia)
Od: 2021-10-13 do 2022-01-27
zajęcia hybrydowe
dr hab. Iwona Sawulska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-924 09:10 - 10:50 T Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-805 10:50 - 12:30 T Metodyka katechezy (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-802 13:20 - 14:10 T Metodyka pracy naukowej (proseminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Piotr Szczur
C-925 14:10 - 15:50 T Teologia moralna szczegółowa - cnoty teologalne (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-805 08:20 - 10:00 T Chrystus a demon (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Pek
C-925 10:00 - 11:40 T Teologia pastoralna (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
C-925 11:40 - 12:30 T Teologia dogmatyczna: O Bogu Jedynym (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Pek
C-818 12:30 - 13:20 T Teologia dogmatyczna: Protologia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-26 02:34