Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021Rozkład zajęć od: 2021-01-18 do 2021-01-24

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
ONLINE 17:30 - 19:10 Warsztaty redakcyjno-stylistyczne (konwersatorium)dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL


Ostatnia aktualizacja: 2021-01-23 12:19