Wydział Teologii
Teologiczne Studium Licencjackie
Rok II - Semestr 4   2021/2022Rozkład zajęć od: 2022-05-30 do 2022-06-05

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
C-805 08:20 - 10:00 Apologetyka a teologia fundamentalna Cz. 2 (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-809 08:20 - 10:00 Formacja katechetów (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-924 09:10 - 10:50 Chrystologia (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-802 09:10 - 10:50 Dzieje teologii (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-805 10:00 - 10:50 Chrześcijaństwo a religie niechrześcijańskie (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
C-802 10:50 - 11:40 Kulturotwórcza rola zakonów w dziejach Polski (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-924 10:50 - 12:30 Personalizm filozoficzny i teologiczny (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-805 10:50 - 11:40 Tanatologia ludowa (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
C-846 11:40 - 12:30 Duchowość nowej ewangelizacji, cz. I (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-805 11:40 - 12:30 Eklezjologia współczesna (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-802 11:40 - 13:20 Elementy nauk pomocniczych historii XIX i XX w. (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-846 12:30 - 13:20 Duchowość laikatu (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-805 12:30 - 14:10 Eklezjologia fundamentalna. Cz. I (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-924 12:30 - 13:20 Synteza teologiczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-905 13:20 - 15:00 Biologiczno-medyczne podstawy rozpoznawania płodności (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
C-922A 13:20 - 15:00 Charytologia (wykład)Ks. dr hab. Janusz Lekan
ONLINE 13:20 - 15:00 Greka patrystyczna (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-846 13:20 - 15:00 Złoty okres mistyki hiszpańskiej (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-818 14:10 - 15:50 Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-803 14:10 - 15:00 Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
C-805 14:10 - 15:00 Teologia fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-924 16:40 - 18:20 Bóg w historii (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
C-805 16:40 - 17:30 Internet i cybrekultura a misja Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Paweł Borto
C-805 17:30 - 19:10 Teologia Objawienia i Tradycji. Cz. 1 (wykład)Ks. dr hab. Paweł Borto
WTOREK
ONLINE 09:10 - 10:50 Greka patrystyczna (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-924 09:10 - 10:50 Protologia współczesna (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
ONLINE 09:10 - 10:50 Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-805 09:10 - 10:00 Wiarygodność Kościoła według Jana Pawła II (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-933 10:00 - 11:40 Ekumenizm slowiański: dziedzictwo św. Cyryla i Metodego (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-805 10:00 - 11:40 Koncepcje misji i misjologii (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-814 10:00 - 11:40 Kreatywne pisanie (ćwiczenia)Ks. dr Michał Klementowicz
ONLINE 10:50 - 11:40 Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 Duszpasterstwo rodzin (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-924 10:50 - 11:40 Współczesna pneumatologia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
C-925 10:50 - 12:30 Wzory osobowe w moralności chrześcijańskiej (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-805 11:40 - 13:20 Chrystologia współczesna (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-924 11:40 - 13:20 Hermeneutyka filozoficzna i teologiczna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 Patrystyka fundamentalna - IV-V w. (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-933 11:40 - 13:20 Teologia wczesnego protestantyzmu (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-814 11:40 - 13:20 Teoria komunikacji (ćwiczenia)Ks. dr Michał Klementowicz
C-925 12:30 - 14:10 Historia teologii moralnej (II) (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-924 13:20 - 15:00 Antropologia chrześcijańska (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-805 13:20 - 14:10 Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-933 13:20 - 14:10 Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-925 14:10 - 15:50 Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-905 14:10 - 15:50 Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
C-933 14:10 - 15:50 Teologia starokatolicka (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-818 15:00 - 16:40 Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-924 15:00 - 16:40 Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-933 15:50 - 17:30 Hermeneutyka dialogów ekumenicznych (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-925 15:50 - 17:30 Prawda, dobro, sumienie (wykład)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-805 15:50 - 17:30 Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-818 16:40 - 18:20 Liturgia w mediach (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-805 17:30 - 18:20 Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
ŚRODA
C-925 08:20 - 09:10 Antropologia moralna (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-933 09:10 - 10:00 Ekumeniczny komentarz do "Credo" (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-802 09:10 - 10:50 Nauki pomocnicze historii Kościoła (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (ćwiczenia)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-925 09:10 - 10:00 Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-925 10:00 - 12:30 Bioetyka ogólna - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-933 10:00 - 11:40 Porządek prawd wiary w aspekcie ekumenicznym (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-818 10:00 - 11:40 Źródła liturgiczne (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
C-805 10:50 - 12:30 Moralny wymiar katechezy (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
