Wydział Teologii
Teologiczne Studium Licencjackie
Rok II - Semestr 4   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-805 08:20 - 10:00 T Apologetyka a teologia fundamentalna Cz. 2 (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-809 08:20 - 10:00 T Formacja katechetów (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-924 09:10 - 10:50 T Chrystologia (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-802 09:10 - 10:50 T Dzieje teologii (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-805 10:00 - 10:50 T Chrześcijaństwo a religie niechrześcijańskie (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
C-802 10:50 - 11:40 T Kulturotwórcza rola zakonów w dziejach Polski (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-924 10:50 - 12:30 T Personalizm filozoficzny i teologiczny (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-805 10:50 - 11:40 T Tanatologia ludowa (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
C-846 11:40 - 12:30 T Duchowość nowej ewangelizacji, cz. I (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-805 11:40 - 12:30 T Eklezjologia współczesna (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-802 11:40 - 13:20 T Elementy nauk pomocniczych historii XIX i XX w. (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-846 12:30 - 13:20 T Duchowość laikatu (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-805 12:30 - 14:10 T Eklezjologia fundamentalna. Cz. I (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-924 12:30 - 13:20 T Synteza teologiczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-905 13:20 - 15:00 T Biologiczno-medyczne podstawy rozpoznawania płodności (wykład)dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
C-802 13:20 - 15:00 T Greka patrystyczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-846 13:20 - 15:00 T Złoty okres mistyki hiszpańskiej (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-925 14:10 - 15:50 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-803 14:10 - 15:00 T Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
C-805 14:10 - 15:00 T Teologia fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-846 15:00 - 16:40 T Historia duchowości: nowożytność i czasy współczesne (wykład)dr Katarzyna Wasiutyńska
C-924 15:50 - 17:30 T Bóg w historii (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
C-805 16:40 - 17:30 T Internet i cybrekultura a misja Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Paweł Borto
C-805 17:30 - 19:10 T Teologia Objawienia i Tradycji. Cz. 1 (wykład)Ks. dr hab. Paweł Borto
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-933 09:10 - 10:00 A Ekumeniczny komentarz do "Credo" (konwersatorium)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-802 09:10 - 10:50 T Greka patrystyczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-924 09:10 - 10:50 T Protologia współczesna (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
C-807 09:10 - 10:50 T Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego (wykład)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-805 09:10 - 10:00 T Wiarygodność Kościoła według Jana Pawła II (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-933 10:00 - 11:40 B Ekumenizm slowiański: dziedzictwo św. Cyryla i Metodego (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-805 10:00 - 11:40 T Koncepcje misji i misjologii (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-818 10:00 - 11:40 T Kreatywne pisanie (ćwiczenia)Ks. dr Michał Klementowicz
C-933 10:00 - 11:40 A Porządek prawd wiary w aspekcie ekumenicznym (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-802 10:50 - 11:40 T Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-807 10:50 - 12:30 T Duszpasterstwo rodzin (seminarium)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-924 10:50 - 11:40 T Współczesna pneumatologia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
C-925 10:50 - 12:30 T Wzory osobowe w moralności chrześcijańskiej (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-805 11:40 - 13:20 T Chrystologia współczesna (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-924 11:40 - 13:20 T Hermeneutyka filozoficzna i teologiczna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-802 11:40 - 12:30 T Patrystyka fundamentalna - IV-V w. (konwersatorium)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-933 11:40 - 13:20 B Teologia wczesnego protestantyzmu (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-818 11:40 - 13:20 T Teoria komunikacji (ćwiczenia)Ks. dr Michał Klementowicz
C-933 11:40 - 13:20 A Unie kościelne i Kościoły Unickie (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-925 12:30 - 14:10 T Historia teologii moralnej (II) (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-924 13:20 - 15:00 T Antropologia chrześcijańska (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-805 13:20 - 14:10 T Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-925 14:10 - 15:50 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-933 14:10 - 15:50 A Teologia prawosławna - trynitologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-933 14:10 - 15:50 B Teologia starokatolicka (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-802 14:10 - 15:00 T Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-846 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-818 15:00 - 16:40 A Homiletyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-807 15:00 - 16:40 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
C-924 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-933 15:50 - 17:30 B Hermeneutyka dialogów ekumenicznych (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-925 15:50 - 17:30 T Prawda, dobro, sumienie (wykład)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-805 15:50 - 17:30 T Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-933 15:50 - 17:30 A Teologia prawosławna - eklezjologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-818 16:40 - 18:20 T Liturgia w mediach (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-925 17:30 - 19:10 T Moralność życia społecznego - wybrane zagadnienia (I) (wykład)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
C-933 17:30 - 20:00 A Teologia prawosławna - antropologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-805 17:30 - 19:10 T Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (konwersatorium)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-933 09:10 - 10:00 A Ekumeniczny komentarz do "Credo" (konwersatorium)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-802 09:10 - 10:50 T Nauki pomocnicze historii Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
C-905 09:10 - 10:50 T Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (ćwiczenia)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-925 09:10 - 10:00 T Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-925 10:00 - 12:30 T Bioetyka ogólna - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-933 10:00 - 11:40 B Ekumenizm slowiański: dziedzictwo św. Cyryla i Metodego (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-933 10:00 - 11:40 A Porządek prawd wiary w aspekcie ekumenicznym (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-818 10:00 - 11:40 T Źródła liturgiczne (wykład)Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
