Wydział Teologii
Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Rok II - Semestr 4   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-838 10:00 - 13:20 B Mariologia ekumeniczna (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-818 10:50 - 11:40 T Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-803 13:20 - 15:00 T Egzegeza ksiąg historycznych ST - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
C-802 13:20 - 15:00 T Teologia Objawienia i Tradycji. Cz. 1 (wykład)Ks. dr hab. Paweł Borto
C-809 15:00 - 15:50 T Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
C-807 16:40 - 18:20 T Socjologia rodziny (wykład)Ks. dr Jan Kobak
C-805 16:40 - 18:20 T Teologia biblijna (wykład)Ks. dr hab. Arnold Zawadzki
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-838 09:10 - 10:50 A Porządek prawd wiary w aspekcie ekumenicznym (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-818 10:00 - 11:40 T Źródła liturgiczne (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-805 10:50 - 11:40 T Teologia fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-838 11:40 - 13:20 A Katolickie Kościoły Wschodnie (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-818 11:40 - 13:20 T Kreatywne pisanie (wykład)Ks. dr Michał Klementowicz
C-803 11:40 - 13:20 T Wstęp szczegółowy do Pisma świętego (wykład)Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
C-854 12:30 - 14:10 T Wzory osobowe w moralności chrześcijańskiej (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-838 14:10 - 15:50 A Teologia prawosławna - trynitologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-838 14:10 - 15:50 B Teologia starokatolicka (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-851 15:00 - 16:40 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-936 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-849 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-818 15:00 - 18:20 B Historia kaznodziejstwa (wykład)Ks. dr Damian Chrzanowski
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-818 15:00 - 16:40 A Homiletyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-1033 15:00 - 16:40 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-805 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-809 15:50 - 17:30 T Duszpasterstwo rodzin (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-925 15:50 - 17:30 T Historia teologii moralnej (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-805 16:40 - 18:20 T Formacja katechetów (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-818 09:10 - 10:50 T Eklezjologia liturgiczna i prawo liturgiczne (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-838 09:10 - 10:50 A Porządek prawd wiary w aspekcie ekumenicznym (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-807 10:50 - 12:30 T Moralny wymiar katechezy (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-818 10:50 - 12:30 T Teologia Liturgii Godzin (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-838 11:40 - 13:20 A Katolickie Kościoły Wschodnie (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-807 12:30 - 14:10 T Teologia znaków i symboli (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-826 13:20 - 15:00 B Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-818 13:20 - 15:00 T Kult Bogarodzicy i maryjny w kulturze polskiej (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-838 14:10 - 15:50 A Teologia prawosławna - trynitologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-838 14:10 - 15:50 B Teologia starokatolicka (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-817 14:10 - 15:50 T Teologia życia duchowego (seminarium)Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-818 15:00 - 16:40 T Duch Świety w liturgii (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-823 15:00 - 15:50 T Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
C-803 15:50 - 17:30 T Literatura międzytestamentalna - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
C-822 15:50 - 17:30 B Teologia poreformacyjna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
C-849 17:30 - 19:10 T Antropologiczne podstawy duchowości (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-801 18:20 - 20:00 A Teologia prawosławna (seminarium)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-838 09:10 - 10:50 T Organizacja katechezy (wykład)Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
C-817 09:10 - 10:50 T Teologia medytacji i kontemplacji (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-807 10:00 - 11:40 T Zrzeszenia religijne a odnowa Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-805 11:40 - 13:20 T Wiarygodność Kościoła w teologii latynoamerykańskiej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-838 12:30 - 14:10 T Biblia w katechezie (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-1033 13:20 - 15:00 T Portale społecznościowe a przekaz wiary (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
C-849 13:20 - 15:00 T Trynitarny wymiar życia duchowego (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-938 14:10 - 15:50 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-838 14:10 - 15:50 T Katecheza młodzieży (wykład)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
C-818 15:00 - 16:40 T Liturgia w mediach (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-805 15:00 - 16:40 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-849 15:00 - 16:40 T Złoty okres mistyki hiszpańskiej (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-838 15:50 - 17:30 T Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
C-807 15:50 - 17:30 T Teologia praktyczna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Marek Fiałkowski
C-818 16:40 - 18:20 T Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i sakramenty chorych (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-925 16:40 - 18:20 T Teologia moralna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
C-805 16:40 - 18:20 T Zarys religioznawstwa. Cz.1 (wykład)Ks. dr Filip Krauze
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-805 09:10 - 10:50 T Filozofia religii. Cz. 2 (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-817 10:50 - 12:30 T Duchowość a cielesność (wykład)Ks. dr Adam Wilczyński
C-805 10:50 - 12:30 T Internet i cybrekultura a misja Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-807 10:50 - 12:30 T Teologia kultury (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski
C-807 12:30 - 14:10 T Socjologia parafii (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs
C-817 13:20 - 15:00 T Teologia poświęcenia (wykład)Ks. dr Adam Wilczyński

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-03-04C-838 15:00 - 15:50 Teologia Objawienia i Tradycji. Cz. 1 (wykład)Ks. dr hab. Paweł Borto
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-03-06C-826 13:20 - 14:10 Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-03-11C-838 15:00 - 15:50 Teologia Objawienia i Tradycji. Cz. 1 (wykład)Ks. dr hab. Paweł Borto

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2024-06-17 08:17