ONLINE 10:50 - 12:30 Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (ćwiczenia)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-803 10:50 - 12:30 Wiarygodność Kościoła w teologii latynoamerykańskiej (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-818 11:40 - 13:20 Eklezjologia liturgiczna i prawo liturgiczne (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-933 11:40 - 13:20 Unie kościelne i Kościoły Unickie (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-802 11:40 - 12:30 Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-807 12:30 - 13:20 Antropologia moralna (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-925 12:30 - 14:10 Eklezjologia i pneumatologia (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
C-905 12:30 - 14:10 Socjologia rodziny (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
C-802 12:30 - 13:20 Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-803 12:30 - 14:10 Teologia biblijna (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-805 12:30 - 14:10 Teologia znaków i symboli (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-818 13:20 - 15:00 Teologia Liturgii Godzin (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-826 14:10 - 15:00 Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-905 14:10 - 15:50 Podmiot duszpasterstwa. Hierarchia jako podmiot duszpasterstwa (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
C-803 14:10 - 15:50 Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-933 14:10 - 15:50 Teologia prawosławna - trynitologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-924 14:10 - 15:50 Trynitologia (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 15:50 Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-818 15:00 - 16:40 Metody nowej ewangelizacji (konwersatorium)Ks. dr Damian Chrzanowski
ONLINE 15:50 - 17:30 Analiza patrystycznych źródeł greckich (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-846 15:50 - 16:40 Formacja do życia braterskiego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Wilczyński
C-805 15:50 - 16:40 Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
C-905 15:50 - 17:30 Organizacja duszpasterstwa ponadparafialnego (wykład)Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec
C-807 15:50 - 17:30 Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-933 15:50 - 17:30 Teologia prawosławna - eklezjologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-846 16:40 - 17:30 Duchowość a cielesność (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Wilczyński
C-818 16:40 - 18:20 Historia kaznodziejstwa (wykład)Ks. dr Damian Chrzanowski
C-805 16:40 - 18:20 Literatura międzytestamentalna - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
C-846 17:30 - 19:10 Teologia poświęcenia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Wilczyński
C-933 17:30 - 18:20 Teologia prawosławna - antropologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-807 17:30 - 19:10 Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (konwersatorium)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-801 18:20 - 20:00 Teologia prawosławna (seminarium)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
CZWARTEK
C-818 09:10 - 10:50 Historia działalności charytatywnej Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-807 09:10 - 10:50 Organizacja katechezy (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
C-818 10:50 - 12:30 Zrzeszenia religijne a odnowa Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-846 11:40 - 12:30 Hermeneutyka tekstów teologiczno-duchowych (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-802 11:40 - 12:30 Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
C-846 12:30 - 13:20 Antropologiczne podstawy duchowości (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-802 12:30 - 13:20 Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
C-925 12:30 - 14:10 Sakramentologia moralna (wykład)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-807 13:20 - 15:00 Edukacja medialna (konwersatorium)Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
C-802 13:20 - 14:10 Kościół w świecie późnego antyku (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Piotr Szczur
C-818 13:20 - 15:00 Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i sakramenty chorych (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-846 13:20 - 15:00 Teologia medytacji i kontemplacji (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Adam Rybicki
C-924 14:10 - 15:00 Katecheza maryjna w Polsce w XX wieku (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-925 14:10 - 15:50 Moralność życia społecznego - wybrane zagadnienia (I) (wykład)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
C-818 15:00 - 16:40 Duch Świety w liturgii (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-846 15:00 - 16:40 Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-924 15:00 - 16:40 Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-805 15:00 - 16:40 Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
C-807 15:00 - 16:40 Portale społecznościowe a przekaz wiary (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
C-803 15:00 - 16:40 Teologia życia duchowego (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Adam Rybicki
C-925 15:50 - 17:30 Antropologia moralna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
C-802 15:50 - 17:30 Kościół w świecie współczesnym. Apostolat społeczny (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski
C-805 16:40 - 18:20 Katecheza młodzieży (wykład)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
C-818 16:40 - 18:20 Kult Bogarodzicy i maryjny w kulturze polskiej (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-846 16:40 - 17:30 Pobożność katolicka (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-802 17:30 - 19:10 Teologia praktyczna (seminarium)dr hab. Marek Fiałkowski
PIĄTEK
C-818 09:10 - 10:50 Teologia kultury (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski
C-846 09:10 - 10:50 Trynitarny wymiar życia duchowego (wykład)
zajęcia hybrydowe
S. dr Elżbieta Kruszewska
C-846 10:50 - 11:40 Duchowość Ojców Kościoła (wykład)
zajęcia hybrydowe
S. dr Elżbieta Kruszewska
ONLINE 10:50 - 11:40 Patrystyka fundamentalna - I-III w. (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-818 10:50 - 12:30 Socjologia parafii (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 Metodologia badań patrystycznych (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-846 11:40 - 13:20 Teologia życia konsekrowanego (wykład)
zajęcia hybrydowe
S. dr Elżbieta Kruszewska
ONLINE 12:30 - 13:20 Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram


Ostatnia aktualizacja: 2022-05-27 02:34