C-805 10:50 - 12:30 T Moralny wymiar katechezy (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-905 10:50 - 12:30 T Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (ćwiczenia)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-807 10:50 - 12:30 T Wiarygodność Kościoła w teologii latynoamerykańskiej (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-818 11:40 - 13:20 T Eklezjologia liturgiczna i prawo liturgiczne (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-933 11:40 - 13:20 B Teologia wczesnego protestantyzmu (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-933 11:40 - 13:20 A Unie kościelne i Kościoły Unickie (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
C-802 11:40 - 12:30 T Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-925 12:30 - 14:10 T Eklezjologia i pneumatologia (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
C-905 12:30 - 14:10 T Socjologia rodziny (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
C-802 12:30 - 13:20 T Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-803 12:30 - 14:10 T Teologia biblijna (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-805 12:30 - 14:10 T Teologia znaków i symboli (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-818 13:20 - 15:00 T Teologia Liturgii Godzin (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-922A 14:10 - 15:00 T Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-905 14:10 - 15:50 T Podmiot duszpasterstwa. Hierarchia jako podmiot duszpasterstwa (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-933 14:10 - 15:50 A Teologia prawosławna - trynitologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-933 14:10 - 15:50 B Teologia starokatolicka (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-924 14:10 - 15:50 T Trynitologia (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
TZ-WT 15:00 - 15:50 T Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-818 15:00 - 16:40 T Metody nowej ewangelizacji (konwersatorium)Ks. dr Damian Chrzanowski
TZ-WT 15:50 - 17:30 T Analiza patrystycznych źródeł greckich (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-846 15:50 - 16:40 T Formacja do życia braterskiego (wykład)Ks. dr Adam Wilczyński
C-805 15:50 - 16:40 T Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
C-905 15:50 - 17:30 T Organizacja duszpasterstwa ponadparafialnego (wykład)Ks. prof. Dariusz Lipiec
C-807 15:50 - 17:30 T Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-822 15:50 - 17:30 B Teologia poreformacyjna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
C-933 15:50 - 17:30 A Teologia prawosławna - eklezjologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-846 16:40 - 17:30 T Duchowość a cielesność (wykład)Ks. dr Adam Wilczyński
C-818 16:40 - 18:20 T Historia kaznodziejstwa (wykład)Ks. dr Damian Chrzanowski
C-805 16:40 - 18:20 T Literatura międzytestamentalna - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
C-807 17:30 - 18:20 T Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-846 17:30 - 19:10 T Teologia poświęcenia (wykład)Ks. dr Adam Wilczyński
C-933 17:30 - 18:20 A Teologia prawosławna - antropologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-801 18:20 - 20:00 A Teologia prawosławna (seminarium)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-818 09:10 - 10:50 T Historia działalności charytatywnej Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-807 09:10 - 10:50 T Organizacja katechezy (wykład)Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
C-818 10:50 - 12:30 T Zrzeszenia religijne a odnowa Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-846 11:40 - 12:30 T Hermeneutyka tekstów teologiczno-duchowych (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-802 11:40 - 12:30 T Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
C-925 12:30 - 14:10 T Antropologia moralna (wykład)Ks. dr hab. Marian Pokrywka
C-846 12:30 - 13:20 T Antropologiczne podstawy duchowości (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-802 12:30 - 13:20 T Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
C-807 13:20 - 15:00 T Edukacja medialna (konwersatorium)Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
C-802 13:20 - 14:10 T Kościół w świecie późnego antyku (wykład)Ks. dr hab. Piotr Szczur
C-818 13:20 - 15:00 T Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i sakramenty chorych (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-846 13:20 - 15:00 T Teologia medytacji i kontemplacji (wykład)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-924 14:10 - 15:00 T Katecheza maryjna w Polsce w XX wieku (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-925 14:10 - 15:50 T Sakramentologia moralna (wykład)Ks. dr hab. Marian Pokrywka
C-818 15:00 - 16:40 T Duch Świety w liturgii (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-846 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-924 15:00 - 16:40 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-805 15:00 - 16:40 T Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
C-807 15:00 - 16:40 T Portale społecznościowe a przekaz wiary (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
C-803 15:00 - 16:40 T Teologia życia duchowego (seminarium)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-925 15:50 - 17:30 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Marian Pokrywka
C-802 15:50 - 17:30 T Kościół w świecie współczesnym. Apostolat społeczny (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
C-805 16:40 - 18:20 T Katecheza młodzieży (wykład)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
C-818 16:40 - 18:20 T Kult Bogarodzicy i maryjny w kulturze polskiej (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-846 16:40 - 17:30 T Pobożność katolicka (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-802 17:30 - 19:10 T Teologia praktyczna (seminarium)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
C-805 18:20 - 19:10 T Katecheza młodzieży (ćwiczenia)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-818 09:10 - 10:50 T Teologia kultury (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
C-846 09:10 - 10:50 T Teologia życia konsekrowanego (wykład)S. dr Elżbieta Kruszewska
TZ-WT 10:50 - 11:40 T Patrystyka fundamentalna - I-III w. (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-818 10:50 - 12:30 T Socjologia parafii (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
C-846 10:50 - 12:30 T Trynitarny wymiar życia duchowego (wykład)S. dr Elżbieta Kruszewska
TZ-WT 11:40 - 12:30 T Metodologia badań patrystycznych (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-846 12:30 - 13:20 T Duchowość Ojców Kościoła (wykład)S. dr Elżbieta Kruszewska
TZ-WT 12:30 - 13:20 T Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-23 17:18